PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Cán bộ, viên chức phòng Tổ chức cán bộ

 

1. Tên: Phòng Tổ chức Cán bộ

2. Điện thoại: 02083.854.756  

    Email:  tccb.twtn@gmail.com                         

3. Địa điểm làm việc: Tầng 2, tòa nhà Hành chính, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, số 479, Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên.

4. Lãnh đạo hiện nay:

 
TTƯT. BSCKII. Hoàng Thị Thư
TRƯỞNG  PHÒNGCN. Trần Thị Hoàng Điệp

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 

 
Đại diện ban Giám đốc và cán bộ, viên chức phòng Tổ chức cán bộ
 

5.  Lãnh đạo qua các thời kỳ

- Bác sỹ. Hà Tiến Nhâm

- Bác sỹ. Chu Thị Nhiên

- Thạc sỹ. Lý Ngọc Kính

- BSCKI. Trần Minh Tuấn

- Thạc sỹ. Nguyễn Minh Phú

- BSCKI. Nguyễn Thị Bích Vân

- BSCKII. Hà Tiến Quang

6. Cơ cấu tổ chức

6.1. Sơ lược quá trình phát triển

Năm 1951, cùng với sự hình thành và phát triển của Bệnh viện, Phòng Tổ chức cán bộ được thành lập. Trải qua hơn 70 năm xây dựng và phát triển tập thể cán bộ, viên chức phòng đã góp phần to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển Bệnh viện từng giai đoạn lịch sử nhất định.

6.2. Tình hình nhân lực hiện nay

- Cơ cấu tổ chức, biên chế của phòng thực hiện theo quy định của Bộ Y tế và Đề án vị trí việc làm được phê duyệt.

- Tổng số viên chức: 08 (01 BSCKII, 01 Thạc sỹ - Bác sỹ, 02 Thạc sỹ Quản lý công, 01 Cử nhân Quản trị nhân lực; 03 Cử nhân Luật).

7. Hoạt động chuyên môn

- Hàng năm căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo cán bộ, tổ chức tuyển dụng viên chức trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tham mưu, đề xuất kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy các đơn vị trong Bệnh viện; triển khai và thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động,.. trong công tác cán bộ tại Bệnh viện.

- Tổ chức thực hiện công tác quản lý cán bộ, quản lý hồ sơ cán bộ theo phương pháp khoa học, thống kê báo cáo về nhân sự theo quy định.

- Xây dựng nội quy, quy chế làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng, trình giám đốc Bệnh viện phê duyệt, tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành Y tế đối với cán bộ viên chức và người lao động.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức, đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân.

- Công tác đoàn ra, đoàn vào (cán bộ viên chức đi tham quan, học tập, hội thảo, tập huấn tại nước ngoài).

- Tổ chức thực hiện các nội dung nâng cao quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

- Công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

8. Thành tích nổi bật

8.1. Kết quả hoạt động

- Công tác tổ chức: Tham mưu xây dựng hoàn thiện bộ máy tổ chức Bệnh viện với 58 đơn vị: 05 trung tâm; 10 phòng chức năng, 35 khoa lâm sàng và 08 khoa cận lâm sàng. Kiện toàn quy chế tổ chức hoạt động của các đơn vị đảm bảo hành lang pháp lý nội bộ góp phần tích cực vào công tác quản lý, điều hành hoạt động của các khoa, phòng, trung tâm.

- Công tác cán bộ: 

+ Công tác quy hoạch cán bộ: Hàng năm được thực hiện nghiêm túc theo các văn bản hiện hành của nhà nước

+ Bố trí, sắp xếp, điều động nhân lực: Đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng 100% tiêu chuẩn đối với bệnh viện hạng đặc biệt. Đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các năm tiếp sau nhưng phải duy trì có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị là bài toán không dễ cho công tác tổ chức nhân lực. Dưới sự lãnh đạo của Giám đốc Bệnh viện, phòng Tổ chức cán bộ đã kết hợp chặt chẽ với phòng Kế hoạch tổng hợp, Điều dưỡng và các khoa, trung tâm để có sự điều động sắp xếp, bố trí nhân lực hợp lý vừa tinh gọn hiệu quả vừa đáp ứng được chất lượng đòi hỏi ngày càng cao. Nguồn nhân lực của Bệnh viện được tập trung chủ yếu cho công tác chuyên môn y tế, các điều dưỡng được sắp xếp hợp lý và đào tạo nâng cao; các bác sĩ, dược sĩ được phân công hợp lý theo năng lực và tạo điều kiện phát triển chuyên môn sâu theo chuyên ngành.

+ Thực hiện nghiêm túc mọi chế độ chính sách cho cán bộ viên chức và người lao động: Lương, phụ cấp quanh lương, các chế độ nhân các ngày Lễ, Tết, sinh nhật.

+ Công tác tuyển dụng nhân lực: đây là công tác quan trọng tuyển chọn nguồn nhân lực cho Bệnh viện. Phòng Tổ chức cán bộ luôn thường xuyên nắm chắc nguồn nhân lực, theo dõi sát sự biến đổi cơ học và xây dựng kế hoạch trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt để tổ chức thực hiện. Tuyển chọn và đào tạo nhân lực cho thực hiện nhiệm vụ trước mắt và sự phát triển bệnh viện trong tương lai. Cán bộ viên chức được tuyển chọn có đủ năng lực, thực hiện nhiệm vụ.

+ Đào tạo cán bộ: Công tác đào tạo nguồn nhân lực được đặc biệt coi trọng, Quy chế đào tạo được rà soát, điều chỉnh phù hợp, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng đào tạo cán bộ, tương xứng với vị thế Bệnh viện hạng Đặc biệt. Hàng năm, Bệnh viện cử hàng trăm lượt cán bộ đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước. Nhiều kíp cán bộ đi học chuyên môn và quản lý tại nước ngoài như: Đài Loan, Nhật Bản, Thái Lan, Mỹ, Trung Quốc...

+ Hàng năm, tổ chức các lớp tập huấn về Quy tắc ứng xử, an toàn Bảo hộ lao động, Phòng chống cháy nổ, và các lớp tập huấn khác theo chuyên đề…; tổ chức thi tay nghề cho bác sỹ, viên chức trong bệnh viện...

+ Kết quả trong công tác tổ chức, cán bộ những năm qua đã đóng góp vai trò quan trọng trong xếp hạng Đặc biệt của Bệnh viện Trung ương Thái nguyên năm 2021.

- Công tác thi đua khen thưởng: Với chức năng là đơn vị thường trực về công tác thi đua khen thưởng. Phòng đã có kế hoạch và tham mưu cho Ban giám đốc theo dõi, đánh giá thực hiện nghiêm túc công tác thi đua theo các quy định hiện hành. Mỗi cán bộ viên chức tại các khoa, phòng, trung tâm có thành tích đột xuất trong khám chữa bệnh, phục vụ người bệnh hoặc học tập đạt kết quả cao đều được đánh giá ghi nhận và khen thưởng kịp thời. Công tác tổng kết bình xét đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và bình xét các danh hiệu thi đua cuối năm được thực hiện công bằng, khách quan và sát thực; các danh hiệu thi đua cho cá nhân và tập thể được thực hiện nghiêm túc, hiệu qủa. Với những nỗ lực trong vai trò thường trực công tác thi đua, khen thưởng của phòng, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới (năm 2020); tặng thưởng Huân chương độc lập hạng Ba (năm 2011) và hạng Nhì (năm 2022). Nhiều cá nhân tiêu biểu xuất sắc đã vinh dự được nhận các danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế, Tỉnh Thái Nguyên trao tặng.

- Công tác quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức: Được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành, áp dụng số hoá trong quản lý hồ sơ nhân lực, đảm bảo khoa học, đầy đủ, dễ tìm, dễ lấy. 

- Công tác đảm bảo quốc phòng, quân sự địa phương: Đã lập kế hoạch và tham mưu cho lãnh đạo Bệnh viện và tổ chức thực hiện tốt công tác quân sự địa phương; hàng năm thực hiện đầy đủ các kế hoạch theo Luật Dân quân tự vệ, huấn luyện tham gia đầy đủ hội thao do các cơ quan tổ chức đạt kết quả tốt. Bệnh viện luôn luôn được Ban chỉ huy quân sự Thành phố Thái Nguyên đánh giá là đơn vị mạnh về công tác quân sự địa phương.

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ: Thường xuyên được quan tâm và tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành. Tham mưu cho đảng ủy và Ban giám đốc thành lập Ban bảo vệ chính trị nội bộ Bệnh viện. Ban được kiện toàn nhân sự hàng năm và thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế.

8.2. Thành tích đạt được

Tập thể

- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2014

- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2011

- 05 Bằng khen Bộ Y tế

- 15 năm liên tục đạt Tập thể lao động xuất sắc.

Cá nhân

- 01 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba

- 04 cá nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú

- 03 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen

- 05 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen

- 02 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen

- 02 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen

- 03 cá nhân được Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên tặng bằng khen

- 04 cá nhân được Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen.

9. Phương hướng, định hướng phát triển

Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu nguồn nhân lực của phòng Tổ chức cán bộ; nâng cao số lượng và chất lượng chuyên môn của đội ngũ cán bộ chuyên viên theo hướng chuẩn hóa và hiện đại hóa, theo danh mục vị trí việc làm. 

Tham mưu và tư vấn có hiệu quả công tác tổ chức cán bộ; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bền vững; xây dựng cơ cấu tổ chức chuyên sâu; đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động; tham mưu và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc nhằm phát huy tiềm năng của người cán bộ, nhân viên y tế, bảo đảm hiệu quả cao trong công việc của từng người và của mỗi đơn vị khoa, phòng, trung tâm; đảm bảo ổn định an ninh chính trị nội bộ; thực hiện nghiêm túc công tác quân sự địa phương và phòng chống cháy nổ. Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của phòng Tổ chức cán bộ - Đơn vị tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ, Bệnh viện hạng Đặc biệt Quốc gia./.

 

INTRODUCTION OF 

ORGANIZATION & PERSONEL DEPARTMENT

Collective of officers and employees of the Organization & Personnel Department

1. Unit’s name: ORGANIZATION & PERSONNEL DEPARTMENT

2. Hotline: 02083.854.756  

Contact by email:  tccb.twtn@gmail.com                 

3. Place/address: 2nd Floor of Administrative building, Thai Nguyen National Hospital. No 497 Luong Ngoc Quyet street, Thai Nguyen city

4. Current Leaders

 


Meritorious doctor, Specialist level 2nd  doctor. Hoang Thi Thư

HEAD OF DEPARTMENT


 
Bachelor of Science. Tran Thi Hoang Điệp

DEPUTY HEAD OF DEPARTMENT
 

 
The board directors of hospital và Collective of officers and employees the Organization & Personnel Department

5. Leaders through terms

- Dr. Hà Tiến Nhâm

- Dr. Chu Thị Nhiên

- MSc. Lý Ngọc Kính

- Specialist level 1st  doctor. Trần Minh Tuấn

- MSc. Nguyễn Minh Phú

- Specialist level 1st  doctor. Nguyễn Thị Bích Vân

- Specialist level 2nd doctor. Hà Tiến Quang

6. The organizational structure

6.1. The development process

In 1951, the Personnel Department was established along with the formation and development of the Thai Nguyen National Hospital. After more than 70 years of building and developing of hospital, the collective of officers and employees of the department have contributed greatly to the construction and development in each certain historical period.

6.2. Current manpower situation

          - The organizational structure and staffing comply with the regulations of the Ministry of Health and the job position scheme approved. 

          - Including 8 officers and employees, as follow: 01 Specialist level 2nd doctor, 01 MSc – M.D, 02 MBA, 01 Bachelor of Manpower and 03 Bachelor of Laws. 

7. Professional activitives

          - Annually, based on the general tasks of the hospital, plan the organizational structure, develop human resources, train staffs, organize recruitment of employees, submit to the board director of hospital approve and organize implementation.

          - Advise and propose to improve the organizational structure of units in the hospital; deploy and implement the process of appointment, reappointment, rotation, transfer.., etc. in staffs and employee work at the hospital.

          - Organize, carry out managing staffs work and personal profile according to scientific management, statistics and reports on personnel according to regulations.

       - Develop internal regulations, working regulations and working relationships among units, divisions, departments and centers, submit to the board hospital director approved and organize implementation.

           - Organize the implementation of policies and regulations of the Nation and the Health sector for officers and employees.

           - Training and fostering officers and employees, ensuring high quality human resources to meet the requirements of care and protection of people's health.

           - Outgoing and incoming delegation work (officers and employees visiting, studying, seminars, and training abroad).

           - Organize and implement content to improve codes of conduct and innovate service attitudes towards patient satisfaction.

          - Fire fighting and prevention, protection of internal political security, close relationships with party organizations and local authorities to coordinate work in related work.

8. Outstanding achievements

8.1. Operational results

- Organizational works:

+ Advise on building and perfecting the hospital's organizational structure with 58 units: 05 centers; 10 line departments, 35 clinical and 08 paraclinical departments. Consolidate regulations on organization and operation of units to ensure internal legal corridors, manage operation of departments, units and centers. 

- Human resource work:

+ Human resource planning: Annually, it is strictly implemented according to  the State's regulation 

+ Staffing, arranging and tranfering human resources: Ensuring high quality human resources, meeting 100% of standards for special-class hospitals. Ensuring high quality human resources for the following years but maintaining effectiveness in carrying out political mission is not an easy problem for human resource organization. Under the leadership of the board hospital Director, the Personnel & Organization Department has closely coordinated with the General Planning, Nursing and other departments and centers in staffing, arranging and tranfering human resources appropriately in order to meeting increasingly high quality requirements. The human resources of hospital are focused mainly on medical expertise, nurses are properly arranged and highly trained; doctors and pharmacists are assigned appropriately based on their capacity and facilitate for in-depth professional development. 

+ Strictly implement all policies and regimes for officers and employees: Salary, allowances around salary, remuneration for holidays, New Year, and birthdays.

+ Human resource recruitment: this is an important mission in selecting human resources for the hospital. The Department of Personnel & Organization always hold firmly human resources, closely monitors mechanical changes and develops plans to submit to the board hospital director approved for implementation. Selecting and training human resources to carry out immediate tasks and future hospital development. Selected officers and employees have enough capacity to perform their duties.

+ Human resource training is special consideration, training regulations are reviewed and adjusted appropriately to meet the increasing requirements for the quality of staffs training, commensurate with the Standard of special class hospital. Annually, the hospital sends hundreds of officers and employees for training to improve their professional qualifications, political theory, and state management. Many staff teams go to study professional and management skills abroad such as Taiwan, Japan, Thailand, USA, China...

+ Annually, organize training courses on Code of Conduct, Safety labor protection, Fire fighting and prevention, and other training courses by topic...; Organizing skills competitions for doctors and officers and employees in the hospital. 

+ Results in organizational and staff work over the past years have played an important role in ranking for the special class hospital of Thai Nguyen National Hospital in 2021.

- Emulation and reward works:

+ With the function of being the standing unit in charge of emulation and reward works. The Department has planned and advised the Board of Directors Hospital to monitor and evaluate the strickly implementation of emulation work according to current of State’s regulations. Each employee at the units, departments, and centers who has extraordinary achievements in medical examination and treatment, serving patients, or achieving high academic results is evaluated, recognized, and rewarded promptly. The work of summarizing and evaluating task completion and reviewing year-end emulation titles is carried out fairly, objectively and realistically; individuals and groups emulation titles are implemented seriously and effectively. With efforts in the department's standing role in emulation and award work, Thai Nguyen National Hospital was awarded the title of Labor Hero Unit in the reform period (2020) by the Party and State; Awarded Third Class Independence Medal (2011) and Second Class (2022). Many outstanding individuals have been honored to receive noble titles awarded by the Party, State, Ministry of Health, and Thai Nguyen Province.

- Management of personnel records: Implemented in accordance with current regulations, applying digitization in human resource records management, ensuring science, completeness, easy to find, and easy to retrieve.

- Work to ensure national defense and local military: Plan and advise hospital leaders and organize good implementation of local military work; Annually, fully implement plans according to the Law on Militia and Self-Defense Forces, train and fully participate in sports festivals organized by agencies with good results. The hospital always evaluate by the Thai Nguyen City Military Command.

- Internal political protection work: Regularly paid attention to and organized in accordance with current State’s regulations. Advise the Party Committee and Board Directors to establish the Hospital's internal political protection committee. The Board is staffs and carries out annually under the direction of the Provincial Party Committee's Organization and the Department of Personnel Organization Ministry of Health.

8.2. Achievements and Awards

Collective:

- Third-class Labor Medal (2014)

- Prime Minister's Certificate of Merit (2011)

- 05 Certificates of Merit from the Ministry of Health

- 15 consecutive years of achieving Excellent Labor Collective.

Individual:

- 01 Individual awarded Third-class Labor Medal

- 04 Individual awarded Meritorious Physician awarded by the President State

- 03 Individual awarded Certificate of Merit from the Prime Minister

- 05 Individual awarded Certificate of Merit from the Minister of Health

- 02 Individual awarded Certificate of Merit from the Minister of Public Security

- 02 Individual awarded Certificate of Merit from the Minister of National Defence

- 03 Individual awarded Certificates of merit by the Secretary of Thai Nguyen Provincial Party Committee

- 04 Individual awarded Certificates of Merit by the Chairman of Thai Nguyen Provincial People's Committee.

9. Development Direction and Orientation

- Continue to improve the human resource structure of the Personnel & Organization Department; Improve the quantity and quality of professional staff in the direction of standardization and modernization, according to the job position list.

- Effectively consult and advise on personnel organization work; training and developing high-quality, sustainable human resources; build an in-depth organizational structure; ensure policies for workers; Advise and implement emulation and reward work in a timely manner, with the right people and the right job, to promote the potential of medical officers and staffs, ensuring high efficiency in the work of each person and each unit, department and center; ensure internal political security stability; strickly carry out local military work and fire fighting and prevention. Determine to successfully complete the political mission of the Personnel & Organization Department - Advisory unit on organization and personnel work, National Special Class Hospital./.