LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
STT Tiêu đề Ngày ban hành Tải về
1 Lịch tuần từ 01 tháng 07 đến 07 tháng 07 năm 2019 01/07/2019
2 Lịch tuần từ 24 tháng 06 đến 30 tháng 06 năm 2019 24/06/2019
3 Lịch tuần từ 18 tháng 06 đến 25 tháng 06 năm 2019 18/06/2019
4 Lịch tuần từ 10 tháng 06 đến 17 tháng 06 năm 2019 10/06/2019
5 Lịch tuần từ 03 tháng 06 đến 09 tháng 06 năm 2019 03/06/2019
6 Lịch tuần từ 27 tháng 05 đến 02 tháng 06 năm 2019 27/05/2019
7 Lịch tuần từ 20 tháng 05 đến 26 tháng 05 năm 2019 20/05/2019
8 Lịch tuần từ 13 tháng 05 đến 19 tháng 05 năm 2019 13/05/2019
9 Lịch tuần từ 06 tháng 05 đến 12 tháng 05 năm 2019 06/05/2019
10 Lịch tuần từ 29 tháng 04 đến 05 tháng 05 năm 2019 29/04/2019
11 Lịch tuần từ 22 tháng 04 đến 28 tháng 04 năm 2019 22/04/2019
12 Lịch tuần từ 15 tháng 04 đến 21 tháng 04 năm 2019 15/04/2019
13 Lịch tuần từ 08 tháng 04 đến 14 tháng 04 năm 2019 08/04/2019
14 Lịch tuần từ 01 tháng 04 đến 07 tháng 04 năm 2019 01/04/2019
15 Lịch tuần từ 25 tháng 03 đến 31 tháng 03 năm 2019 25/03/2019