TẬP THỂ PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

   Phòng Công nghệ thông tin tách ra từ Tổ vi tính thuộc Phòng Kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện; Được thành lập theo Quyết định số 941/QĐ - BV ngày 23 tháng 10 năm 2014. Chính thức hoạt động độc lập từ 01 tháng 11 năm 2015 dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám Đốc Bệnh viện.

* Nhân sự :

Tổng số : 10 biên chế

- Trưởng phòng : DSCKI. Phạm Thị Minh Thành

- Phó Trưởng phòng : KS. Nguyễn Đăng Nguyên

- Thạc sỹ : 01

- Kỹ sư : 04

- Cử nhân Cao đẳng: 03

 II.  CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Phòng Công nghệ thông tin dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Bệnh viện về hoạt động Công nghệ thông tin trong Bệnh viện.

Chức năng của phòng :

 Quản lý, triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của Bệnh viện.

Nhiệm vụ của phòng :

-  Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của Bệnh viện trình Giám đốc phê duyệt.

-   Tổ chức triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của bệnh viện

-  Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị tin học cho các Khoa, Phòng, Trung tâm thuộc Bệnh viện theo kế hoạch đã được phê duyệt.

-   Hướng dẫn, đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng CNTT vào các hoạt động của Bệnh viện cho cán bộ, viên chức của đơn vị.

-   Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu của bệnh viện; Thực hiện công tác thống kê y tế theo quy định.

-  Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, đảm bảo việc kết nối thông tin giữa Bệnh viện với Bộ Y tế và các đơn vị sự nghiệp có liên quan.

-  Quản lý, phát triển trang thông tin điện tử (Website) của bệnh viện.

- Đảm nhiệm công tác sửa chữa, bảo trì các thiết bị công nghệ thông tin của bệnh viện.

Phần mềm Quản lý tổng thể bệnh viện gồm:

1. Website Bệnh viện

2. Quản lý Khoa khám bệnh

3. Quản lý bệnh nhân Nội trú, Ngoại trú

4. Quản lý Xét nghiệm

5. Quản lý Chẩn đoán hình ảnh

6. Quản lý Viện phí bệnh nhân nội, ngoại trú

7. Quản lý kho Dược

8. Quản lý Vật tư

9. Quản lý trang thiết bị y tế

10. Quản lý nhân sự

11. Quản lý Giải Phẫu bệnh

12. Quản lý ngân hàng máu

13. Quản lý Khoa dinh dưỡng

14. Quản lý Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

15. Quản lý Đào tạo; Chỉ đạo tuyến; Nghiên cứu khoa học

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI BỆNH VIỆN
ĐẾN HẾT QUÝ III NĂM 2018

 Những ứng dụng đã triển khai về phần mềm

Bệnh viện đang sử dụng phần mềm Quản lý tổng thể bệnh viện, thông tin bệnh nhân xuyên suốt từ khi vào viện đến thanh toán ra viện. Quản lý nhân lực, viện phí… được thực hiện trên các modul Quản lý bệnh nhân, Quản lý viện phí; Thuốc; Vật tư; Hóa chất; Trang thiết bị; Cơ sở hạ tầng, chấm công,...

- Quản lý bệnh nhân bằng mã vạch, ứng dụng đầu đọc barcode trong các công đoạn (tiếp đón, lấy mẫu xét nghiệm, thanh toán…) đảm bảo nhanh, chính xác và thuận tiện.

- Tiếp đón bệnh nhân đến khám bệnh bằng hệ thống Gọi số khám bệnh tự động

- Quản lý hệ thống xét nghiệm và trả kết quả xét nghiệm tự động qua mạng, giảm thời gian chờ đợi mang lại sự hài lòng cho người bệnh

- Kết nối 2 chiều các máy xét nghiệm vào phần mềm, trả kết quả XN qua mạng LAN: Bệnh nhân nhận kết quả tại bàn khám hoặc tại khoa, đạt tiêu chí nhanh và giảm công đoạn xếp hàng lấy kết quả xét nghiệm.

- Đến nay 100% bệnh án không viết tay. Theo lộ trình năm 2019 bệnh viện sẽ triển khai ứng dụng bệnh án điện tử (EMR) trong quản lý bệnh nhân.

- Thực hiện kết nối liên thông dữ liệu khám chữa bệnh sang cổng BHXH và cổng Bộ Y tế đảm bảo thông tuyến , công khai, minh bạch, thuận tiện trong thanh quyết toán BHYT

- Triển khai hệ thống camera giám sát hỗ trợ công tác an ninh trật tự tại một số điểm nóng tại bệnh viện.

- Triển khai hệ thống “Báo động đỏ”: cho công tác phối hợp cấp cứu

- Kế hoạch Quý IV năm 2018 triển khai hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh PACS. Kết nối LIS-HIS-PACS

 Những ứng dụng đã triển khai phần cứng

- Đường truyền: Toàn bộ đường truyền tới các tòa nhà sử dụng cáp quang với hệ thống mạng được chia lớp trên Layer 3 và các Switch quang.

- Triển khai hệ thống “báo động đỏ”: Khi có sự cố cần phối hợp gấp

- Có hệ thống tường lửa đảm bảo an toàn mạng khi kết nối vào hệ thống Internet

- Có hệ thống camera giám sát hỗ trợ công tác an ninh trật tự

 Hướng phát triển trong thời gian tiếp theo

   Tiếp tục phát huy vai trò, chức năng nhiệm vụ của công nghệ  thông tin trong hoạt động bệnh viện, Đáp ứng tốt nhu cầu ứng dụng CNTT trong quản lý và cung cấp các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Hoàn thiện việc việc triển khai bệnh án điện tử (EMR) tại bệnh viện.

Chú trọng bồi dưỡng kiến thức tin học ứng dụng và sử dụng thành thạo phần mềm Quản lý tổng thể bệnh viện cho CBVC.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

 

Kiểm tra máy server

Cán bộ làm việc tại phòng

Sửa máy tính tại phòng

Giao ban cùng khoa Khám bệnh

Phòng CNTT triển khai kỹ thuật mới