BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 479 – Đường Lương Ngọc Quyến – TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3855 125

Fax: 0280 3851 348

Email: contact@bvdktuthainguyen.gov.vn

Website: bvdktuthainguyen.gov.vn