Với thông điệp "Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ trái đất", " Hãy tắt điện để trái đất thêm xanh" Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên kêu gọi Tập thể, CBVC, người lao động, học sinh, sinh viên và người bệnh hãy tắt điện hưởng ứng giờ trái đât!