Tin hoạt động bệnh viện
Thông báo triệu tập đối với các thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2019
Thông báo triệu tập đối với các thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2019

Chi tiết

khỏe vui cùng người nghèo đón Tết Canh Tý 2020
khỏe vui cùng người nghèo đón Tết Canh Tý 2020

Chi tiết

Danh sách Thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2019
Danh sách Thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2019

Chi tiết

TÁI KHÁM CHO BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT KHE HỞ MÔI, VÒM MIỆNG
TÁI KHÁM CHO BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT KHE HỞ MÔI, VÒM MIỆNG

Chi tiết

Thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thiện tiêu chí Bệnh viện hạng đặc biệt năm 2020
Thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thiện tiêu chí Bệnh viện hạng đặc biệt năm 2020

Chi tiết

THÔNG BÁO ĐIỂM KIỂM TRA SÁT HẠCH XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
THÔNG BÁO ĐIỂM KIỂM TRA SÁT HẠCH XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019

DANH SÁCH TỔNG HỢP ĐIỂM KIỂM TRA SÁT HẠCH XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019

Chi tiết

PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH THĂM, LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN
PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH THĂM, LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

Chi tiết

Lễ phát động hưởng ứng
Lễ phát động hưởng ứng "Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2020"

Chi tiết

Hội thi tuyên truyền
Hội thi tuyên truyền "Cán bộ ngành y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh" khu vực II

Chi tiết

Lịch kiểm tra sát hạch ngạch bác sỹ,kế toán viên kỳ xét tuyển viên chức năm 2019
Lịch kiểm tra sát hạch ngạch bác sỹ,kế toán viên kỳ xét tuyển viên chức năm 2019

Lịch kiểm tra sát hạch ngạch bác sỹ,kế toán viên kỳ xét tuyển viên chức năm 2019

Chi tiết

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ KIỂM TRA, SÁT HẠCH (Thực hành - CNĐD, Hộ sinh CĐ, Điều dưỡng CĐ)
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ KIỂM TRA, SÁT HẠCH (Thực hành - CNĐD, Hộ sinh CĐ, Điều dưỡng CĐ)

Chi tiết

Lịch kiểm tra sát hạch - Thí sinh dự tuyển viên chức năm 2019
Lịch kiểm tra sát hạch - Thí sinh dự tuyển viên chức năm 2019

Lịch kiểm tra sát hạch - Thí sinh dự tuyển viên chức năm 2019

Chi tiết

Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019
Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019

Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019

Chi tiết

Tăng cường sự hợp tác chăm sóc khám sức khỏe toàn diện giữa Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và Công ty Bảo Việt nhân thọ Thái Nguyên
Tăng cường sự hợp tác chăm sóc khám sức khỏe toàn diện giữa Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và Công ty Bảo Việt nhân thọ Thái Nguyên

Chi tiết

Tập huấn “An toàn người bệnh trong thực hành tiêm truyền cho Điều dưỡng, hộ sinh năm 2019”
Tập huấn “An toàn người bệnh trong thực hành tiêm truyền cho Điều dưỡng, hộ sinh năm 2019”

Chi tiết

Thông báo triệu tập lần 2 đối với các thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức năm 2019
Thông báo triệu tập lần 2 đối với các thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức năm 2019

Chi tiết

Hội thảo khoa học “Cập nhật những tiến bộ mới trong phẫu thuật ống tiêu hóa”
Hội thảo khoa học “Cập nhật những tiến bộ mới trong phẫu thuật ống tiêu hóa”

Chi tiết

Tầm quan trọng của khám sức khỏe định kỳ
Tầm quan trọng của khám sức khỏe định kỳ

Chi tiết

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức năm 2019
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức năm 2019

Chi tiết

Tăng cường hợp tác toàn diện, thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao giữa Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và Trường IRIS SCHOOL
Tăng cường hợp tác toàn diện, thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao giữa Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và Trường IRIS SCHOOL

Chi tiết