BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 479 – Đường Lương Ngọc Quyến – TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3855 125

Fax: 0208 3851 348

Email: 

Website: bvdktuthainguyen.gov.vn