TẬP THỂ PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

   Phòng Công nghệ thông tin tách ra từ Tổ vi tính thuộc Phòng Kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện; Được thành lập theo Quyết định số 941/QĐ - BV ngày 23 tháng 10 năm 2014. Chính thức hoạt động độc lập từ 01 tháng 11 năm 2015 dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám Đốc Bệnh viện.

* Nhân sự :

Tổng số : 10 biên chế

- Trưởng phòng : DSCKI. Phạm Thị Minh Thành

- Phó phòng : KS. Nguyễn Đăng Nguyên

- Thạc sỹ : 01

- Kỹ sư : 04

- Cử nhân Cao đẳng: 03

 II.  CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Phòng Công nghệ thông tin dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Bệnh viện về hoạt động Công nghệ thông tin trong Bệnh viện.

Chức năng của phòng :

 Quản lý, triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của Bệnh viện.

Nhiệm vụ của phòng :

-  Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của Bệnh viện trình Giám đốc phê duyệt.

-   Tổ chức triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của bệnh viện

-  Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị tin học cho các Khoa, Phòng, Trung tâm thuộc Bệnh viện theo kế hoạch đã được phê duyệt.

-   Hướng dẫn, đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng CNTT vào các hoạt động của Bệnh viện cho cán bộ, viên chức của đơn vị.

-   Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu của bệnh viện; Thực hiện công tác thống kê y tế theo quy định.

-  Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, đảm bảo việc kết nối thông tin giữa Bệnh viện với Bộ Y tế và các đơn vị sự nghiệp có liên quan.

-  Quản lý, phát triển trang thông tin điện tử (Website) của bệnh viện.

- Đảm nhiệm công tác sửa chữa, bảo trì các thiết bị công nghệ thông tin của bệnh viện.

III. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN :

Phần mạng máy tính :

Kiểm tra, bảo dưỡng, thường xuyên và định kỳ hệ thống mạng máy tính toàn bệnh viện đảm bảo thông suốt.

1.  Kiểm tra sự thông suốt của đường truyền : cáp quang, cáp đồng trục (UTP, FTP), các thiết bị kết nối : Connector, Switch, Router và các thiết bị chuyển mạch khác. Kiểm tra định kỳ các TTB CNTT : máy vi tính, máy in, máy Scanner.

2.  Kiểm tra hoạt động của phòng Server : các máy chủ (Server), kết nối hệ thống, điện cung cấp, các thiết bị lưu điện (UPS).

3.  Kiểm tra đối với các thiết bị y tế kết nối với hệ thống : kiểm tra các thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và các thiết bị y tế khác có kết nối với hệ thống.

Phần mềm quản lý tác nghiệp :

Quản lý phần mềm Quản lý tác nghiệp bệnh viện gồm:

1. Website Bệnh viện

2. Quản lý Khoa khám bệnh

3. Quản lý bệnh nhân Nội trú, Ngoại trú

4. Quản lý Xét nghiệm

5. Quản lý Chẩn đoán hình ảnh

6. Quản lý Viện phí bệnh nhân nội, ngoại trú

7. Quản lý kho Dược

8. Quản lý Vật tư

9. Quản lý trang thiết bị y tế

10. Quản lý nhân sự

11. Quản lý Giải Phẫu bệnh

12. Quản lý ngân hàng máu

13. Quản lý Khoa dinh dưỡng

14. Quản lý Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

15. Quản lý Đào tạo; Chỉ đạo tuyến; Nghiên cứu khoa học

Sau một năm hoạt động độc lập Phòng đã triển khai:

- Quản lý bệnh nhân bằng mã vạch

- Tiếp đón bệnh nhân đến khám bệnh bằng hệ thống Gọi số khám bệnh tự động

- Quản lý hệ thống xét nghiệm và trả kết quả xét nghiệm tự động qua mạng, giảm thời gian chờ đợi mang lại sự hài lòng cho người bệnh

IV. HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

   Tiếp tục phát huy vai trò, chức năng nhiệm vụ của phòng để thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ được giao; đảm bảo các hoạt động công nghệ  thông tin trong bệnh viện nhằm đáp ứng tốt nhu cầu quản lý và cung cấp các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

   Phát triển hệ thống thông tin bệnh viện, dần tiến tới bệnh án điện tử toàn diện khi đủ điều kiện, nghiên cứu áp dụng các ứng dụng CNTT mới, kỹ thuật cao vào các hoạt động của Bệnh viện.

   Chú trọng bồi dưỡng kiến thức tin học về sử dụng thành thạo máy tính và phần mềm quản lý tổng thể Bệnh viện cho CBVC các Khoa, Phòng, Trung tâm trong Bệnh viện, kỹ năng giao tiếp ứng xử cho cán bộ viên chức trong phòng.

   Quan tâm đến đời sống cán bộ nhân viên, phát huy đoàn kết nội bộ và tích cực tham gia các hoạt động phong trào

   Phối hợp các phòng ban liên quan chuẩn hoá các quy trình và các danh mục dịch vụ y tế của bệnh viện đã và đang thực hiện thường quy; duy trì các hoạt động thường quy tại bệnh viện.

   Tiếp tục triển khai kết nối các máy xét nghiệm vào hệ thống mạng.

   Nâng cấp phần mềm quản lý bệnh viện. 

   Tiếp tục phát huy hiệu quả ứng dụng CNTT trong y tế với phong cách làm việc chuyên nghiệp hơn.

Một số hình ảnh của phòng CNTT:

 

Kiểm tra máy server

Cán bộ làm việc tại phòng

Sửa máy tính tại phòng

Giao ban cùng khoa Khám bệnh

Phòng CNTT triển khai kỹ thuật mới