PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG - BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

   Phòng Điều dưỡng Bệnh viện được thành lập tháng 4 năm 1992; là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bệnh viện về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo Thông tư 07/2011 TT-BYT của Bộ Y tế  Hướng dẫn công tác điều dưỡng về công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

     I. Nhiệm vụ

     1.Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện trong bệnh viện theo quy định.

     2. Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và Giám đốc bệnh viện phê duyệt;

     3. Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn; qui chế bệnh viện.

     4. Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên.Tham gia hướng dẫn thực hành cho các học viên y tế tuyến cơ sở và học sinh, sinh viên điều dưỡng,kỹ thuật viên. Kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên hàng năm và trước khi tuyển dụng

     5. Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng HCQT, kiểm tra công tác vệ sinh, công tác phân loại, thu gom, bảo quản, vận chuyển và xử lý rác thải theo quy định.

     6. Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ bố trí và điều động nhân lực thuộc quyền quản lý theo đúng chức năng và nhiệm vụ.

     7. Tham gia nghiên cứu khoa học Điều Dưỡng và Chỉ đạo tuyến. Tổ chức hội thảo Điều Dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên

     8. Lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh; kiểm tra  việc sử dụng và bảo quản theo quy định

     9. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác Điều dưỡng báo cáo Giám đốc Bệnh viện. Phối hợp với các phòng chức năng thực hiện các nhiệm vụ khi được Ban Giám đốc phân công

  II. Các hoạt động nổi bật

   * Công tác chăm sóc người bệnh toàn diện được thực hiện liên tục. Triển khai làm ca tại các khoa Hồi sức tích cực- chống độc, khoa cấp cứu, khoa Gây mê hồi sức. Thực hiện chăm sóc kỹ thuật cao và chuyên sâu như phẫu thuật tim, can thiệp mạch, ghép thận…

  * Thực hiện mô hình chăm sóc theo đội, tổ chức tốt công tác đi buồng đội buổi sáng.

   *  Kiểm tra, giám sát theo chuyên đề. Tổ chức cho Điều dưỡng trưởng khoa tham gia công tác kiểm tra giám sát để vừa học tập vừa rút kinh nghiệm trong công tác quản lý. Tổ chức bình Hồ sơ điều dưỡng cấp khoa, cấp bệnh viện

   * Tổ chức giao ban cho Điều dưỡng do Điều dưỡng trưởng khoa chủ trì hàng ngày và giao ban Điều dưỡng, Hộ sinh, KTV trưởng bệnh viện hàng tháng.

   * Tổ chức họp Hội đồng gia đình người bệnh cấp khoa hàng tuần, cấp bệnh viện hàng tháng, giải quyết kịp thời những vướng mắc của người bệnh, gia đình người bệnh.

  * Hàng năm xây dựng, sửa đổi bổ sung  quy trình chăm sóc, bảng kiểm

  * Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên tích cực tham gia công tác nghiên cứu khoa học, năm 2016 tổ chức thành công Hội nghị khoa học Điều dưỡng.

   * Hàng năm đã tổ chức thi tay nghề cho Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên đạt kết quả tốt.  

   * Triển khai thực hiện quy tắc ứng xử và chuẩn đạo đức nghề nghiệp Điều dưỡng viên. Tổ chức Hội thảo về Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ cho Điều dưỡng, Hộ sinh, kỹ thuật viên trong bệnh viện

III. Hướng phát triển

   Mục đích: Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, nâng cao chất lượng chăm sóc và đem đến sự hài lòng cho người bệnh. 

 1. Xây dựng phong cách, thái độ phục vụ văn minh, thân thiện theo phương châm  “Người bệnh đến đón tiếp niềm nở, ở chăm sóc tận tình, về dặn dò chu đáo”. 

2. Có những chuyên gia Điều dưỡng trong các lĩnh vực: Chăm sóc mổ tim, can thiệp  mạch, ghép tạng… 

3. Phát triển chức năng độc lập và phối hợp của điều dưỡng. 

4. Xây dựng đội ngũ lực lượng chăm sóc vừa hồng vừa chuyên và có kỹ năng giao tiếp tốt. 

5. Phát triển công nghệ thông tin trong quản lý điều dưỡng. 

6. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học điều dưỡng.

7. Luôn cập nhật bổ sung các quy trình chăm sóc

 8. Cải tiến các biểu mẫu ghi chép điều dưỡng để giảm thời gian ghi chép, tăng thời gian chăm  sóc người bệnh.

 9. Cải tiến công tác tiếp đón, hướng dẫn người bệnh tại khoa Khám bệnh, sắp xếp lấy bệnh phẩm làm các dịch vụ cận lâm sàng nhanh chóng, thuận tiện giúp giảm thời gian chờ đợi, quá trình khám bệnh kết thúc nhanh hơn

 10. Hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực chăm sóc và quản lý điều dưỡng 

Một số hình ảnh hoạt động của phòng Điều dưỡng

Giao ban phòng

 Giao ban điều dưỡng trưởng 

Mô hình chăm sóc theo đội-  Tổ chức đi buồng đội của đội chăm sóc

 Tham gia công tác: Truyền thông/ Giáo dục sức khỏe

 Giám sát các hoạt động chăm sóc của điều dưỡng

                                                                                                     Phó trưởng phòng

 

                                                                                                  Lê Thị Mai