KHOA DINH DƯỠNG

1.      Tên khoa: Khoa Dinh dưỡng

2.      Điện thoại:  02803751038          Email: dinhduongbvdktw@gmail.com

3.      Địa điểm làm việc: Khoa dinh dưỡng hoạt động trong 1 toàn nhà độc lập

4.      Lãnh đạo hiện nay:

 

 

BSCKII. Nguyễn Thanh Hải

 Trưởng khoa


 

5.   Lãnh đạo qua các nhiệm kỳ

     
BS Chính, BSCKI. Vương Đình Phú  Trưởng khoa: 2007- 2015 ThS. Vương Hồng Hải Trưởng Trưởng khoa: 2015-2017 BSCKII.Nguyễn Thu Minh Trưởng khoa: 2017-2018


6. Cơ cấu tổ chức

 

 
Ảnh mới của Khoa
      Tập thể cán bộ khoa Dinh dưỡng tháng 8/2018

 I.Chức năng, nhiệm vụ:

- Tham mưu, tư vấn và đề xuất cho BGĐ các hoạt động về dinh dưỡng, hậu cần trong và ngoài Bệnh viện

- Xây dựng các chế độ ăn phù hợp cho từng loại Bệnh lý

- Điều trị về chế độ dinh dưỡng cho Bệnh nhân tại các khoa lâm sàng

- Hội chẩn dinh dưỡng với các khoa lâm sàng

- Quản lý chế độ ăn trong Bệnh viện

- Quản lý chất lượng thực phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Truyền thông giáo dục và tư vấn về dinh dưỡng hợp lý

- Đào tạo chỉ đạo tuyến và nghiên cứu khoa học

 II. Tình hình nhân lực:
- Tổng số CBVC: 04
- Trong đó: 01 Bác sĩ chuyên khoa II, 01 Thạc sỹ kinh tế, 02 CNĐD, và các nhân viên lao động dịch vụ thuê khoán khác.
III.Các hoạt động chuyên môn :
1. Hoạt động Dinh dưỡng lâm sàng:

1. Hoạt động Dinh dưỡng lâm sàng:

- Tham gia điều trị theo nhóm tại các khoa lâm sàng (Bác sĩ điều trị, điều dưỡng, dược sĩ, dinh dưỡng)

- Tham gia điều trị và trực tiếp y lệnh Chế độ ăn cho bệnh nhân. Hội chẩn về dinh dưỡng và xây dựng các chế độ ăn cho người bệnh tại các khoa phòng điều trị - Triển khai cho ăn bằng bơm qua sonde. Điều chỉnh thực đơn phù hợp với tình trạng bệnh
- Khám, tư vấn dinh dưỡng cho bệnh nhân ngoại trú và nội trú
- Phối hợp với phòng điều dưỡng và các khoa Lâm sàng thực hiện nhiều buổi truyền thông và tư vấn dinh dưỡng cho bệnh nhân nội trú.
- Phục vụ các đối tượng: Nhân viên tại Bệnh viện, Bệnh nhân, người nhà Bệnh nhân, các bữa ăn từ thiện, ăn chay,..
- Khoa có hội đồng nghiệm thu và kiểm tra, giám sát VSATTP
- Thực hiện lưu mẫu hằng ngày theo quy định

(Ảnh về tư vấn dinh dưỡng cho BN.) 

2. Hoạt động về đào tạo, NCKH, và chỉ đạo tuyến 

- Tham gia đào tạo về DD trong chương trình đào tạo của TTĐT-CĐT

Phối hợp với các trường Đại học Y, cao đẳng Y: Tham gia giảng dạy các lớp học về dinh dưỡng lâm sàng

Tham gia các công trình NCKH cấp cơ sở và cấp bộ

3. Hoạt động Truyền thông, GD, tư vấn DD.
- Đã phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng như đài truyền hình Thái Nguyên, báo Thái Nguyên ...để Truyền thông dinh dưỡng cho cộng đồng
- Mở PKTVDD tại khoa (miễn phí) cho tất cả các đối tượng đến khám và tư vấn DD.

(Cho cái Ảnh về các khóa tập huấn về dinh dưỡng) 

4. Hoạt động công đoàn, thanh niên
- Tham gia đầy đủ các phong trào Do: Công Đoàn, Đoàn Thanh Niên, Ban nữ Công  Bệnh viện phát động

 

Thực hiện lưu mẫu hằng ngày theo quy định

Khoa Dinh Dưỡng