PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

PGS.TS. Nguyễn Công Hoàng, Bí thư Đảng ủy, GĐBV và BSCKII. Hà Tiến Quang, PBT TT Đảng ủy, PGĐBV cùng tập thể CBVC phòng Hành chính - Quản trị

1. Tên phòng: Hành chính - Quản trị.

2. Địa điểm làm việc: Tầng 2, Tòa nhà Điều hành.

3. Điện thoại: 02083.855.125.

4. Lãnh đạo phòng:

 

Trưởng phòng

BS.CKII. Trần Hoàng Giang

Phó Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Mạnh Anh

 

  Phó Trưởng phòng

ThS. Lâm Tự Cường

5. Cơ cấu tổ chức:

- Tính đến thời điểm tháng 05/2022, tổng số CBVC của phòng là 39 đồng chí, gồm 19 biên chế và 20 hợp đồng.

- Phòng Hành chính - Quản trị được chia thành 04 tổ, gồm:

+ Tổ Văn phòng: 18 đồng chí.

+ Tổ điện, nước - xử lý nước thải: 09 đồng chí

+ Tổ xe ô tô cứu thương: 06 đồng chí.

+ Tổ trông giữ xe CBVC: 06 đồng chí

BSCKII. Hà Tiến Quang, PBT TT Đảng ủy, PGĐBV và TS. Lê Thị Hương Lan, PGĐBV cùng Lãnh đạo phòng và tổ trưởng các tổ trực thuộc phòng

6. Chức năng, nhiệm vụ:

6.1. Chức năng:

Phòng Hành chính - Quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện, có chức năng làm công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị, xây dựng và sửa chữa cơ sở vật chất, hạ tầng đảm bảo cho cơ quan hoạt động chính quyền bình thường và phát triển theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong Bệnh viện.

6.2. Nhiệm vụ:

- Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong Bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đẩm bảo đầy đủ,đúng chủng loại, đúng quy định về quản lí tài chính.

- Tổ chức tốt công tác quản lí có hệ thống các công văn đi và công văn đến của Bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của Bệnh viện.

- Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn Bệnh viện.

- Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng, trung tâm trong Bệnh viện.

- Quản lí nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của Bệnh viện.

- Quản lí các phương tiện vận tải của Bệnh viện. Điều động ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.

- Tổ chức thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.

- Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung cấp điện và xử lý chất thải Bệnh viện.

- Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong Bệnh viện. Định kì tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong Bệnh viện.

- Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong Bệnh viện.

- Định kì tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư, trang thiết bị thông dụng, báo cáo Giám đốc Bệnh viện.

- Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình Giám đốc Bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lí, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.

- Định kì báo cáo Giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lí vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong Bệnh viện để Giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỉ luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc giao cho.

7. Những thành tích nổi bật:

- Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Bệnh viện, phòng đã tham mưu và tổ chức xây dựng, cải tạo lại cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị phục vụ người bệnh khang trang hiện đại như: xây dựng nhà Điều hành, khối nhà kỹ thuật nghiệp vụ, khối nhà bệnh nhân Nội trú, Trung tâm Nhi khoa, Khoa Cấp cứu, Khoa Khám bệnh, Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu, Khoa lọc Thận nhân tạo, Trung tâm tạo hình thẩm mỹ, Trung tâm tư vấn và tiêm chủng Vắc xin, Trung tâm Sản khoa chất lượng cao, Khu xạ trị gia tốc kỹ thuật cao, vườn hoa, hệ thống cổng tự động thông minh, đường nội bộ trong Bệnh viện…

- Phòng Hành chính - Quản trị nhiều năm liên tục đạt tập thể lao động xuất sắc, đã được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen năm 2014, 2017, 2018, 2019…

Một số hình ảnh kết quả đạt được:

Quang cảnh Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Vườn hoa và Tòa nhà Điều hành Bệnh viện

Quang cảnh Bệnh viện về đêm với hệ thống chiếu sang đồng bộ và hiện đại

 Lễ cắt băng khánh thành khoa Cấp cứu, khoa Khám bệnh và Khoa Thăm dò chức năng

 Khoa Khám bệnh khang trang, hiện đại, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân

Xe cứu thương phục vụ bệnh nhân 24/24h

Giao ban phòng thứ 2,4,6 hàng tuần để triển khai, nắm bắt tình hình công việc

 Phát triển đội ngũ cán bộ giỏi chuyên môn nghiệp vụ

Công tác văn thư lưu trữ tại Bệnh viện

8. Phương hướng phát triển

- Tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh Bệnh viện giai đoạn II cơ sở hạ tầng, khang trang hiện đại đáp ứng công tác chăm sóc và điều trị bệnh nhân. Xây dựng, cải tạo các khoa, phòng hiện có, nâng cao chất lượng Bệnh viện đảm bảo tiêu chuẩn Bệnh viện xanh - sạch - đẹp của ngành Y tế.

- Từng bước đưa công nghệ thông tin vào quản lý các hoạt động của phòng.

- Tổ chức tốt các hoạt động của các tổ theo xu hướng đáp ứng phục vụ hiệu quả công tác chuyên môn, đặc biệt là tổ điện nước, xe cứu thương và tổ văn phòng.

- Thực hiện tất cả các nhiệm vụ của phòng được Ban Giám đốc phân công.

- Nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ và giao tiếp ứng xử của cán bộ viên chức trong phòng.

PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ