Tin hoạt động bệnh viện
Thông báo kết quả xét tuyển 2020
Thông báo kết quả xét tuyển 2020

Thông báo kết quả xét tuyển 2020

Chi tiết

THƯ CHÚC MỪNG CỦA GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN NHÂN NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ (08/3/1910 - 08/3/2021)
THƯ CHÚC MỪNG CỦA GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN NHÂN NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ (08/3/1910 - 08/3/2021)

Chi tiết

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 111 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ (08/3/1910 - 08/3/2021)
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 111 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ (08/3/1910 - 08/3/2021)

Chi tiết

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 66 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 - 27/2/2021)
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 66 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 - 27/2/2021)

Chi tiết

PHẢI CẮT CỤT CÁNH TAY DO DÙNG THUỐC NAM  CHỮA BỆNH UNG THƯ
PHẢI CẮT CỤT CÁNH TAY DO DÙNG THUỐC NAM CHỮA BỆNH UNG THƯ

Chi tiết

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA SÁT HẠCH
THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA SÁT HẠCH

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA SÁT HẠCH

Chi tiết

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI CÁN BỘ QUẢN LÝ
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI CÁN BỘ QUẢN LÝ

Chi tiết

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN NĂM 2021
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN NĂM 2021

Chi tiết

Thông báo về việc tuyển hợp đồng lao động bảo vệ năm 2021
Thông báo về việc tuyển hợp đồng lao động bảo vệ năm 2021

Chi tiết

Kế hoạch Tuyên truyền Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động
Kế hoạch Tuyên truyền Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động

Chi tiết

Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổng kết công tác năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổng kết công tác năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Chi tiết

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đưa vào sử dụng hệ thống xạ trị gia tốc điều trị ung thư hiện đại
Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đưa vào sử dụng hệ thống xạ trị gia tốc điều trị ung thư hiện đại

Chi tiết

Khám bệnh, tặng quà và cấp thuốc miễn phí cho 140 hộ nghèo
Khám bệnh, tặng quà và cấp thuốc miễn phí cho 140 hộ nghèo

Chi tiết

Lịch kiểm tra sát hạch, danh sách thí sinh xét tuyển viên chức
Lịch kiểm tra sát hạch, danh sách thí sinh xét tuyển viên chức

Chi tiết

Thông báo triệu tập lần 2 đối với thí sinh xét tuyển viên chức
Thông báo triệu tập lần 2 đối với thí sinh xét tuyển viên chức

Thông báo triệu tập lần 2 đối với thí sinh xét tuyển viên chức

Chi tiết

70 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
70 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

Chi tiết

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đón nhận Danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới
Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đón nhận Danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới

Chi tiết

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động
Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Chi tiết

Xây dựng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên xứng đáng là đơn vị Anh hùng Lao động và niềm tin của nhân dân
Xây dựng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên xứng đáng là đơn vị Anh hùng Lao động và niềm tin của nhân dân

Chi tiết

THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển và triệu tập thí sinh xét tuyển viên chức năm 2020
THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển và triệu tập thí sinh xét tuyển viên chức năm 2020

Chi tiết