I – CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Chức năng, nhiệm vụ

- Căn cứ kế hoạch công tác của bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đẩm bảo đầy đủ,đúng chủng loại, đúng quy định về quản lí tài chính.

- Tổ chức tốt công tác quản lí có hệ thống các công văn đi và công văn đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.

- Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.

- Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng , vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong bệnh viện.

- Quản lí nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của bệnh viện.

- Quản lí các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.

- Tổ chức thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.

- Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung cấp điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải bệnh viện.

- Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp ( vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kì tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.

- Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện.

- Định kì tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư, trang thiết bị thông dụng, báo cáo giám đốc bệnh viện.

- Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình giám đốc bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lí, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.

- Định kì báo cáo giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lí vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong bệnh viện để giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỉ luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc giao cho.

2. Cơ cấu tổ chức

- Tính đến thời điểm tháng 08/2016, tổng số cán bộ của phòng là 37 đ/c gồm 10 biên chế và 27 hợp đồng    .

 

 

Phòng Hành chính – Quản trị

Điện thoại:  0280 3855125  -   FAX:  0280 3851348

 

2.1 Lãnh đạo phòng

 

Trưởng phòng

Bác sỹ - CKII Trần Hoàng Giang

ĐT: 0919.982.169

Email: thgiang68@gmail.com

 

Phó trưởng phòng

Thạc sỹ - Bác sỹ Hà Đức Trịnh

ĐT: 0945.040.777

Email: haductrinh@gmail.com

 

2.2 Phòng HCQT được chia thành 04 tổ:

 + Tổ Văn phòng

+ Tổ Xe ô tô cứu thương

+ Tổ điện, nước - xử lý nước thải

+ Tổ trông giữ xe CBVC

 

(Trưởng phòng và tổ trưởng các tổ)

 

 

 

II. MỘT SỐ THÀNH TÍCH TRONG 10 NĂM QUA

- Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Bệnh viện, phòng đã tham mưu và tổ chức xây dựng, cải tạo lại cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị phục vụ bệnh nhân khang trang hiện đại: xây dựng khối nhà kỹ thuật nghiệp vụ, khối nhà bệnh nhân Nội trú, hệ thống xử lý nước thải, Trung tâm Nhi khoa  …

 

(Nhà 15 tầng được khánh thành năm 2016)

 

(Hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện)

- Phát triển đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp giỏi chuyên môn nghiệp vụ

( Xe cứu thương phục vụ bệnh nhân 24/24h)

- Quản lý văn bản bằng phần mềm tin học

- Phòng HCQT nhiều năm liên tục đạt tập thể lao động xuất sắc, đã được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen năm 2014, 2016.

 

 

III – HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh bệnh viện giai đoạn II cơ sở hạ tầng khang trang hiện đại đáp ứng công tác chăm sóc và điều trị bệnh nhân.

- Tăng cường kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng và tổ chức quản lý cơ sở hạng tầng bệnh viện

- Quản lý lưu trữ văn bản, tài liệu trên phần mềm.

- Đảm bảo cung cấp điện, nước ổn định, an toàn phục vụ bệnh nhân.

- Tổ chức vận hành hệ thống xử lý chất thải y tế hiệu quả.

- Đảm bảo mua sắm hàng vật tư cung cấp cho các khoa phòng phục vụ bệnh nhân hợp lý và kịp thời đáp ứng mọi nhu cầu nhiệm vụ đặt ra.