BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 479 – Đường Lương Ngọc Quyến – TP Thái Nguyên

Điện thoại: 

Email: vanthu@bvdktuthainguyen.gov.vn

Website: bvdktuthainguyen.gov.vn