giá vật tư
Yêu cầu báo giá dịch vụ bảo dưỡng máy thở Draeger

Chi tiết

Yêu cầu báo giá dịch vụ bảo dưỡng máy thở Event

Chi tiết

Yêu cầu báo giá dịch vụ bảo dưỡng máy thở Convidien

Chi tiết

Yêu cầu báo giá dịch vụ bảo dưỡng máy thở Newport

Chi tiết

Yêu cầu báo giá dịch vụ bảo dưỡng máy X-quang

Chi tiết

Yêu cầu báo giá dịch vụ bảo dưỡng máy siêu âm

Chi tiết

Yêu cầu báo giá dịch vụ kiểm tra Máy chụp cắt lớp vi tính 16 dãy

Chi tiết

Mời tham gia đấu giá hàng thanh lý
Mời tham gia đấu giá hàng thanh lý

Chi tiết

Yêu cầu báo giá linh kiện Bơm tiêm điện TOP-5530

Chi tiết

Yêu cầu báo giá mua sắm Khẩu trang y tế tiệt trùng

Chi tiết

Yêu cầu báo giá mua Kim luồn tĩnh mạch các cỡ

Chi tiết

Yêu cầu báo giá mua bơm tiêm 20ml

Chi tiết

Yêu cầu báo giá mua sắm màng Ro và hạt nhựa

Chi tiết

Yêu cầu báo giá dịch vụ sửa chữa máy thở GE

Chi tiết

Yêu cầu báo giá mua sắm linh kiện thay thế và bảo dưỡng nồi hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp

Chi tiết

Yêu cầu báo giá dịch vụ sửa chữa Máy thở Draeger

Chi tiết

Yêu cầu báo giá mua sắm linh kiện cho máy monitor sản khoa Philips

Chi tiết

Yêu cầu báo giá mua sắm linh kiện cho máy thở Hamilton T1

Chi tiết

Yêu cầu báo giá mua Máy nén khí và phụ kiện lắp đặt

Chi tiết

Yêu cầu báo giá mua sắm linh kiện thay thế Máy laser điều trị

Chi tiết