Tin hoạt động bệnh viện
NGƯỜI THUYỀN TRƯỞNG NHIỆT HUYẾT
NGƯỜI THUYỀN TRƯỞNG NHIỆT HUYẾT

Chi tiết

LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT TRÌNH TẠI KỲ HỌP THỨ HAI,  QUỐC HỘI KHÓA XV
LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT TRÌNH TẠI KỲ HỌP THỨ HAI, QUỐC HỘI KHÓA XV

Chi tiết

Thông báo kế hoạch khai giảng các khóa đào tạo liên tục ngày 15-10-2021
Thông báo kế hoạch khai giảng các khóa đào tạo liên tục ngày 15-10-2021

Thông báo kế hoạch khai giảng các khóa đào tạo liên tục ngày 15-10-2021

Chi tiết

HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI TRỰC TUYẾN TRƯỚC KỲ HỌP THỨ II
HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI TRỰC TUYẾN TRƯỚC KỲ HỌP THỨ II

Chi tiết

CỨU SỐNG 2 NGƯỜI BỆNH MẮC COVID-19 NGUY KỊCH PHẢI THỞ MÁY XÂM NHẬP
CỨU SỐNG 2 NGƯỜI BỆNH MẮC COVID-19 NGUY KỊCH PHẢI THỞ MÁY XÂM NHẬP

Chi tiết

NHIỀU VIỆC LÀM Ý NGHĨA, THIẾT THỰC DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH
NHIỀU VIỆC LÀM Ý NGHĨA, THIẾT THỰC DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH

Chi tiết

ĐƠN VỊ CAN THIỆP CÁC RỐI LOẠN PHÁT TRIỂN Ở TRẺ EM - NƠI GỬI TRỌN NIỀM TIN
ĐƠN VỊ CAN THIỆP CÁC RỐI LOẠN PHÁT TRIỂN Ở TRẺ EM - NƠI GỬI TRỌN NIỀM TIN

Chi tiết

Thông báo tuyển hợp đồng lao động năm 2021
Thông báo tuyển hợp đồng lao động năm 2021

Thông báo tuyển hợp đồng lao động năm 2021

Chi tiết

Hội thảo khoa học:  Kỷ niệm 85 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên tỉnh Thái Nguyên  (1936-2021)
Hội thảo khoa học: Kỷ niệm 85 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên tỉnh Thái Nguyên (1936-2021)

Chi tiết

Thông báo triệu tập đối với thí sinh xét tuyển hợp đồng Điều dưỡng năm 2021
Thông báo triệu tập đối với thí sinh xét tuyển hợp đồng Điều dưỡng năm 2021

Thông báo triệu tập đối với thí sinh xét tuyển hợp đồng Điều dưỡng năm 2021

Chi tiết

CHUYỆN VỀ MỘT NỮ ĐIỀU DƯỠNG NƠI TÂM DỊCH
CHUYỆN VỀ MỘT NỮ ĐIỀU DƯỠNG NƠI TÂM DỊCH

Chi tiết

ĐOÀN KẾT, CHIẾN ĐẤU, HY SINH VÌ NGƯỜI BỆNH
ĐOÀN KẾT, CHIẾN ĐẤU, HY SINH VÌ NGƯỜI BỆNH

Chi tiết

TRUNG TÂM HỒI SỨC COVID-19 TRUNG ƯƠNG: TIẾP NHẬN 120 TRIỆU ỦNG HỘ
TRUNG TÂM HỒI SỨC COVID-19 TRUNG ƯƠNG: TIẾP NHẬN 120 TRIỆU ỦNG HỘ

Chi tiết

TẬP HUẤN CÔNG TÁC PHÒNG HỘ CHO ĐOÀN CHƯ TĂNG TÌNH NGUYỆN
TẬP HUẤN CÔNG TÁC PHÒNG HỘ CHO ĐOÀN CHƯ TĂNG TÌNH NGUYỆN

Chi tiết

ĐÓN TẾT TRUNG THU Ý NGHĨA NƠI BUỒNG BỆNH
ĐÓN TẾT TRUNG THU Ý NGHĨA NƠI BUỒNG BỆNH

Chi tiết

KHÔNG GIAN XANH - BỆNH VIỆN THÂN THIỆN
KHÔNG GIAN XANH - BỆNH VIỆN THÂN THIỆN

Chi tiết

NHẬT KÝ VÀO TÂM DỊCH CỦA NHỮNG VỊ TĂNG TRẺ
NHẬT KÝ VÀO TÂM DỊCH CỦA NHỮNG VỊ TĂNG TRẺ

Chi tiết

ĐỒNG HÀNH CÙNG LỰC LƯỢNG TUYẾN ĐẦU PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
ĐỒNG HÀNH CÙNG LỰC LƯỢNG TUYẾN ĐẦU PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Chi tiết

TRAO TRẢ TIỀN VÀ TÀI SẢN CHO NGƯỜI BỆNH ĐANG ĐIỀU TRỊ
TRAO TRẢ TIỀN VÀ TÀI SẢN CHO NGƯỜI BỆNH ĐANG ĐIỀU TRỊ

Chi tiết

Khánh thành Cụm công trình cải tạo, mở rộng Trung tâm Nhi khoa và Trung tâm Đột quỵ
Khánh thành Cụm công trình cải tạo, mở rộng Trung tâm Nhi khoa và Trung tâm Đột quỵ

Chi tiết