Video Đài TH Thái Nguyên phát thời sự về Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức phẫu thuật thay thủy tinh thể miễn phí! Xin mời click và đường link dưới đây để xem video về chương trình

http://www.bvdktuthainguyen.gov.vn/uploads/media/about/%E1%BA%A2NH%20TIN%20B%C3%80I/n%C4%83m%202019/th%C3%A1ng%2004%2005/Ph%E1%BA%ABu%20thu%E1%BA%ADt%20m%E1%BA%AFt%20THTN.mp4