Thông báo triệu tập đối với các thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2019