TẬP THỂ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 

1. Tên đơn vị: Phòng Tài chính kế toán

3. Địa điểm làm việc: Tầng 2, Tòa nhà A1 - Nhà hành chính

4. Lãnh đạo đơn vị:  

Ths. Nguyễn Bạch Hương Lan

Chức vụ: Trưởng phòng Tài chính kế toán – Kế toán trưởng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Thư điện tử: bhlan1975@gmail.com

Cử nhân Nguyễn Thị Thu Hằng

Chức vụ: Phó trưởng phòng Tài chính kế toán 

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp lý luận chính trị

Thư điện tử: hangbvdktwtn@gmail.com

Cử nhân Hoàng Thị Thu Huyền

Chức vụ: Phó trưởng phòng Tài chính kế toán 

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp lý luận chính trị

Thư điện tử: huyentckt33@gmail.com

 5. Lãnh đạo qua các nhiệm kỳ (thời kỳ):   

     - Bà: Nguyễn Thị Ngọc Lan            Tổ trưởng tổ tài vụ năm:1975

     - Bà: Vũ Thị Huệ                             Trưởng phòng TCKT  giai đoạn: Năm 1976 - 1995

     - Bà: Trương Thị Dẻo                      Trưởng phòng TCKT giai đoạn: Năm 1996 - 2001

     - Bà: Bùi Thị Ngoan                        Trưởng phòng TCKT  giai đoạn: Năm 2001 - 2014

     - Bà: Nguyễn Thị Kim Phúc            Trưởng phòng TCKT  giai đoạn: Năm 2014 – 2019

     - Bà: Nguyễn Bạch Hương Lan        Trưởng phòng TCKT giai đoạn: Năm 2019 - nay

6. Cơ cấu tổ chức:

6.1. Sơ lược quá trình phát triển của đơn vị, tổ chức:

* Chức năng:

   Tham mưu đắc lực cho lãnh đạo Bệnh viện trong việc tổ chức thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính theo Nghị định 43/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 và Nghị định số 85/2012/NĐ-CP về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám chữa bệnh của các cơ sở y tế công lập, xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ góp phần quan trọng trong công tác đổi mới quản lý tài chính bệnh viện.

   Tham mưu tổ chức bộ máy tài chính kế toán cho Ban Giám đốc Bệnh viện, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ quản lý tài chính trong cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý nhà nước; Thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước hài hòa với nhiệm vụ trọng tâm của nghành Y tế về đổi mới phong cách thái độ phục vụ người bệnh trong giai đoạn 2016-2020;

   Tham mưu bố trí các nguồn lực kinh tế đáp ứng công tác quản lý kinh tế tự chủ đảm bảo nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho các Khoa, phòng, Trung tâm với phương châm tất cả hướng tới người bệnh.

 

* Nhiệm vụ:

   Phòng Tài chính kế toán Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động Tài chính kế toán của Bệnh viện.

   Căn cứ vào chế độ chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của Bệnh viện, Phòng Tài chính kế toán đã lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu- chi của Bệnh viện và tổ chức thực hiện theo kế hoạch được phê duyệt.

   Phối hợp chặt chẽ với các khoa lâm sàng, cận lâm sàng thực hiện và quản lý chặt chẽ nguồn thu-chi viện phí thu đúng, thu đủ theo bảng giá được Bộ Y tế phê duyệt, phối hợp với các phòng, các khoa, trung tâm xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể, thực hiện Đề án hạch toán kinh tế của Bệnh viện.

   Tổ chức theo dõi, kiểm tra giám sát hoạt động kinh tế tài chính của Bệnh viện theo định mức kĩ thuật chuyên môn của nhà nước quy định và ban hành.

   Tổ chức thực hiện công tác kế toán theo đúng qui định hiện hành, trong nhiều năm qua phòng tài chính kế toán đã thực hiện tốt các nghiệp vụ kế toán, lao động tiền lương, đảm bảo mọi hoạt động tài chính của Bệnh viện và chế độ chính sách cho CBCCVC.

   Công tác báo cáo quyết toán, tổng kết, quản lý và kiểm kê tài sản, kiểm kê thu chi được thực hiện nghiêm túc định kỳ và đột xuất.

   Công tác lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán được đặc biệt quan tâm.

6.2. Cơ cấu nhân lực phòng Tài chính kế toán

-   Số lượng cán bộ, viên chức: 51 người. 

- Trình độ chuyên môn:

Thạc sỹ                         :  08 người

Đại học                         :  37 người

Trung cấp – cao đẳng:  06 người

·        Trình độ lý luận chính trị:

Tổng số đảng viên      : 20/51 đồng chí

Cao cấp lý luận chính trị: 01 đồng chí

Trung cấp lý luận chính trị: 07 đồng chí

Tập thể CBVC nam phòng Tài chính kế toán – Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Tập thể CBVC nữ phòng Tài chính kế toán – Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

6.3. Cơ cấu tổ chức và các bộ phận quản lý tài chính:

7. Hoạt động chuyên môn:

- Lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của Bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

- Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

- Tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của Bệnh viện phù hợp với quy định của Pháp luật.

- Thực hiện chi trả các chế độ cho CBCCVC về lao động tiền lương, chế độ chính sách cho con người;

- Thực hiện phản ánh các chi phí về thuốc, vật tư, tài sản, chi phí hành chính phục vụ công tác khám chữa bệnh.

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, quản lý tài chính của bệnh viện.

- Quản lý tài sản, định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

- Thường xuyên giám sát quản lý tài chính của Bệnh viện theo các định mức kỹ thuật chuyên môn của nhà nước quy định và ban hành.

- Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

- Tổng hợp phân tích kết quả kinh tế y tế các hoạt động chuyên môn và hoạt động khác của Bệnh viện.Thực hiện công tác thu viện phí  tại Phòng Tài chính kế toán

8. Hoạt động khác:


Lãnh đạo phòng TCKT, các phòng chức năng cùng với Giám đốc Bệnh viện tiền trạm xây dựng Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid – 19 tại Long An

Cán bộ viên chức phòng Tài chính kế toán tham gia vào công tác phòng chống dịch Covid tại Trung tâm hồi sức Covid – 19  tỉnh Long An

Phòng TCKT tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới

Phòng TCKT tham dự Hội thi “Nấu ăn giỏi” chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2022)

9. Thành tích nổi bật:

* Tập thể:

Nhiều năm liên tục đạt danh hiệu tập thể LĐXS, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế  cụ thể là:

- Năm 2007 được  tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ y tế về danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch y tế năm 2007 tại quyết định  số 2329/QĐ-BYT ngày 30/06/2008

- Năm 2008 đạt danh hiệu tập thể LĐSX tại quyết định  số 2345/QĐ-BYT ngày 30/06/2009

- Năm 2008 được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế vì đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch y tế năm 2008 tại quyết định  số 1183/QĐ-BYT ngày 13/04/2009

- Năm 2009 đạt danh hiệu tập thể LĐSX tại quyết định  số 1736/QĐ-BYT ngày 24/05/2010 

- Năm 2010 được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế về danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch y tế năm 2010 tại quyết định  số 1884/QĐ-BYT ngày 10/06/2011;

-  Năm 2012 được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế về danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch y tế năm 2011 tại quyết định  số 1423/QĐ-BYT ngày 02/05/2012;

- Năm 2015 được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế về danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch y tế năm 2014 tại quyết định  số 1206/QĐ-BYT ngày 03/04/2015;

- Năm 2017 được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế về danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch y tế năm 2016 tại quyết định  số 313/QĐ-BYT ngày 02/02/2017;

- Năm 2019: Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 542/QĐ - BYT ngày 21/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Năm 2020: Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 1684/QĐ – BYT ngày 26/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Năm 2020 : Nhận bằng khen của Bộ trưởng BYT cho tập thể đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác y tế năm 2018 - 2019 theo QĐ số 612/QĐ-BYT ngày 24/2/2020.

- Năm 2021: Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 1257/QĐ – BYT ngày 18/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Năm 2022: Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 1584/QĐ – BYT ngày 28/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Năm 2022: Nhận bằng khen của Bộ trưởng BYT cho tập thể đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác y tế năm 2020 - 2021 theo QĐ số 1661/QĐ-BYT ngày 24/06/2022.

- Giấy khen của Giám đốc bệnh viện về việc “Đã có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu cho phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác Y tế giai đoạn 2015-2020”.

* Cá nhân:

 

+ Năm 2021, đồng chí Nguyễn Bạch Hương Lan nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế khen tặng cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hỗ trọ phòng, chống dịch và điều trị bệnh nhân Covid – 19 tại các tỉnh, thành phố phía Nam;

+ Năm 2022, đồng chí Nguyễn Bạch Hương Lan nhận bằng khen của Ban chấp hành công đoàn Y tế Việt Nam khen tặng cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ Công đoàn vững mạnh năm 2021;

+ Năm 2023, đồng chí Nguyễn Bạch Hương Lan, Đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Y tế giai đoạn 2020 – 2022;

+ Các CBVC phòng Tài chính kế toán được nhận danh hiệu Huy chương vì sự nghiệp Công đoàn, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp y tế;

+ Bằng khen công đoàn nghành y tế

+ Bằng khen của Bộ Y tế.

+ Nhiều cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở liên tục qua các năm.

10. Phương hướng (định hướng) phát triển

10.1. Các phần mềm hiện phòng TCKT đang thực hiện:

- Phần mềm kế toán MISA: Quản lý trong công tác hạch toán kế toán một cách thống nhất trong phòng, về việc quản lý tài chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tài chính kế toán.

- Phần mềm Medisoft - Hệ thống Thông tin Quản lý Bệnh viện: Medisoft là Hệ thống phần mềm toàn diện cho một bệnh viện, quản lý toàn bộ hoạt động thông suốt từ lúc tiếp nhận bệnh nhân vào viện cho đến khi ra viện. Medisoft được phân chia thành nhiều phân hệ nghiệp vụ và kết hợp các phân hệ này tạo thành luồng thông tin thống nhất đem lại sức mạnh tổng lực cho bệnh viện.

- Triển khai dịch vụ thu/chi không dùng tiền mặt tại các bộ phận, tạo điều kiện cho bệnh nhân đến khám và điều trị được thuận lợi.

10.2. Hướng phát triển đào tạo nhân lực phòng TCKT:

- Trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất và bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ, đảm bảo đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển, xây dựng hệ thống chính trị của đơn vị vững mạnh về mọi mặt theo nhu cầu phát triển của bệnh viện.

- Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ.

-  Trang bị cho cán bộ những kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp làm việc và xử lý công việc hiệu quả.

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về trách nhiệm được đi đào tạo, bồi dưỡng và ý thức tự học, tự đào tạo, bồi dưỡng.

10.3. Hướng phát triển, tư vấn giúp Ban giám đốc Bệnh viện triển khai:

- Tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu quả công tác quản lý kinh tế trong Bệnh viện, đề xuất với Bộ Y tế,  và các cơ quan chức năng ban hành, sửa đổi một số cơ chế chính sách cho phù hợp với thực tế công tác tài chính bệnh viện và các cơ chế chính sách về chăm sóc sức khoẻ người bệnh.

- Thực hiện thu chi theo đúng chế độ, định mức tài chính, hợp lý có hiệu quả. Nghiên cứu triển khai các giải pháp tăng thu tiết kiệm chi, huy động, phát huy tối đa các nguồn lực để đưa Bệnh viện ngày càng phát triển.

- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống định mức tiêu hao cho từng lĩnh vực, tăng cường thực hiện phương án tự chủ tài chính cho các khoa và thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ cùng với việc công khai tài chính.

- Triển khai việc cấp phát thuốc, vật tư tiêu hao, hoá chất xét nghiệm qua mạng và theo dõi đến từng khoa phòng, đơn vị sử dụng.

- Tiết kiệm chi, tăng thu nhập cho người lao động: Đồng thời với việc khai thác nguồn thu, bệnh viện xây dựng các giải pháp quản lý nội bộ để tiết kiệm chi phí, như: xây dựng các tiêu chuẩn, định mức chi phí, định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu… Khuyến khích các đơn vị sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm các nguồn kinh phí để tăng thu nhập cho cán bộ và trích lập các Quỹ, cải tạo cơ sở, mua sắm trang thiết bị.

- Hạch toán thu chi đến từng khoa, phòng, trung tâm trong Bệnh viện.

- Cải tiến quy trình quản lý thu viện phí tiến tới phương châm: Thu đúng, thu đủ, chống thất thu, tạo điều kiện thuận tiện cho người bệnh vào nhập viện cũng như khi ra viện.