PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 

Tập thể cán bộ, viên chức phòng Quản lý chất lượng

 

1. Tên phòng: Quản lý chất lượng Bệnh viện (Viết tắt là Phòng QLCLBV)

2. Điện thoại: 0208.3659034      

 - Email: quanlychatluongbvdktutn@gmail.com   

3. Địa điểm:  Tầng 2, tòa nhà Hành chính

4. Ban lãnh đạo hiện nay

 THẦY THUỐC ƯU TÚ. ThS.BSCKII. ĐẶNG HOÀNG NGA

Trưởng Phòng

   

TS.BS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 

Phó trưởng phòng

ĐDCKI. NGÔ THỊ TUYẾT

Phó trưởng phòng

   

5. Lãnh đạo qua các thời kỳ

 -  TTUT. TS.BS Lưu Thị Thu Hà - Phụ trách phòng (5/2015 - 5/2016) 

 -  TTUT. Ths.BSCKII. Đặng Hoàng Nga - Trưởng phòng (từ 6/2016 đến nay) 

6. Cơ cấu tổ chức 

6.1. Sơ lược quá trình phát triển 

  Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện được thành lập ngày 13 tháng 05 năm 2015 theo Quyết định số 422/QĐ-BV của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên. 

6.2. Tình hình nhân lực hiện nay 

 Gồm 9 cán bộ viên chức, trong đó: 

-  Bác sỹ: 04 

   + Bác sỹ chuyên khoa cấp 2

   + Tiến sỹ: 01

   + Bác sỹ chuyên khoa 1

   + Bác sỹ: 01

- Điều dưỡng: 

   + Điều dưỡng chuyên khoa I

   + Cử nhân điều dưỡng: 03 

   + Cử nhân báo chí: 01

Tập thể cán bộ, viên chức phòng Quản lý chất lượng bệnh viện

* Các bác sỹ của phòng:

- Thầy thuốc ưu tú, Ths.BSCKII. Đặng Hoàng Nga 

   +/ Chức vụ: Trưởng phòng

   +/ Chức danh khoa học: Bác sĩ chính, Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa cấp 2.

   +/ Chuyên ngành chính: Chấn thương chỉnh hình 

- TS.BS Nguyễn Thị Phương Thảo 

   +/ Chức vụ: Phó trưởng phòng 

   +/ Chức danh khoa học: Tiến sĩ 

   +/ Chuyên ngành chính: Tai Mũi Họng 

-  BSCKI. Nguyễn Phương Ngân 

   +/ Chức vụ: chuyên viên

   +/ Chức danh khoa học: Bác sĩ chuyên khoa cấp 1

   +/ Chuyên ngành chính: Phục hồi chức năng 

- BS. Vũ Thị Việt Hà

   +/ Chức vụ: bác sĩ, chuyên viên 

   +/ Chức danh khoa học: Bác sĩ

   +/ Chuyên ngành chính: bác sĩ đa khoa 

7. Hoạt động chuyên môn

Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện là đơn vị đầu mối có chức năng triển khai, tham mưu, giúp việc cho Giám Đốc và Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện trong việc thực hiện các nội dung về quản lý chất lượng bệnh viện nhằm đảm bảo việc cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân an toàn, công bằng, chất lượng, hiệu quả theo quy định của pháp luật, với 15 nhiệm vụ chính, gồm: 

 - Hàng năm xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện thông qua Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện 

 - Hàng năm xây dựng Đề án Cải tiến chất lượng chung của Bệnh viện thông qua Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện 

 - Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ trong việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các Đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các Trung tâm, Khoa, Phòng. 

 - Hướng dẫn các khoa, phòng, TT  xây dựng quy trình chuẩn theo đúng mẫu Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục. 

- Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng, trung tâm giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan. 

- Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện.

- Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng. 

- Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do bộ y tế ban hành hoặc thừa nhận.

- Hướng dẫn các khoa, phòng, trung tâm  xây dựng quy trình chuẩn theo đúng mẫu và thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. 

- Xây dựng và triển khai chương trình an toàn người bệnh.

- Xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện công tác truyền thông tại Bệnh viện. 

- Xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện công tác Hợp tác quốc tế: quản lý cá nhân, tổ chức vào làm việc với bệnh viện và làm việc với các đối tác tại các nước. 

- Phối hợp với các đơn vị trong bệnh viện làm bảng biển, sơ đồ chỉ dẫn. 

- Xây dựng và hoàn thiện hồ sơ Hợp đồng ngoại kiểm. 

- Tổ chức bình bệnh án cấp bệnh viện.

Với 15 nhiệm vụ chính trên, công việc hàng ngày của phòng Quản lý chất lượng bệnh viện là kiểm tra, giám sát, kiểm tra chất lượng bệnh viện song hành, gồm kiểm tra thực hiện công tác 5S, việc áp dụng bảng kiểm an toàn phẫu thuật, thủ thuật; Thực hiện và phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền chung của Bệnh viện.

Kiểm tra thực hiện bảng kiểm An toàn phẫu thuật tại khoa GMHS 

Với mục tiêu xây dựng môi trường làm việc theo tiêu chuẩn 5S tại các Trung tâm, Khoa, Phòng trong Bệnh viện, tạo môi trường làm việc sạch sẽ, ngăn nắp, an toàn, góp phần tạo cảnh quan thân thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ, không ngừng cải tiến liên tục chất lượng và hệ thống quản lý bệnh viện. Phòng QLCLBV đã triển khai mô hình 5S gồm Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng cho tất cả các Trung tâm, Khoa, Phòng trong Bệnh viện. Được sự phối hợp của các đơn vị nên công tác 5S toàn Bệnh viện đạt kết quả tốt. Khi thực hiện đúng 5S, nhân viên y tế sẽ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, chi phí khám, điều trị  của người bệnh hợp lý hơn, thời gian điều trị có thể ngắn hơn, không chỉ mang lại sự hài lòng cho người bệnh mà còn tiết kiệm được sức lực cho nhân viên y tế.

Công tác kiểm tra CLBV thường quy hàng quý

Phương châm hoạt động của phòng là luôn đồng hành cùng các đơn vị để kiểm tra, giám sát giúp tìm nguy cơ mất an toàn cho người bệnh, tìm những bất cập trong quá trình thực hiện công việc để giúp khoa phòng đưa ra những quy trình hoàn thiện nhất phục vụ công tác chuyên môn. Từ đó nâng tầm chất lượng bệnh viện, xứng đáng với danh hiệu Bệnh viện hạng Đặc biệt và là lựa chọn tin cậy của người bệnh.

Đặc biệt, tháng 4/2023, công tác truyên thông, y tế tại Bệnh viện và tháng 08/2023 công tác Hợp tác quốc tế được Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện phân công về phòng QLCLBV, để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền các sự kiện, hoạt động tại Bệnh viện và thực hiện công tác Hợp tác với các đơn vị y tế nước ngoài trong các lĩnh vực chuyên môn. 

Bộ phận Hợp tác Quốc tế 

Tổ truyền thông

Lãnh đạo Bộ Y tế và đại diện tổ các tổ chức trong nước, nước ngoài tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chưc thành công Diễn đàn Quản lý chất lượng – An toàn người bệnh, diễn ra tại Bệnh viện tháng 11/2023

Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) lần 2 với Bệnh viện ST Mary’s Nhật Bản 

Văn phòng thứ 3 của Hiệp hội Năng lực sức khỏe châu Á tại Việt Nam được đặt tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

8. Thành tích nổi bật

   - Điểm chất lượng bệnh viện các năm

     + Năm 2015 đạt 3,88 điểm (phiên bản 1.0) 

     + Năm 2016 đạt 3,82 điểm (phiên bản 2.0) 

     + Năm 2017 đạt 3,99 điểm (phiên bản 2.0)

     + Năm 2018 đạt 4,0 điểm (phiên bản 2.0)

     + Năm 2019 đạt  4.11 điểm (phiên bản 2.0) 

     + Năm 2020 đạt 4.07 điểm (phiên bản 2.0) 

     + Năm 2021 đạt 4.11 điểm (phiên bản 2.0)

     + Năm 2022 đạt 4.16 điểm (phiên bản 2.0) 

     + Năm 2023 đạt 4.22 điểm (phiên bản 2.0)

- Thành tích đã đạt được

      Tập thể

        +/ 8 năm liền Tập thể đạt thành tích Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

        +/ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2016, 2020, 2022

Ảnh Bằng khen tập thể nếu có

      Cá nhân

       +/ 01 Danh hiệu của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú

       +/ 01 Bằng khen của Thủ tướng chính phủ

       +/ 07 Bằng khen cấp Bộ

       +/ 01 Bằng khen của Tổng liên đoàn lao động VN

       +/ 02 Bằng khen của Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc đảng viên hoàn thành xuất sắc 5 năm liền

       +/ 04 Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh Long An và Thành phố Hồ Chí Minh+ 01 Bằng khen của Công đoàn y tế Việt Nam; 

9.  Phương hướng, định hướng phát triển

  -  Triển khai quản lý chất lượng sâu rộng đến từng đơn vị trong toàn bệnh viện.  

  -  Cải tiến chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành và các tiêu chuẩn ISO. 

  -  Áp dụng tiêu chuẩn 5S trong công tác nâng cao chất lượng bệnh viện. 

  -  Tăng cường công tác quản lý báo cáo sự cố y khoa toàn bệnh viện. 

  -  Tiếp tục triển khai công tác nâng cao an toàn người bệnh.  

  - Tiếp tục xây dựng, phát triển và thực hiện công tác Hợp tác quốc tế với Nhật bản, Trung quốc, Singapore, Đức, Pháp, Nga, Đài Loan, Mỹ về hợp tác đào tạo chuyên môn, nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh, thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu khoa học đa trung tâm, phối hợp với Đoàn thanh niên bệnh viện xây dựng kế hoạch, phát triển nâng cao trình độ ngoại ngữ của cán bộ nhân viên bệnh viện. 

  - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại bệnh viện, trong đó tập trung triển khai mô hình truyền thông số. Cùng với đó, xây dựng và triển khai thực hiện chuyên mục phát thanh, truyền hình nội bộ, hợp tác báo chí với các đơn vị phối hợp.  

10. Một số hình ảnh hoạt động của Phòng 

  

Ths.BSCKII. Đặng Hoàng Nga - Trưởng phòng QLCL tập huấn Bảo đảm mức độ an toàn phẫu thuật cho các cán bộ viên chức khối Ngoại khoa

CN. Nguyễn Thị Minh Tâm - Tổ trưởng Tổ Truyền thông, phòng QLCL tập huấn kỹ năng viết tin, chụp ảnh cho mạng lưới truyền thông Bệnh viện

Thực hiện phân tích sự cố y khoa hàng quý 

Công tác bình bệnh án cấp Bệnh viện

 

 

HOSPITAL QUALITY MANAGEMENT DEPARTMENT

 

Collective of officers and employees of the Hospital Quality Management department

1. Depaartment's name: Hospital Quality Management Department

2. Hotline 0208.3659034   

  - Email: quanlychatluongbvdktutn@gmail.com

3. Place: 2nd floor of Administrative Building

4. Current Leaders

Meritorious doctor, Master of medicine. Specialist level 2 doctor. Dang Hoang Nga

Head of Department

M.D.,Ph.D. Nguyen Thi Phuong Thao

Deputy head of Department

Nurse Specialist 1. Ngo Thi Tuyet

Deputy head of Department

   

5. Leaders through terms

-  Meritorious Doctor, M.D., Ph.D. Luu Thi Thu Ha – Person in charge of the Department (5/2015 - 5/2016)

- Meritorious Doctor, Master. Specialist level 2 doctor.  Dang Hoang Nga – Head of Department (from 6/2016 until now) 

6. The organizational structure

61. Brief outline of the development process of the organization

- The Hospital Quality Management Department was established on May 13th, 2015 according to Decision No. 422/QD-BV of the Director of Thai Nguyen Central General Hospital.

6.2. Current manpower situation

- Including 9 officers and employees, as follow

- Doctors: 04

  + Specialist level 2 doctor: 01

  + Doctor of Philosophy: 01

  + Specialist level 1 doctor: 01

  +  Doctor: 01

- Nurses: 04

  +  Specialized Nursing I : 01

  + Bachelors of Nursing: 03

  + Bachelors of Journalism: 01

Collective of officers and employees of the Hospital Quality Management department

* Meritorious Doctor, Master of medicine. Specialist level 2 doctor. Dang Hoang Nga

  -  Head of Department

  - Primary doctor (Grade II), Master of medicine, Specialist level 2 doctor

  - Trauma – Orthopedics

* MD, Ph.D. Nguyen Thi Phuong Thao

 - Deputy head of Department

 - Doctor of Philosophy, Medical doctor

 - Otorhinolaryngology

* Specialist level 1 doctor. Nguyen Phuong Ngan

 -  Expert

 - Specialist level 1 doctor

 - Rehabilitation

*  Dr. Vu Thi Viet Ha

 - Expert

 - Doctor

 - General doctor

7. Professional activitives

The Hospital Quality Management Department is the focal unit with the function of deploying, advising and assisting the Board of Directors and the Hospital Quality Management Council in implementing the contents of hospital quality management for the purpose of ensuring the provision of safe, fair, quality and effective medical examination and treatment services to the people according to the provisions of law, with 15 main tasks, including:

  -  Annually develop plans and content of quality management activities in the hospital through the Hospital Quality Management Council

  -  Annually develop the Hospital's General Quality Improvement Project through the Hospital Quality Management Council

  - Organize, monitor, supervise, evaluate, report, coordinate and support the implementation of quality management activities and Improvement Projects at Centers, Departments.)

  - Guide departments, rooms, and centers to develop standardized procedures according to the prescribed template. Serve as the focal point in establishing a system for managing errors and incidents, encompassing detection, consolidation, analysis, reporting, and researching, proposing solutions for resolution.

  - Act as a focal point to coordinate with departments to resolve letters, complaints, denunciations and related issues.

  - Collect, synthesize, analyze data, manage and secure information related to hospital quality. Coordinate with the hospital's statistics and information technology department to measure hospital quality indicators.

  - Deploy or coordinate to organize training, coaching, and refresher training on quality management.

  - Organize internal quality assessment of the hospital based on sets of quality management criteria and standards issued or recognized by the Ministry of Health.

  - Instruct departments to develop standard procedures according to the correct form and conduct assessment of compliance with regulations and professional guidance of the Ministry of Health.

  - Develop and implement a patient safety program.

  - Build, deploy, and organize the implementation of communication tasks at the hospital.

  - Build, deploy, and organize the implementation of International Cooperation: manage individuals and organizations working with hospitals and working with partners in other countries.

  - Coordinate with units in the hospital to create signboards and instruction diagrams.

  - Develop and complete documents of External Quality Assessment.

  - To review Medical record

With the above 15 main tasks, the daily work of the Hospital Quality Management Department is to inspect, supervise and examine hospital quality in parallel, including checking the implementation of 5S, the application of surgical and procedural safety checklists; implement individually and coordinately the general propaganda work of the Hospital.

Checking the implementation of surgical safety checklist at the Department of Anesthesiology

With the goal of building a working environment according to 5S standards at Centers, Faculties and Departments in the Hospital, creating a clean, tidy and safe working environment, contributing to creating a friendly view and improving service quality, constantly improving the quality and hospital management system, The Hospital Quality Management Department has implemented the 5S model including Sort, Arrange, Clean, Care, Prepare for all Centers, Faculties and Departments in the Hospital. With the coordination of the units, 5S work throughout the Hospital achieved good results. When properly implementing 5S, medical staff will contribute to improving service quality, patient examination and treatment costs are more reasonable, treatment time can be shorter, not only bringing satisfaction to patients but also saving energy for medical staff.

        

Routine hospital quality inspection on a quarterly basis

The operating principle of the department is to always accompany units to inspect and supervise, helping to identify risks to patient safety and find shortcomings in the work process to assist departments in developing the best procedures to serve their professional tasks. From there, elevate the quality of the hospital, deserving the title of Special-grade Hospital and being a reliable choice for patients.

Particularly, in April 2023, the media and medical work at the Hospital and in August 2023, the International Cooperation work were assigned by the Party Committee and Board of Directors of the Hospital to the Hospital Quality Management Department to carry out the task of declaring broadcast events and activities at the Hospital and carry out cooperation with foreign medical units in specialized fields.

Division of international cooperation

Media division

The Ministry of Health and representatives of domestic and foreign organizations presented flowers to congratulate Thai Nguyen Central Hospital on successfully organizing the Quality Management - Patient Safety Forum, which took place at the Hospital in November. /2023

Signing the 2nd Memorandum of Understanding (MOU) with ST Mary's Hospital, Japan                                                                                      

The third office of the Asian Health Competency Association in Vietnam is located at Thai Nguyen National Hospital

8. Outstanding achievements

    - Hospital quality scores over the years

     + In 2015 - reached 3.88 points (ver. 2.0)

     + In 2016 - reached 3.88 points (ver. 2.0)

     + In 2017 - reached 3.99 points (ver. 2.0)

     + In 2018 - reached 4.0 points (ver. 2.0)

     + In 2019 - reached 4.11 points (ver. 2.0)

     + In 2020 - reached 4.07 points (ver. 2.0)

     + In 2021 - reached 4.11 points (ver. 2.0)

     + In 2022 - reached 4.16 points (ver. 2.0)

     + In 2023 - reached 4.22 points (ver. 2.0)

   - Achievements

      - Collective

        + 8 consecutive years of collective achievements: Excellently completing tasks

        + Certificate of Merit from the Minister of Health in 2016, 2020, 2022

  - Individual

    + 01 Certificate of Merit from the Prime Minister;

    + 7 Ministerial-level Certificates of Merit; 

    + 1 Certificate of Merit from the Vietnam General Confederation of Labor;

    + 02 Certificates of Merit from the Thai Nguyen Provincial Party Committee for excellent party members completing 5 consecutive years;

    + 04 Certificates of Merit from the Chairman of the People's Committee of Long An Province and Ho Chi Minh City

    + 01 Certificate of Merit from Vietnam Medical Union;

9.  Development direction and orientation

 -  Implement extensive quality management to each unit throughout the hospital

 -  Improve hospital quality according to the set of hospital quality criteria issued by the Ministry of Health and ISO standards.

 -  Apply 5S standards in improving hospital quality.

 -  Strengthen the management of medical incident reporting throughout the hospital.

 -  Continue to implement work to improve patient safety.

 - Continue to build, develop, and implement international cooperation with Japan, China, Singapore, Germany, France, Russia, Taiwan, and the United States on professional training cooperation, improve the quality of patient care, clinical trials, multi-center scientific research, coordinate with the hospital Youth Union to develop plans to enhance and improve foreign language skills of hospital staff.

  - Promote propaganda work at the hospital, focusing on implementing the digital communication model. Along with that, build and implement the internal radio and television section, press cooperation with coordinating units.

10. Some images of the activities of the Department

MSc.Specialist level 2 doctor. Dang Hoang Nga - Head of Quality Management Department provides training to ensure surgical safety for surgical staff

 B.M. Nguyen Thi Minh Tam - Head of Media Team of the Department provides training in news writing and photography skills for the Hospital's media network.

Performs quarterly medical incident analysis

Hospital-level medical record review