Thầy thuốc ưu tú 
PGS.TS. Nguyễn Công Hoàng
 Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Bệnh viện 

Đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, thuộc đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên

Thầy thuốc ưu tú
BSCKII. Hà Tiến Quang
Phó Bí thư TT Đảng ủy - Phó Giám đốc Bệnh viện  
Thầy thuốc ưu tú 
TS. Lê Thị Hương Lan
Ủy viên BTV Đảng ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo - Phó Giám đốc Bệnh viện
Bác Sỹ Cao Cấp:
BSCKII. Đồng Quang Sơn
Ủy viên BTV Đảng ủy - Phó Giám đốc Bệnh viện