Thực hiện theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Thực hiện Nghị quyết công tác của Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Chi bộ Trung tâm đào tạo và Chỉ đạo tuyến tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tác phong của người đảng viên” và chuyên đề “19 điều đảng viên không được làm”.

          Đến dự sinh hoạt chuyên đề thứ nhất có đồng chí BSCKII. Đồng Quang Sơn, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy; Chuyên đề thứ 2 có đồng chí BSCKII. Hà Tiến Quang, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện; Đại diện văn phòng Đảng ủy, Ban chi ủy và đảng viên trong chi bộ.

 

Đ/c: Đặng Hoàng Nga, UVBCH Đảng ủy, Bí thư chi bộ trình bày chuyên đề về “Tác phong của người đảng viên”

          Với chuyên đề “Tác phong của người đảng viên” do đ/c. Đặng Hoàng Nga, Ủy viên BCH Đảng bộ - Bí thư chi bộ trình bày. Sau khi nghe phần trình bày, các đồng chí trong chi bộ thảo luận sôi nổi về các nội dung trong chuyên đề, thống nhất đưa ra Nghị quyết và tổ chức triển khai có hiệu quả tại chi bộ, cũng như ở các phòng phù hợp với đặc thù riêng, như đảm bảo có mặt trước 05 phút khi cuộc họp bắt đầu, để điện thoại ở chế độ rung – Hội họp; xây dựng môi trường không khói thuốc lá, thực hiện trang phục nơi công sở đúng quy định,…

          Với chuyên đề thứ 2 “19 điều đảng viên không được làm” do đ/c. Đào Minh Nguyệt, Ủy viên BCH Đảng bộ - Phó Bí thư chi bộ trình bày, đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, nhìn nhận lại và nâng cao nhận thức chống lại các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

          Phát biểu thảo luận Đ/c. Hà Tiến Quang biểu dương chi bộ là chi bộ đầu tiên trong Đảng bộ Bệnh viện tổ chức sinh hoạt chuyên đề, các đồng chí tích cực phát huy và cố gắng thực hiện tốt 19 điều đảng viên không được làm.

 

BSCKII. Hà Tiến Quang, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện phát biểu thảo luận

          Sinh hoạt chuyên đề trong chi bộ giúp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đảng viên; giúp mỗi đảng viên và tuyên truyền tới các quần chúng không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.