giá vật tư
Yêu cầu báo giá linh kiện Hệ thống chuyển mẫu bằng khí nén Telecom PTS
Yêu cầu báo giá linh kiện Hệ thống chuyển mẫu bằng khí nén Telecom PTS

Chi tiết

Yêu cầu báo giá Vật tư Máy thở Bennett 980
Yêu cầu báo giá Vật tư Máy thở Bennett 980

Chi tiết

Yêu cầu Báo giá vật tư Máy theo dõi bệnh nhân Nihon Kohden
Yêu cầu Báo giá vật tư Máy theo dõi bệnh nhân Nihon Kohden

Chi tiết

Yêu cầu báo giá Vật tư hệ thống chuyển mẫu bằng khí nén Telecom PTS
Yêu cầu báo giá Vật tư hệ thống chuyển mẫu bằng khí nén Telecom PTS

Chi tiết

Yêu cầu báo giá Bảo dưỡng máy hấp tiệt trùng
Yêu cầu báo giá Bảo dưỡng máy hấp tiệt trùng

Chi tiết

Yêu cầu báo giá sửa Máy đo độ tập trung I-ỐT 131
Yêu cầu báo giá sửa Máy đo độ tập trung I-ỐT 131

Chi tiết

Yêu cầu báo giá sửa chữa máy bơm CO2
Yêu cầu báo giá sửa chữa máy bơm CO2

Chi tiết

Yêu cầu báo giá sửa máy hấp tiệt trùng

Chi tiết

Yêu cầu báo giá Sửa chữa máy giặt HE-80 (Thái Lan)
Yêu cầu báo giá Sửa chữa máy giặt HE-80 (Thái Lan)

Chi tiết

Yêu cầu báo giá kính hiển vi cho khoa Giải phẫu bệnh

Chi tiết

Yêu cầu báo giá hiệu chuẩn phương tiện đo và thiết bị

Chi tiết

Yêu cầu báo giá sửa chữa, bảo dưỡng máy giặt HE-80 (Thái Lan)

Chi tiết

Yêu cầu báo giá sửa chữa máy thở Draeger

Chi tiết

Yêu cầu báo giá Sửa chữa máy siêu âm Samsung Medison HS60

Chi tiết

Yêu cầu báo giá Sửa chữa máy thở eVolution 3e

Chi tiết

Yêu cầu báo giá mua sắm TTBYT phục vụ chuyên môn khoa GMHS

Chi tiết

Yêu cầu báo giá máy điện châm

Chi tiết

Yêu cầu báo giá Sửa chữa Máy siêu âm Fukuda UF-450AX
Yêu cầu báo giá Sửa chữa Máy siêu âm Fukuda UF-450AX

Chi tiết

Yêu cầu báo giá sửa chữa Máy định danh vi khuẩn Vitek2

Chi tiết

Yêu cầu báo giá Bảo dưỡng máy gây mê kèm thở Draeger

Chi tiết