Thầy thuốc ưu tú 
PGS.TS. Nguyễn Công Hoàng
 Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Bệnh viện 
Thầy thuốc ưu tú
PGS.TS. Dương Hồng Thái
Phó Giám đốc Bệnh viện 
Thầy thuốc ưu tú
BSCKII. Hà Tiến Quang
Phó Bí thư TT Đảng ủy - Phó Giám đốc Bệnh viện  
Thầy thuốc ưu tú 
TS. Lê Thị Hương Lan
Ủy viên BTV Đảng ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo - Phó Giám đốc Bệnh viện