ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN QUA CÁC THỜI KỲ

Trong quá trình 60 năm phát triển và trưởng thành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện luôn gắn chặt với lịch sử phát triển của Bệnh viện, hoạt động có hiệu quả dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Bệnh viện theo từng giai đoạn:

I.Thành lập Bệnh viện Liên Khu Việt Bắc: tháng 7 năm 1951

- Đoàn Thanh niên hoạt động dưới sự chỉ đạo của Đoàn thanh niên Sở Y tế Liên Khu Việt Bắc.

II.Thành lập chi bộ Bệnh viện Khu tự trị Việt Bắc: Năm 1958

- Đoàn thanh niên hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đoàn thanh niên Khu tự trị Việt Bắc và Chi ủy Bệnh viện Khu tự trị Việt Bắc.

III. Thành lập Đảng bộ Bệnh viện Khu tự trị Việt Bắc: Năm 1964

- Đoàn thanh niên hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đoàn thanh niên các cơ quan Khu tự trị Việt Bắc và Đảng ủy Bệnh viện Khu tự trị Việt Bắc.

IV.Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Khu tự trị Việt Bắc lần II: Tháng 3 năm 1968

- Đoàn thanh niên hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đoàn thanh niên các cơ quan Khu tự trị Việt Bắc và Đảng ủy Bệnh viện Khu tự trị Việt Bắc.

V. Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Khu tự trị Việt Bắc lần III: Tháng 2 năm 1974

- Đoàn thanh niên hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đoàn thanh niên các cơ quan Khu tự trị Việt Bắc và Đảng ủy Bệnh viện Khu tự trị Việt Bắc.

VI. Sát nhập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phân hiệu Đại học Y khoa miền núi thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện và Phân hiệu Đại học Y khoa miền núi.(Tháng 7 năm 1977)

- Bí thư Đoàn thanh niên: Đ.C Phan Văn Các.

- Từ năm 1978, ĐC Phan Văn Các đi học dài hạn tại Bungari. ĐC Cao Chu Toàn – giảng viên bộ môn Toán được bầu là Bí thư Đoàn thanh niên

VII. Đại hội Đảng bộ Bệnh viện – Trường Đại học Y khoa Bắc Thái (Đại hội V): 22/10/1979.

- Đoàn thanh niên hoạt động dưới sự lãnh đạo của Tỉnh Đoàn Bắc Thái và Đảng ủy Bệnh viện – Trường Đại học Y khoa Bắc Thái.

- Bí thư Đoàn thanh niên: ĐC Cao Chu Toàn.

- Từ năm 1981 ĐC Nguyễn Trọng Cần được bầu làm Bí thư Đoàn thanh niên.

VIII.Đại hội Đảng bộ Bệnh viện – Trường Đại học Y khoa Bắc Thái (Đại hội VI): 11/11/1982.

- Đoàn thanh niên hoạt động dưới sự lãnh đạo của Tỉnh Đoàn Bắc Thái và Đảng ủy Bệnh viện – Trường Đại học Y khoa Bắc Thái.

- Bí thư Đoàn thanh niên: ĐC Nguyễn Trọng Cần.

- Phó Bí thư Đoàn thanh niên: ĐC Đặng Đức Định

IX. Đại hội Đảng bộ Bệnh viện – Trường Đại học Y khoa Bắc Thái (Đại hội VII): 22/11/1984.

- Đoàn thanh niên hoạt động dưới sự lãnh đạo của Tỉnh Đoàn Bắc Thái và Đảng ủy Bệnh viện – Trường Đại học Y khoa Bắc Thái.

- Bí thư Đoàn thanh niên: ĐC Nguyễn Trọng Cần.

- Phó Bí thư Đoàn thanh niên: ĐC Đặng Đức Định

X. Đại hội Đảng bộ Bệnh viện – Trường Đại học Y khoa Bắc Thái (Đại hội VIII): 9/1986.

- Đoàn thanh niên hoạt động dưới sự lãnh đạo của Tỉnh Đoàn Bắc Thái và Đảng ủy Bệnh viện – Trường Đại học Y khoa Bắc Thái.

- Bí thư Đoàn thanh niên: ĐC Đặng Đức Định (từ tháng 1 năm 1986)

- Phó Bí thư Đoàn thanh niên: ĐC Nguyễn Văn Bái.

- Ngày 31-12-1986 tại Đại hội IV Đoàn thanh niên Viện – Trường Đại học y khoa đã bầu: ĐC Nguyễn Minh Phú là Bí thư Đoàn thanh niên, ĐC Phan Bá Đào, Đc Nguyễn Thị Ân là phó Bí thư Đoàn thanh niên.

XI. Đại hội Đảng bộ Bệnh viện – Trường Đại học Y khoa Bắc Thái (Đại hội IX): 04/1989.

- Đoàn thanh niên hoạt động dưới sự lãnh đạo của Tỉnh Đoàn Bắc Thái và Đảng ủy Bệnh viện – Trường Đại học Y khoa Bắc Thái.

- Bí thư Đoàn Thanh niên: ĐC Nguyễn Minh Phú.

- Phó Bí thư Đoàn thanh niên: ĐC Phan Bá Đào.

XII. Đại hội Đảng bộ Bệnh viện - Trường Đại học Y khoa Bắc Thái (Đại hội X): 01/1991.

- Đoàn thanh niên hoạt động dưới sự lãnh đạo của Tỉnh Đoàn Bắc Thái và Đảng ủy Bệnh viện – Trường Đại học Y khoa Bắc Thái.

- Bí thư Đoàn Thanh niên: Đc Nguyễn Minh Phú.

- Phó Bí thư Đoàn Thanh niên: ĐC Phan Bá Đào.

XIII. Tháng 8 năm 1995: Tách và thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh Viện Đa khoa Thái Nguyên

- Đoàn thanh niên hoạt động dưới sự lãnh đạo của Tỉnh Đoàn Thái Nguyên và Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên

- Bí thư Đoàn Thanh niên: Đc Phan Bá Đào

- Phó Bí thư Đoàn thanh niên: ĐC Nguyễn Trường Giang

XIV. Đại hội XI Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên: 06/04/1996

- Đoàn thanh niên hoạt động dưới sự lãnh đạo của Tỉnh Đoàn Thái Nguyên và Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên (29/04/1997)

- Bí thư Đoàn Thanh niên: Đc Phan Bá Đào

XV. Đại hội XII Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên: 10/11/2000

- Đoàn thanh niên hoạt động dưới sự lãnh đạo của Tỉnh Đoàn Thái Nguyên và Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

Đại hội XII Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Đa khoa trung ương Thái Nguyên: 09/2002

- Bí thư Đoàn Thanh niên: Đc Phan Bá Đào

- Phó Bí Thư Đoàn thanh niên: Đc. Lê Hùng Vương

- Ủy viên BTV: Đc. Nguyễn Văn Chung

- Tháng 3 năm 2004: Đc Phan Bá Đào chuyển công tác. Đc. Lê Hùng Vương được bầu là Bí thư Đoàn Thanh niên, Đc Nguyễn Văn Chung Được bầu là phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Đc Nguyễn Phước Bình được bầu là UVBTV.

- Tháng 10 năm 2004: Đc. Lê Hùng Vương – Đi học tập trung dài hạn, Đc. Nguyễn Văn Chung được cử làm Q. Bí Thư Đoàn Thanh niên.

XVI. Đại hội XIII Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên: 8/11/2005

- Đoàn thanh niên hoạt động dưới sự lãnh đạo của Tỉnh Đoàn Thái Nguyên và Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

- Đc. Nguyễn Văn Chung – Q.Bí Thư Đoàn Thanh niên được bầu vào Ủy viên BCH Đảng bộ Bệnh viện.

Tháng 10 năm 2007 – Đại hội  XIII Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Đa khoa trung ương Thái Nguyên đã bầu BCH có 09 đồng chí:

- Bí thư Đoàn thanh niên: Đc. Nguyễn Văn Chung

- Phó Bí thư: Đc. Đào Minh Nguyệt

- UVBTV: Đ.c Trần Nguyên Giang

- Tháng 12 năm 2007 Đc Nguyễn Văn Chung được bầu vào BCH Tỉnh Đoàn Thái Nguyên.

XVII. Đại hội XIV Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên: 8/10/2010

- Đoàn thanh niên hoạt động dưới sự lãnh đạo của Tỉnh Đoàn Thái Nguyên và Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

- Đ.c Nguyễn Văn Chung – Bí Thư Đoàn Thanh niên, Đc. Đào Minh Nguyệt – Phó Bí thư Đoàn TN được bầu vào Ủy viên BCH Đảng bộ Bệnh viện.