Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Một trong những giải pháp đó là tăng cường công tác đào đạo, bồi dưỡng, tập huấn để cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng, chia sẻ kinh nghiệm,…Đặc biệt là đối với đội ngũ Điều dưỡng, Hộ sinh và Kỹ thuật viên trưởng của các đơn vị trong vai trò quản lý, giám sát việc thực hiện các bước, trong quy trình công tác điều dưỡng – chăm sóc.

Theo đó, trong hai ngày 20 và 21 tháng 3 năm 2019, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tổ chức lớp tập huấn “Hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch công tác điều dưỡng và chỉ số chất lượng chăm sóc người bệnh trong bệnh viện”  cho 47 học viên là Điều dưỡng, KTV và Hộ sinh trưởng các khoa, trung tâm thuộc Bệnh viện.

Lớp tập huấn do ThS. Nguyễn Bích Lưu – Phó Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam, chuyên gia tư vấn Dự án Norred Trung ương giảng dạy và đào tạo. Bằng kiến thức, kinh nghiệm thực tế và phương pháp giảng dạy của giảng viên, lớp tập huấn đã hoàn thành mục tiêu đề ra, đó là: nâng cao năng lực, phát huy vai trò chủ động trong công tác quản lý của đội ngũ điều dưỡng trưởng trong Bệnh viện, làm nền tảng cho việc cải tiến thực hành, nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh. Qua đó góp phần nâng cao uy tín của Bệnh viện nói riêng và ngành y tế nói chung, hướng tới sự hài lòng của người bệnh và nhân dân.

Dưới đây là một số hình ảnh của lớp tập huấn

Đại diện Ban Giám đốc, giảng viên và học viên lớp tập huấn

 

ThS. Nguyễn Bích Lưu truyền thụ kiến thức cho các học viên

 

Học viên được đào tạo theo phương pháp dạy và học tích cực

                                             

Phương pháp học tích cực

 

PGS.TS. Dương Hồng Thái – Phó giám đốc Bệnh viện và ThS. Ngyễn Bích Lưu  

trao Giấy chứng nhận cho các học viên