* Tháng 7/1951, Bệnh viện được thành lập tại Minh Lý, Minh Lập - Đồng Hỷ - Thái Nguyên, với tên gọi: Bệnh viện Liên khu Việt Bắc. Trực thuộc khu Y tế Liên khu Việt Bắc. Viện trưởng: BS. Bùi Đồng. Các đồng chí đảng viên của bệnh viện sinh hoạt Đảng chung với chi bộ khu Y tế Liên khu Việt Bắc. Bí thư chi bộ: Đ/c Phan Hữu Quảng

* Hòa bình lập lại, tháng 12/1954 Bệnh viện được chuyển về Thị xã Thái

Nguyên (vị trí hiện nay), khi đó là cơ sở cũ của đồn điền Kepler (vì là cơ sở cũ của kepler, nên trước đây nhân dân hay gọi: Bệnh viện Kép – le).

* Năm 1955 chi bộ đầu tiên của Bệnh viện được thành lập (tách ra từ chi bộ khu Y tế Liên khu Việt Bắc). Đồng chí Nhân, quản trị trưởng làm bí thư chi bộ.

* Ngày 01/7/1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 268-SL, thành lập khu tự trị Việt Bắc, cùng trong thời gian đó Bệnh viện được đổi tên thành: Bệnh viện Khu tự trị Việt Bắc, trực thuộc Ủy ban hành chính khu tự trị Việt Bắc.

* Cuối năm 1956 sát nhập Bệnh viện Thái Nguyên vào Bệnh viện Khu tự trị Việt Bắc.

* Năm 1958, chi bộ Bệnh viện khu tự trị Việt Bắc đại hội, bầu đồng chí Phạm Văn Chương, Phó giám đốc làm Bí thư chi bộ.

* Năm 1958, Bệnh viện được nhận hàng viện trợ của Cộng hòa dân chủ Đức. Các trang thiết bị mới được bổ sung như: Máy Gây mê, X quang, máy phát điện 50KW/h …

* Ngày 13/3/1960 Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Bệnh viện.

Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Bệnh viện ngày 13/3/1960Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Bệnh viện ngày 13/3/1960

Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Bệnh viện ngày 13/3/1960

Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Bệnh viện ngày 13/3/1960

 

* Năm 1964, Đảng bộ Bệnh viện Khu tự trị Việt Bắc được thành lập, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Khu tự trị Việt Bắc. Bí thư Đảng bộ: Đ/c Hoàng Viễn Đạt, Phó giám đốc Bệnh viện.

* Ngày 7/5/1964, Đại hội Đảng bộ bệnh viện Khu tự trị Việt Bắc lần thứ I. Đại hội bầu đ/c Phạm Văn Chương, Phó giám đốc Bệnh viện làm Bí thư Đảng bộ; Đ/c  Hoàng Kim Tịnh, giám đốc bệnh viện làm Phó bí thư Đảng ủy.

* Tháng 5/1965, Bệnh viện bắt đầu thực hiện lệnh sơ tán phòng không, chống chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ. Bước đầu Bệnh viện chuyển một số tài sản lên Đuổm - Phú Lương.

* 17/10/1965 giặc Mỹ ném bom Cầu Gia Bẩy. Cùng lúc bệnh viện cứu chữa cho 280 người bị thương vong. Sau 17/10/1965 Bệnh viện khẩn trương sơ tán triệt để về các địa phương, hai khoa Nội, Nhi lên Phấn Mễ; khoa Sản lên Phú Lương; khoa Ngoại về Phương Độ, Phú Bình; khối chuyên khoa vào Thịnh Đán; khoa Dược về Tân Cương;

kho chuyển về Đuổm, Tân Cương, Phúc Trìu - Đồng Hỷ và Xuân Phương - Phú Bình.

* Ngày 19/5/1965 sát nhập tỉnh Thái Nguyên với Bắc Kạn trở thành tỉnh Bắc Thái, cuối năm 1965 Bệnh viện bàn giao bộ phận sơ tán tại Phú Lương và một phần ở Đồng Hỷ (150 giường) cho Bệnh viện Bắc Thái và tập trung 150 giường về Đoàn Kết, đồng thời duy trì một bệnh xá 20 giường ở cây số 8 (còn gọi là bệnh xá 20).

* Tháng 6/1966, máy bay Mỹ ném bom đánh phá bệnh viện, khu nhà mổ và một số tài sản của bệnh viện bị phá hủy.

* Năm 1967, Mỹ tăng cường leo thang đánh phá miền Bắc, tại cơ sở Đoàn Kết không còn an toàn, Ủy ban hành chính Khu tự trị Việt Bắc đã chỉ thị cho Bệnh viện di chuyển cơ sở Đoàn Kết tới Tân Tri – Bắc Sơn, Bệnh xá 20 chuyển lên Cúc Đường thuộc huyện Võ Nhai .

* Ngày 9/6/1968, tại xã Cúc Đường, Đại hội Đảng bộ Bệnh viện lần thứ II. Đại hội bầu đ/c Dương Ngọc Quyên, Phó giám đốc làm Bí thư Đảng bộ, đ/c Đỗ Thủy, Phó bí thư.

* 21/01/1970, Bệnh viện được lệnh chuyển từ Cúc Đường về vị trí Trường Y sỹ Việt Bắc và Trường Giao thông. Từ ngày 29/10/1971 Bệnh viện bắt đầu chuyển về vị trí hiện nay và bàn giao khu vực trường y sỹ cho Trường Đại học y khoa miền núi, bàn giao khu vực trường giao thông cho nhà in Việt Bắc.

* Năm 1970, Bệnh viện được tiếp nhận viện trợ của Thụy Điển và sau đó bàn giao toàn bộ viện trợ của Thụy Điển cho Bệnh viện Bạch Mai và tiếp nhận hàng viện trợ của Tây Đức do Bệnh viện Bạch Mai bàn giao lại.

* Đêm 23 rạng sáng ngày 24/4/1972, Bệnh viện nhận lệnh sơ tán khẩn cấp, toàn bộ Bệnh viện ra khỏi Thành phố trong một đêm và phân tán thành các đội điều trị về Chùa Hang, Đồng Bẩm; Núi Hột; Cổ Lũng – Phú Lương; Linh Sơn – Đồng Hỷ vừa làm nhiệm vụ phục vụ người bệnh vừa làm nhiệm vụ cấp cứu phòng không, phục vụ chiến đấu.

* Năm 1973, Bệnh viện trở về vị trí hiện nay.

* Tháng 02/1974, Đại hội Đảng bộ Bệnh viện lần thứ III. Đại hội bầu đ/c Dương Ngọc Quyên, Phó giám đốc làm Bí thư Đảng bộ; Đ/c Hoàng Quỳ, Giám đốc Bệnh viện làm Phó bí thư.

* Ngày 27/7/1974 đ/c Hà Nhâm Dần, Phó giám đốc được giao nhiệm vụ Q/Bí thư Đảng bộ.

* Ngày 27/02/1976 Đại hội Đảng bộ Bệnh viện lần thứ IV. Đại hội bầu đ/c Hà Nhâm Dần, Bí thư Đảng ủy.

* Ngày 26/3/1976 Bộ trưởng Bộ Y tế ra quyết định số 275/BYT-QĐ “Tiếp nhận Bệnh viện Đa khoa Khu tự trị Việt Bắc thuộc Ủy ban hành chính khu tự trị Việt Bắc về Bộ Y tế trực tiếp quản lý kể từ ngày 01/4/1976 và đổi tên thành Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên”.

* Tháng 7/1977 sát nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bệnh viện đa khoa Thái Nguyên với Đoàn Thanh niên phân hiệu Đại học Y khoa Miền núi thành đoàn Bệnh viện và phân hiệu đại học Y khoa miền núi.

* Tháng 5/1979 tỉnh ủy Bắc Thái ra quyết định thống nhất Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên với Đảng bộ trường Đại học Y Bắc Thái thành Đảng bộ Bệnh viện và trường Đại học y Bắc Thái.

* Ngày 22/10/1979 Đại hội Đảng bộ Bệnh viện và trường Đại học Y Bắc Thái lần thứ I (Đại hội V). Đại hội đã bầu ban chất hành Đảng ủy mới do đ/c Hoàng Đức Tôn làm bí thư. Đại hội đề ra phương hướng đẩy mạnh kết hợp Viện - Trường trong các lĩnh vực chuyên môn, khoa học kỹ thuật.

* Năm 1981 đồng chí Nguyễn Bách được cử làm Bí thư Đảng ủy.

* Ngày 11/11/1982, Đại hội Đảng bộ Bệnh viện và Trường Đại học Y Bắc Thái lần thứ II (Đại hội VI). PTS. Lê Ngọc Trọng được bầu làm bí thư Đảng ủy.

* Ngày 22/11/1984, Đại hội Đảng bộ Bệnh viện và trường Đại học Y Bắc Thái lần thứ III (Đại hội VII). Đại hội bầu PTS. Lê Ngọc Trọng tiếp tục làm Bí thư Đảng ủy. Đại hội thông qua phương hướng tăng cường kết hợp Viện- Trường, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới. Chăm lo cải thiện đời sống cho CBVC Viện - Trường.

* Ngày 26/10/1985, Bộ Y tế có Quyết định số 1157 BYT/QĐ “Phân hạng tổ chức Bệnh viện đa khoa Thái Nguyên thuộc hạng II (hai)”.

* Tháng 9/1986 Đại hội Đảng bộ Bệnh viện và trường Đại học Y Bắc Thái lần thứ IV (Đại hội VIII). PTS. Lê Ngọc Trọng tiếp tục được bầu làm bí thư Đảng ủy. Đây là Đại hội đổi mới về tổ chức cán bộ, nhiều cán bộ trẻ đã được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ.

* Tháng 6/1987 Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên sát nhập với Công đoàn trường Đại học Y Bắc Thái thành Công Đoàn Bệnh viện và trường Đại học Y Bắc Thái. Bs Trần Thị Liên Hương được bầu làm Chủ tịch Công đoàn.

* Tháng 5/1988 PTS. Lê Ngọc Trọng được bổ nhiệm quyền Hiệu trưởng kiêm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên.

* Tháng 4/1989 Đại hội Đảng bộ Bệnh viện và Trường Đại học Y Bắc Thái lần thứ V (Đại hội IX). PGS.TS. Nông Văn Quế, Phó giám đốc Bệnh viện được bầu làm Bí thư Đảng ủy Viện – Trường.

* Tháng 5/1989 PTS. Lê Ngọc Trọng được Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Đại học Y Bắc Thái kiêm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện thân mật với cán bộ viên chức Bệnh viện và nhà trường (1990)

Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện thân mật với cán bộ viên chức Bệnh viện và nhà trường (1990)

* Tháng 01/1991 Đại hội Đảng bộ Bệnh viện và Trường Đại học Y Bắc Thái lần thứ VI (Đại hội X). DS. Phan Văn Các được bầu làm Bí thư Đảng ủy Viện – Trường.

* Ngày 10/7/1992, Bộ Y tế có Quyết định số 805 BYT-QĐ cử PTS. Hoàng Khải Lập làm Q/Hiệu trưởng kiêm Q/Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên thay PGSPTS. Lê Ngọc Trọng đi nhận nhiệm vụ mới.

* Ngày 04/4/1994 Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định 31/CP thành lập Đại học Thái Nguyên. Trường Đại học Y khoa Bắc Thái là trường thành viên của Đại học Thái  Nguyên trực thuộc Bộ giáo dục và đào tạo cho nên việc kết hợp Viện – Trường chuyển đổi sang một qui mô mới.

* Ngày 24/8/1994, PTS. Lại Phú Thưởng được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thái Nguyên.

* Tháng 02/8/1995 Tỉnh ủy Bắc Thái ra Quyết định số 1025/QĐ-TU tách Đảng bộ Bệnh viện và Trường Đại học Y Bắc Thái thành 2 Đảng bộ: Đảng bộ Trường Đại học Y khoa trực thuộc Đảng bộ Đại học Thái Nguyên và Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên trực thuộc Tỉnh ủy Bắc Thái, đ/c Lý Ngọc Kính được giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy Bệnh viện. Cùng thời gian này tiếp tục tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên đều được chia tách. Công đoàn Bệnh viện và trường Đại học Y tách ra thành Công đoàn trường Đại học Y trực thuộc Công đoàn Đại học Thái Nguyên và Công đoàn Bệnh viện đa khoa Thái Nguyên trực thuộc liên Đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện và Trường Đại học Y tách thành Đoàn trường Đại học Y trực thuộc Đại học Thái Nguyên và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện đa khoa Thái Nguyên trực thuộc Tỉnh đoàn Thái Nguyên.

Các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm và đương nhiệm dự hội thảo về tư liệu lịch sử bệnh viện 3/12/1998

Các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm và đương nhiệm dự hội thảo về tư liệu lịch sử bệnh viện 3/12/1998

Các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm và đương nhiệm dự hội thảo về tư liệu lịch sử bệnh viện 3/12/1998

* Ngày 06/4/1996 Đại hội Đảng bộ Bệnh viện (Đại hội XI). Đại hội bầu Đ/c Lý Ngọc Kính, Phó Giám đốc Bệnh viện, Bí thư Đảng ủy. Đ/c Lại Phú Thưởng, Giám đốc Bệnh viện giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy.

* Ngày 20/3/1997 tỉnh ủy có Quyết định số 49/QĐ-TU chỉ định đ/c Lại Phú

Thưởng, Phó bí thư giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ Bệnh viện thay Đ/c Lý Ngọc Kính được điều động, bổ nhiệm Giám đốc Sở Y tế.

* Ngày 29/4/1997, Bộ Y tế có Quyết định số 744/QĐ-BYT đổi tên Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên thành Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên trực thuộc Bộ Y tế.

* Ngày 26/12/1998, Bộ Y tế có Quyết định bổ nhiệm, bổ xung thêm ba Phó

Giám đốc Bệnh viện: PTS. Nguyễn Đình Trân; BSCKI. Nguyễn Minh Phú và DSCKI. Nguyễn Minh Hải.

* Ngày 10/11/2000, Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái

Nguyên (Đại hội XII). Đại hội bầu Đ/c Lại Phú Thưởng, Bí thư Đảng ủy, Đ/c Đặng Đức Định, Phó bí thư.

* Ngày 18/11/2005, Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái

Nguyên (Đại hội XIII), Đại hội bầu Đ/c Đặng Đức Định, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Nguyễn Minh Phú, Phó bí thư. Đại hội xây dựng chương trình hành động của Đảng bộ với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết của cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức đoàn thể tiếp tục hiện đại hóa Bệnh

viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân”

* Ngày 11/5/2007, Bộ Y tế có Quyết định số 1689/QĐ-BYT “xếp hạng I đối với Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên”.

* Ngày 27/7/2007, Bộ Y tế có Quyết định số 2799/QĐ-BYT bổ nhiệm PGS-TS. Nguyễn Thành Trung, Hiệu trưởng trường Đại học Y khoa - Đại học Thái Nguyên, giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên từ ngày 01/10/2007.

* Ngày 14/01/2009, Bộ Y tế có Quyết định bổ nhiệm bổ xung hai Phó Giám đốc Bệnh viện: BSCKII Nguyễn Huy Sơn và Tiến sỹ Y khoa Dương Hồng Thái.

*Ngày 12/3/2010, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên có Quyết định số 508/QĐ-UBND xếp hạng di tích cấp Tỉnh: DI TÍCH LỊCH SỬ. Địa điểm Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Bệnh viện khu tự trị Việt Bắc (nay là Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên).

* Ngày 28/8/2010, Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên (Đại hội XIV). Đại hội bầu Đ/c Nguyễn Thành Trung, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Nguyễn Huy Sơn, Phó bí thư Đảng ủy. Đại hội xây dựng chương trình công tác 5 năm 2010 – 2015 với chủ đề: “ Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ, trí tuệ. Khai thác, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tiếp tục đổi mới và phát triển Bệnh viện. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân”.