PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

1. Tên: Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp

2.  Điện thoại: 02083.851.019

 Email: khthbvtwtn2024@gmail.com

3.  Địa điểm: Tầng 1, Nhà điều hành

4.  Lãnh đạo hiện nay

ThS. ĐINH HỮU BÁCH

TRƯỞNG PHÒNG
 

 

 BSCKII. PHẠM THỊ THƯƠNG HUYỀN

 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 ThS. NGUYỄN THỊ THANH HOA

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

5. Lãnh đạo qua các thời kỳ

                      

 

 6. Cơ cấu tổ chức

6.1  Sơ lược quá trình phát triển của đơn vị, tổ chức

     Năm 1951, tại căn cứ địa cách mạng Việt Bắc, với yêu cầu phục vụ kháng chiến kiến quốc, Bệnh viện Khu Việt Bắc được thành lập – trải qua nhiều tên gọi khác nhau và hiện nay là Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Cùng với sự ra đời và phát triển của Bệnh viện, Phòng Y vụ (nay là Phòng Kế hoạch tổng hợp) cũng được thành lập.

     Tách phòng CNTT, TTĐT&CĐT, CLBV

     Phòng Kế hoạch Tổng hợp: là một trong những phòng chức năng quan trọng nhất của bệnh viện, có trách nhiệm giúp giám đốc tổ chức, thực hiện, giám sát công tác nghiệp vụ chuyên môn của bệnh viện.

*Chức năng, nhiệm vụ:

    Thực hiện chức trách nhiệm vụ là quản lý hoạt động chuyên môn bệnh viện, phòng Kế hoạch tổng hợp đã tập trung kiểm tra giám sát công tác chuyên môn, đảm bảo thực hiện đúng quy trình, hạn chế thấp nhất sai sót chuyên môn. Công tác khám chữa bệnh có chất lượng thu hút ngày càng tăng người bệnh đến khám bệnh và điều trị. 

- Phụ trách công tác chuyên môn bệnh viện, công tác phát triển chuyên môn kỹ thuật áp dụng tại Bệnh viện.

- Phối hợp thực hiện rà soát, kiểm tra việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi ra viện.

- Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ bệnh án, sao lưu hồ sơ bệnh án và các giấy tờ chuyên môn.

- Phụ trách công tác phòng chống dịch.

- Phụ trách công tác xây dựng kế hoạch hoạt động hàng tuần, quý, năm của bệnh viện.

- Phụ trách công tác khám sức khỏe ngoại viện

- Phối hợp rà soát chế độ phụ cấp: phẫu thuật/ thủ thuật; chế độ độc hại.

     Với chức năng, nhiệm vụ như trên, phòng Kế hoạch tổng hợp chia tổ công tác theo từng bộ phận công việc do Ths. Đinh Hữu Bách- Trưởng phòng chịu trách nhiệm phụ trách chung,phòng bao gồm 3 tổ:


- Tổ chuyên môn: Ths. Nguyễn Thanh Hoa – Phó Trưởng phòng phụ trách, bao gồm: 9 tổ viên


- Tổ Bảo hiểm y tế: BSCKII. Phạm Thị Thương Huyền– Phó Trưởng phòng phụ trách, bao gồm 7 tổ viên

- Tổ khám sức khoẻ: BSCKII. Phạm Thị Thương Huyền– Phó Trưởng phòng phụ trách, gồm 5 tổ viên.6.2  Tình hình nhân lực hiện nay

* Tổng số cán bộ viên chức: 24 cán bộ

+ Trong đó có:

-  Bác sĩ chuyên khoa II: 2

-  Thạc sĩ: 2

-  Bác sĩ đa khoa : 2

-  Dược sỹ ĐH : 1

-  Dược sỹ CĐ: 1

-  Cử nhân điều dưỡng: 6

-  Điều dưỡng CĐ: 4

-  Điều dưỡng TC: 1

-  Kế toán viên: 2

-  KTV: 1

-  Khác: 2

* Các bác sĩ của phòng:  

 

 

1/ ĐINH HỮU BÁCH

Chức danh: Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Nội khoa

 

 

2/ PHẠM THỊ THƯƠNG HUYỀN

Chức danh: Phó Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa II

Chuyên ngành: Nội khoa

 

 

3/ NGUYỄN THỊ THANH HOA

Chức danh: Phó Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Nội khoa

 

 

4/ NGUYỄN QUỐC ANH

Chức danh: CBVC

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa II

Chuyên ngành: Nội khoa

   

7. Hoạt động chuyên môn

*Tổ chuyên môn:

- Xây dựng kế hoạch phát triển chuyên môn Bệnh viện

- Xây dựng kế hoạch tuần, quý và năm của Bệnh viện 

- Hoàn thành các báo cáo chuyên môn

- Xây dựng danh mục kỹ thuật phê duyệt BYT

- Quản lý kho hồ sơ bệnh án, các đầu sổ họp Bệnh viện

- Giám sát công tác chuyên môn Bệnh viện: hạch toán, thực hiện PTTT …

- Thực hiện công tác phòng, chống dịch Bệnh viện

Tổ chuyên môn thực hiện công tác sao bệnh án

Tổ chuyên môn thực hiện công tác nhận bệnh án từ các khoa lâm sàng

Tổ chuyên môn thực hiện công tác lưu trữ bệnh án

*Tổ BHYT: 

- Thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực Bảo hiểm y tế

- Thực hiện kiểm soát bệnh án, tháo gỡ vướng mắc trong công tác thanh toán với Tổ Giám định BHYT tại Bệnh viện.

- Thực hiện các nội dung có liên quan đến BHYT, khám ngoại viện và công việc khác theo phân công.

Tổ BHYT làm công tác kiểm tra hồ sơ bệnh án

Tổ BHYT họp về công tác bảo hiểm cùng lãnh đạo phòng

*Tổ Khám sức khỏe

- Thực hiện hạch toán khám ngoại viện, chịu trách nhiệm về quản lý thu – chi hoạt động KSK ngoại trú.

- Thực hiện công tác khám sức khoẻ 

- Phối hợp khoa Yêu cầu khám sức khoẻ khu công nghiệp.

CBVC phòng thực hiện công tác hoàn thiện hồ sơ KSK

CBVC phòng thực hiện công tác KSK ngoại viện tại CTCP Gang Thép

CBVC phòng thực hiện công tác KSK ngoại viện tại CTCP Gang Thép

CBVC phòng thực hiện công tác KSK  tại bệnh viện

* Kỹ thuật mới

- Cải tiến quy trình nhận hồ sơ bệnh án từ các khoa lâm sàng về phòng Kế hoạch tổng hợp và bàn giao phiếu thanh toán với phòng Tài chính kế toán năm 2019

-  Cải tiến quy trình sao hồ sơ bệnh án và cấp lại các giấy tờ tại phòng KHTH - Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

- Cải tiến quy trình cấp Giấy chứng sinh tại khoa Sản và khoa Khám chữa bệnh yêu cầu trên phần mềm Quản lý bệnh viện năm 2020

- Cải tiến quy trình quản lý người bệnh chuyển tuyến khám chữa bệnh tại phòng Kế hoạch tổng hợp -Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

- Cải tiến quy trình lưu trữ hồ sơ bệnh án tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên năm 2023

8. Hoạt động khác

- Công đoàn: Được sự khuyến khích, tạo điều kiện của lãnh đạo phòng, các đoàn viên tổ công đoàn tích cực tham gia các phong trào, chương trình văn hóa văn nghệ do Công đoàn Y tế, Công đoàn Bệnh viện phát động, nổi bật là chương trình: “ Kỷ niệm 68 năm ngày thầy thuốc Việt Nam và 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3”, “Liên hoan văn nghệ ngành Y tế năm 2023”,…

   

Các công đoàn viên của phòng tham gia hội thao và nấu ăn chào mừng 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam và 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
 

Công đoàn viên phòng tham gia liên hoan văn nghệ ngành y tế toàn quốc năm 2023

 

- Đoàn Thanh niên: Với sức trẻ của đoàn viên thanh niên, thế hệ trẻ của phòng Kế hoạch tổng hợp tích cực tham gia học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động của Bệnh viện, Đoàn thanh niên Bệnh viện tổ chức như công tác tình nguyện tại vùng sâu vùng xa, khám chữa bệnh miễn phí cho gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh,…

Đoàn thanh niên chi đoàn Phòng Kế hoạch tổng hợp tham gia chương trình tình nguyện “ Đông ấm cho em” tại xã Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

 

Đoàn thanh niên chi đoàn Phòng Kế hoạch tổng hợp tham gia chương trình tình nguyện “ Đông ấm cho em” tại xã Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

Phòng Kế hoạch tổng hợp tham gia chương trình “Khám sức khỏe miễn phí cho người nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Yên Lãng, Đại Từ

9. Thành tích nổi bật

- Kết quả hoạt động: Với sự cố gắng không ngừng nghỉ của tập thể CBVC phòng Kế hoạch tổng hợp cống hiến cho bệnh viện về các mảng chuyên môn, BHYT cũng như khám sức khỏe. Để ghi nhận sự đóng góp của phòng, năm 2012 phòng vinh dự nhận được bằng khen của Thủ tướng chính phủ; năm 2018 được nhận Huân chương lao động hạng ba của Chủ tịch nước; nhiều năm liên tiếp được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế,…

- Danh hiệu thi đua:Từ năm 2013-2022, phòng Kế hoạch tổng hợp đều đạt danh hiệu đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Hình thức khen thưởng đã được ghi nhận: 

+ Năm 2012, phòng Kế hoạch tổng hợp nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: Đã có thành tích trong công tác từ năm 2009 đến năm 2011 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và Bảo vệ Tổ quốc.

+ Từ năm 2013 đến năm 2022 phòng Kế hoạch tổng hợp đều đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc nhiệm vụ.

+ Năm 2018: Huân chương lao động hạng ba: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và Bảo vệ Tổ quốc.

+ Năm 2014; 2016; 2020; 2022 được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen do có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Viên chức của phòng được nhận 01 bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ; 15 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế; 02 bằng khen của UBND tỉnh Thái Nguyên; 03 bằng lao động sáng tạo, 01 bằng khen của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên

(Một số ảnh minh họa)

Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước CHXH CNVN tặng năm 2018

 

Phòng Kế hoạch tổng hợp vinh dự nhiều năm liên tiếp được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen “ Đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch y tế” 

Năm 2010, phòng được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

10. Phương hướng, định hướng phát triển

10.1. Công tác chuyên môn

- Đẩy mạnh triển khai kỹ thuật mới tại Bệnh viện

- Duy trì các kỹ thuật chuyên sâu đã triển khai.

- Tăng cường giám sát hoạt động chuyên môn.

10.2. Công tác Bảo hiểm Y tế

 - Tăng cường công tác chuyên môn, đặc biệt là công tác BHYT bằng cách cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức các buổi tập huấn công tác BHYT đến toàn bộ viên chức bệnh viện. Đẩy mạnh công nghệ thông tin vào quản lý KCB nhằm nhanh chóng, chính xác, nghiêm minh.

- Thành lập mạng lưới cộng tác viên Bảo hiểm Y tế tại Bệnh viện.

10.3. Công tác Khám sức khoẻ ngoại viện

- Chuyên nghiệp công tác KSK ngoại viện, thông qua nâng cao chất lượng nhân lực, bổ sung trang thiết bị, đồng bộ quy trình khám và đẩy mạnh công tác truyền thông.

- Xây dựng phương án hạch toán tối ưu chi phí trong KSK ngoại viện.