1.     Giới thiệu chung


Tập thể phòng KHTH

 

Giới thiệu:

1.  Tên Khoa/Phòng: Phòng Kế hoạch Tổng hợp

2. Tên tiếng Anh: Genneral Planning Department

3. Điện thoại: 02083.851.019        Email: khthtutn@gmail.com

4. Địa chỉ: Số 479 Lương Ngọc Quyến - TP Thái Nguyên - TN

 Lãnh đạo hiện nay 

Trưởng phòng: ThS. Đinh Hữu Bách
  Phó phòng: Ths. Phạm Thị Thương Huyền

 

2.     Cơ cấu tổ chức – hoạt động

2.1 Sơ lược quá trình phát triển của đơn vị:

Năm 1951, tại căn cứ địa cách mạng Việt Bắc, với yêu cầu phục vụ kháng chiến kiến quốc, Bệnh viện Khu Việt Bắc được thành lập – trải qua nhiều tên gọi khác nhau và hiện nay là Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Cùng với sự ra đời và phát triển của Bệnh viện, Phòng Y vụ (nay là Phòng Kế hoạch tổng hợp) cũng được thành lập.

Tách phòng CNTT, TTĐT&CĐT, CLBV

Phòng Kế hoạch Tổng hợp: là một trong những phòng chức năng quan trọng nhất của bệnh viện, có trách nhiệm giúp giám đốc tổ chức, thực hiện, giám sát công tác nghiệp vụ chuyên môn của bệnh viện.

2.2   Tình hình nhân lực hiện nay

Nhân lực của phòng thuộc biên chế Bệnh viện gồm 17 người, 04 hợp đồng đang được bố trí tại các bộ phận công tác của phòng. Trong đó:

Thạc sỹ: 02

BSCKI: 01

BSĐK: 01

CNĐH: 07

Dược sỹ ĐH: 01

Khác: 08

3. Hoạt động chuyên môn:

1. Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.

2. Tổ chức, theo dõi, đôn dốc, kiểm tra, đánh giá  hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.

3. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường:  Đại học Y Dược, Cao đẳng Y tế…để tổ chức thực hành cho học viên tại bệnh viện.

4. Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các trung tâm, khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.

5. Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

6. Đảm bảo công tác lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

7. Tổ chức công tác tiếp dân và thường trực trong toàn Bệnh viện.

8. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình giám đốc xem xét và báo cáo Bộ Y tế phê duyệt.

9. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và Bộ Y tế.

10. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường họp bất thường khác để trình Giám đốc và các tổ chức thực hiện.

4.     Hoạt động khám sức khỏe ngoại viện

Trong 2 năm 2014 và 2015, đơn vị KSK ngoại viện của phòng dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc, phối hợp cùng các phòng ban và các khoa lâm sàng, cận lâm sàng trong Bệnh viện đã hoàn thành hợp đồng khám sức khỏe cho 2 công ty  Samsung, Halsol lên đến 60.103 công nhân. Không chỉ vậy, để thực hiện nhiệm vụ chính trị của phòng, đơn vị KSK ngoại viện còn thực hiện các hợp đồng KSK cho các cơ quan, công ty trong địa bàn tỉnh Thái Nguyên cho khoảng 1000 người.

Tiếp tục công tác KSK, trong năm 2016 phòng KHTH tiếp tục thực hiện 2 hợp đồng KSK cho công ty Samsung với số lượng lên đến 90.000 công nhân, ngoài ra vấn duy trì các hợp đồng với các cơ quan và công ty trong và ngoài tỉnh.

5.     Thành tích nổi bật:

* Quản lý Nội trú, ngoại trú: Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Bệnh viện. Bệnh viện thực hiện được số lượt khám ngoại trú lần lượt là 343030 năm 2016, 468812 năm 2017 và 446700 năm 2018. Số lượt Bệnh nhân điều trị nội trú lần lượt là 56939 năm 2016, 60222 năm 2017 và 62181 năm 2018.

Trong phát triển kỹ thuật chuyên môn, Bệnh viện được Bộ Y tế phê duyệt được tổng số 12687 dịch vụ kỹ thuật, trong dó > 60% kỹ thuật được thực hiện thường quy. Riêng năm 2018, Bệnh viện đã triển khai được 90 dịch vụ kỹ thuật mới, đầu năm 2019 đã thông qua 81 dịch vụ và xây dựng kế hoạch triển khai.

* Công tác BHYT: chế độ chính sách, tránh thất thoát viện phí …

* Khen thưởng

-     Huân chương Lao động hạng 3

-         Bằng khen Thủ tướng chính phủ

-         Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế

6.     Phương hướng phát triển:

-  Tiếp tục hoàn thành tốt các công tác thường quy với chất lượng cao.

-  Tiếp tục xây dựng các quy trình và phác đồ điều trị tại các khoa, trung tâm, tiến tới hoàn chỉnh phác đồ điều trị cơ bản trong toàn bệnh viện.

-  Phối hợp các phòng ban chức năng, xây dựng kế hoạch hoạt động thường kỳ, chi tiết nội dung công tác kiểm tra thường kỳ và đột xuất các trung tâm, khoa, phòng.

-  Chuẩn hóa  các bộ phận của phòng, nâng cao năng lực và chuyên nghiệp hóa cán bộ, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ mới.

-  Bảo đảm cung cấp số liệu, bệnh án, phục vụ kịp thời cho công tác nghiên cứu khoa học, làm luận văn, luận án của học viên và công tác điều trị.

-  Giám sát và báo cáo dịch kịp thời. Phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm soát và khống chế dịch nếu dịch xảy ra.

-  Tích cực tham gia đẩy mạnh phong trào nâng cao y đức , thực hiện quy tắc ứng xử trong bệnh viện và kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của CBYT hướng tới sự hài lòng của người bệnh”

-  Tiếp tục xây dựng bộ phận quản lý, lưu trử hồ sơ bệnh án thành đơn vị kiểu mẫu của ngành y tế.

-  Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân, bảo đảm hoạt động “Đường dây nóng” 24/24g.

- Duy trì công tác KSK ngoại viện