Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc hướng tới hài lòng người bênh và đánh giá chất lượng chăm sóc người bệnh trong Bệnh viện theo bộ tiêu chuẩn “ Đánh giá chất lượng chăm sóc người bệnh trong các Bệnh viện” số 283/Norred- QLCL của dự án 5 tháng 9 năm 2017.  Được sự quan tâm của Đảng ủy Ban Giám đốc Bệnh viện ngày 23 tháng 5 năm 2019 Bệnh viện trung ương Thái nguyên đã tổ chức tập huấn “Nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh trong Bệnh viện “ cho 66 học viên là đội trưởng đội chăm sóc các khoa trung tâm thuộc khối lâm sàng sau đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn.

Đ/c Dương Hồng Thái Phó giám đốc Bệnh viện khai mạc lớp tập huấn

 

Các học viên  học tập theo nhóm


Học viên lớp học