Ngày 02/7, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức tập huấn “Cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội”. Buổi tập huấn nhằm giúp các cán bộ, các y, bác sĩ trong Bệnh viện cập nhật những kiến thức mới trong việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội cho người lao động. BSCKII. Hà Tiến Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện dự và chủ trì, tham dự tập huấn còn có đại diện một số khoa, phòng, đơn vị có liên quan của Bệnh viện.

BSCKII. Hà Tiến Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện dự và chủ trì lớp tập huấn

Tại buổi tập huấn, đại diện phòng Công nghệ thông tin đã triển khai đến các cán bộ, y, bác sĩ trong Bệnh viện một số nội dung như: Cách thức cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội theo hình thức online, lấy các số liệu, dữ liệu, thông tin của bệnh nhân ở trên cổng thông tin Bảo hiểm, sau đó thực hiện cấp giấy chứng nhận nghỉ ốm cho bệnh nhân…

Cũng tại buổi tập huấn, đại diện phòng Kế hoạch tổng hợp đã triển khai Hướng dẫn số 01/HD-BV ngày 01/7/2019 của Bệnh viện về việc “Cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH”, nội dung của Hướng dẫn bao gồm: Tiếp nhận thông tin hành chính tại khoa Khám bệnh, khoa Cấp cứu, khoa Lão khoa Bảo vệ Sức khỏe theo thông tin của người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội để điều trị ngoại trú hoặc chăm con ốm; Cách thức ghi các thông tin về người bệnh, thông tin phần chẩn đoán và phương pháp điều trị; Phần thông tin của cha, mẹ người bệnh theo mẫu giấy chứng nhân nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội….Trong buổi tập huấn, phòng Công nghệ thông tin và phòng Kế hoạch tổng hợp đã tham gia trao đổi, thảo luận và giải đáp các câu hỏi, thắc mắc của các cán bộ, y, bác sĩ về cách thức nhập các số liệu, dữ liệu trên phần mềm hệ thống online và những vướng mắc trong triển khai thực hiện Hướng dẫn số 01/HD-BV của Bệnh viện.

Thông qua buổi tập huấn, giúp các cán bộ, y, bác sĩ trong Bệnh viện cập nhật các kiến thức mới về việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đồng thời giúp các y, bác sĩ thống nhất và hiểu rõ các quy định về việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội cho người lao động.