TẬP THỂ PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                                    

1. Tên: Phòng Công Nghệ Thông Tin

2. Điện thoại: 0888355115                                

3. Địa điểm làm việc: Tầng 9 - Nhà 15 tầng - Số 479-Đường Lương Ngọc Quyến-Thành Phố Thái Nguyên

4. Lãnh đạo hiện nay:


Ths.Nguyễn Đăng Nguyên

Bí thư chi bộ - Trưởng phòng

Ths.Nguyễn Mạnh Hùng

Phó trưởng phòng

KS. Nguyễn Thanh Tú

Tổ trưởng tổ công đoàn

 

5. Lãnh đạo qua các nhiệm kỳ (thời kỳ):

     TTUT.DSCKI. Phạm Thị Minh Thành              Trưởng phòng              Nhiệm kỳ:2014-2020

6. Cơ cấu tổ chức

6.1. Sơ lược quá trình phát triển 

   Phòng Công nghệ thông tin tách ra từ Tổ vi tính thuộc Phòng Kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện;

   Được thành lập theo Quyết định số 941/QĐ - BV ngày 23 tháng 10 năm 2014.

   Chính thức hoạt động độc lập từ 01 tháng 11 năm 2014 dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám Đốc Bệnh viện.

6.2. Tình hình nhân lực hiện nay 

Tổng số : 11 biên chế

- Trưởng phòng, bí thư chi bộ : Ths.Ks. Nguyễn Đăng Nguyên

- Phó trưởng phòng : Ths.Ks. Nguyễn Mạnh Hùng

- Tổ trưởng tổ công đoàn : Ks. Nguyễn Thanh Tú

- Thạc sỹ : 03

- Kỹ sư : 08

7. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

Chức năng

        Phòng Công nghệ thông tin của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về quản lý, triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của Bệnh viện.

Nhiệm vụ

        - Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của Bệnh viện.

        - Tổ chức triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Bệnh viện

        - Cung cấp phần cứng, phần mềm; Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị tin học cho các Khoa, Phòng, Trung tâm thuộc Bệnh viện theo kế hoạch đã được phê duyệt.

        - Hướng dẫn, đào tạo nâng cao năng lực sử dụng CNTT vào các hoạt động của Bệnh viện cho cán bộ, viên chức của đơn vị.

        - Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu của Bệnh viện; Thực hiện công tác thống kê y tế theo quy định.

        - Quản lý, duy trì hệ thống mạng ổn định, hiệu quả, hệ thống thư điện tử, đảm bảo việc kết nối thông tin giữa các Trung tâm, Khoa, Phòng với các cơ quan của Bộ Y tế và các đơn vị sự nghiệp có liên quan.

        -  Quản lý Website của bệnh viện; Phối hợp với Phòng Công tác xã hội và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng Quản lý chất lượng bệnh viện cập nhật tin bài lên trang Web Bệnh viện.

        - Lập trình các biểu mẫu báo cáo thống kê theo yêu cầu của các khoa, phòng, trung tâm 

        - Đáp ứng về kỹ thuật chuyên môn CNTT, hướng dẫn các Khoa, Phòng, Trung tâm nhập liệu vào phần mềm chính xác đúng quy trình 

        - Bố trí nhân lực phù hợp duy trì hoạt động hệ thống mạng ổn định. Thường trực theo dõi, khắc phục kịp thời sự cố máy tính, mạng truyền dẫn để các đơn vị thực hiện công tác chuyên môn của Khoa, Phòng mình 

        - Tham mưu và triển khai thực hiện chuyển đổi số tại bệnh viện nằm trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia

        - Tham gia các hoạt động đoàn thể và các nhiệm vụ khác khi Bệnh viện giao.

Quyền hạn

        Phòng thực hiện các quyền hạn theo quy định của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, Bộ Y tế và theo quy định của pháp luật.

8. Hoạt động chuyên môn

8.1 Phần mềm : Phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện gồm 14 phân hệ

1. Quản lý Khoa khám bệnh

2. Quản lý bệnh nhân Nội trú, Ngoại trú

3. Quản lý Xét nghiệm

4. Quản lý Chẩn đoán hình ảnh

5. Quản lý Viện phí bệnh nhân nội, ngoại trú

6. Quản lý kho Dược

7. Quản lý Vật tư

8. Quản lý trang thiết bị y tế

9. Quản lý nhân sự

10. Quản lý Giải Phẫu bệnh

11. Quản lý ngân hàng máu

12. Quản lý Khoa dinh dưỡng

13. Quản lý Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

14. Quản lý Đào tạo; Chỉ đạo tuyến; Nghiên cứu khoa học

* Những ứng dụng đã triển khai 

Bệnh viện đang sử dụng phần mềm Quản lý tổng thể bệnh viện, thông tin bệnh nhân xuyên suốt từ khi vào viện đến thanh toán ra viện. 

- Quản lý bệnh nhân bằng mã vạch, ứng dụng đầu đọc barcode trong các công đoạn (tiếp đón, lấy mẫu xét nghiệm, thanh toán…) đảm bảo nhanh, chính xác và thuận tiện.

- Tiếp đón bệnh nhân đến khám bệnh bằng hệ thống Gọi số khám bệnh tự động

- Quản lý hệ thống xét nghiệm và trả kết quả xét nghiệm tự động qua mạng, giảm thời gian chờ đợi mang lại sự hài lòng cho người bệnh

- Kết nối 2 chiều các máy xét nghiệm vào phần mềm, trả kết quả XN qua mạng LAN: Bệnh nhân nhận kết quả tại bàn khám hoặc tại khoa, đạt tiêu chí nhanh và giảm công đoạn xếp hàng lấy kết quả xét nghiệm.

- Đến nay 100% bệnh án không viết tay. Theo lộ trình bệnh viện từng bước triển khai ứng dụng bệnh án điện tử (EMR) trong quản lý bệnh nhân.

- Thực hiện kết nối liên thông dữ liệu khám chữa bệnh sang cổng BHXH và cổng Bộ Y tế đảm bảo thông tuyến , công khai, minh bạch, thuận tiện trong thanh quyết toán BHYT.

- Triển khai hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh PACS. Kết nối LIS-HIS-PACS.

8.2 Hạ tầng

- Đường truyền: Toàn bộ đường truyền tới các tòa nhà sử dụng cáp quang với hệ thống mạng được chia lớp trên Layer 3 và các Switch quang.

- Triển khai hệ thống “báo động đỏ”: Khi có sự cố cần phối hợp gấp

- Có hệ thống tường lửa đảm bảo an toàn mạng khi kết nối vào hệ thống Internet

- Có hệ thống camera giám sát hỗ trợ công tác an ninh trật tự

- Đồng bộ hóa hệ thống phần cứng.

- Đưa công tác bảo mật, trang bị phương tiện đảm bảo an toàn cho phòng chống cháy nổ quản lý tốt hơn.

- Thực hiện nâng cấp cơ sở hạ tầng và nâng cấp phần mềm bệnh án điện tử theo thông tư 46/2018/TT-BYT và thông tư 54/2017/TT-BYT trong giai đoạn 2022-2025.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện hạ ngầm các tuyến cáp còn lại và các tuyến cáp mới triển khai.

- Xây dựng hệ thống giám sát tập trung.

9. Định hướng phát triển

  Tiếp tục phát huy vai trò, chức năng nhiệm vụ của công nghệ  thông tin trong hoạt động bệnh viện. Đáp ứng tốt nhu cầu ứng dụng CNTT trong quản lý và cung cấp các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

- Hoàn thiện việc triển khai bệnh án điện tử (EMR) tại bệnh viện.

- Chú trọng bồi dưỡng kiến thức tin học ứng dụng và sử dụng thành thạo phần mềm Quản lý tổng thể bệnh viện cho CBVC. 

- Bệnh viện đã triển khai và thực hiện tốt Thông tư số 54 và Thông tư số 46 của Bộ Y tế.

-  Bệnh viện sẽ tiếp tục nghiên cứu các phương hướng và các giải pháp để đẩy mạnh hơn việc ứng dụng công nghệ thông tin tại Bệnh viện.

 - Kết nối với một số ngân hàng và một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ví điện tử, thanh toán trung gian đã tham gia trao đổi, chia sẻ và đề xuất các giải pháp, các mô hình để triển khai có hiệu quả và thành công bệnh án điện tử và thanh toán viện phí không dùng tiền mặt tại Bệnh viện trong thời gian tới.

-  Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên sẽ tiên phong trong việc triển khai và ứng dụng bệnh án điện tử, chữ ký số và thanh toán viện phí không dùng tiền mặt tại Bệnh viện.

- Tổ chức tập huấn cho CBVC trong bệnh viện về ứng dụng công nghệ thông tin và chương trình chuyển đổi số.

10. Thành tích

 Chi bộ, tập thể Phòng CNTT và các cá nhân đã đạt được nhiều bằng khen của Thủ tưởng Chỉnh phủ, Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam.

 Hằng năm Chi bộ đạt “Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và “Tập Thể Lao Động tiên tiến xuất sắc”.

 MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Video Chi bộ P.CNTT tổ chức đại hội chi bộ  ngày 22/7/2022.

Chi bộ phòng công nghệ thông tin tổ chức đại hội chi bộ thành công tốt đẹp vào ngày 22-07-2022

Nhiệm kỳ mới, Ths Nguyễn Đăng Nguyên- Trưởng phòng CNTT đã tái cử Bí thư chi bộ


Đ/c: Nguyễn Đăng Nguyên - Trưởng phòng CNTT triển khai tập huấn phần mềm HIS mới.

Đ/c: Nguyễn Mạnh Hùng - Phó trưởng phòng CNTT tham gia buổi tập huấn

cùng các khoa phòng trong Bệnh viện.