Ảnh: Tập thể Phòng Công tác xã hội  và CSSKCĐ

      

          1. Tên: Phòng Công tác xã hội và Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng

          2. Điện thoại: 0385.116.115   Email:  benhvientwtn@gmail.com

          3. Địa điểm làm việc: Tầng 1, tòa nhà Hành chính Bệnh viện

          4. Lãnh đạo hiện nay:

Trưởng phòng

 Đ/c: Đào Duy Kiên

Tổ trưởng Tổ Maketing và Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng                

Đ/c: Đào Thị Dược

Tổ trưởng Tổ Hỗ trợ người bệnh - Vân động tiếp nhận tài trợ 

Đ/c: Nguyễn Thị Phương Thảo 

 
          5. Cơ cấu tổ chức

          5.1. Sơ lược quá trình phát triển của đơn vị, tổ chức:

          Quá trình thành lập: Phòng CTXH được thành lập từ ngày 15/05/2015 và Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 22/12/2015 đến nay.

          5.2. Tình hình nhân lực hiện nay:

          Tổng số CBVC: 12 người trong đó: 

          - Đảng viên: 8 đ/c

          - Đoàn viên Công đoàn: 12 đ/c trong đó: Nữ 9 đ/c và Nam: 3 đ/c

          - Đoàn Thanh niên: 07 đ/c.

          - Trình độ: Thạc sĩ 03 đ/c

          - Đại học 12 đ/c; Cao đẳng 0 đ/c.

          - Phòng chia làm 2 tổ:  + Tổ Maketing và Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng gồm 05 Đ/c.

                                               + Tổ trưởng Tổ Hỗ trợ người bệnh - Vân động tiếp nhận tài trợ gồm 06 Đ/c.

         6. Chức năng

          Phòng Công tác xã hội và Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng có chức năng hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế trong quá trình khám, chữa bệnh; vận động tiếp nhận tài trợ; hỗ trợ nhân viên y tế; đào tạo, bồi dưỡng, chỉ đạo tuyến về công tác xã hội và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của bệnh viện; tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của Bệnh viện tại cộng đồng.

        7. Nhiệm vụ

        1. Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi chung là người bệnh), bao gồm:

        a) Đón tiếp, chỉ dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện cho người bệnh ngay từ khi người bệnh vào khoa khám bệnh hoặc phòng khám bệnh;

        b) Tổ chức hỏi thăm người bệnh và người nhà người bệnh để năm bắt thông tin về tình hình sức khỏe, hoàn cảnh khó khăn của người bệnh, xác định mức độ và có phương án hỗ trợ về tâm lý, xã hội và tổ chức thực hiện;

        c) Hỗ trợ khẩn cấp các hoạt động công tác xã hội cho người bệnh là nạn nhân của bạo hành, bạo lực gia đình, bạo lực giới, tai nạn, thảm họa nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh: hỗ trợ về tâm lý, xã hội, tư vấn về pháp lý, giám định pháp y, pháp y tâm thần và các dịch vụ phù hợp khác;

        d) Hỗ trợ, tư vấn cho người bệnh về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người bệnh, các chương trình, chính sách xã hội về bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội trong khám bệnh, chữa bệnh;

        đ) Cung cấp thông tin, tư vấn cho người bệnh có chỉ định chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc xuất viện; Hỗ trợ thủ tục xuất viện và giới thiệu người bệnh đến các địa điểm hỗ trợ tại cộng đồng (nếu có);

       e) Phối hợp, hướng dẫn các tổ chức, tình nguyện viên có nhu cầu thực hiện, hỗ trợ về công tác xã hội của bệnh viện.

       2. Vận động tiếp nhận tài trợ:

       a) Thực hiện hoạt động từ thiện và vận động, tiếp nhận tài trợ về kinh phí, vật chất để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn;

       b) Vận động tài trợ gây quỹ cho Bệnh viện, bao gồm cả vận động tài trợ trang thiết bị, tài trợ cho việc nghiên cứu khoa học và đào tạo tại Bệnh viện;

       c) Vận động tài trợ cho các hoạt động an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng.

       3. Hỗ trợ nhân viên y tế:

       a) Cung cấp thông tin về người bệnh cho nhân viên y tế trong trường hợp cần thiết để hỗ trợ công tác điều trị;

       b) Động viên, chia sẻ với nhân viên y tế khi có vướng mắc với người bệnh trong quá trình điều trị.

       4. Quan hệ công chúng và tổ chức sự kiện:

      a) Tham mưu và tổ chức triển khai các hoạt động để xây dựng mối quan hệ truyền thống, đối tác của Bệnh viện với các cơ quan, tổ chức, cá nhân;

      b) Tổ chức chăm sóc người bệnh, khách hàng trước, trong và sau khi đã sử dụng dịch vụ y tế của Bệnh viện; khảo sát đánh giá sự hài lòng của người bệnh;

      c) Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ để giúp cải thiện đời sống tinh thần của nhân viên y tế và người bệnh; 

      d) Tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo, chương trình gây quỹ của Bệnh viện; các sự kiện chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người bệnh;

      đ) Tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của bệnh viện.

      5. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng:

      a) Tổ chức các hoạt động khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí tại cộng đồng;

      b) Tổ chức triển khai các dịch vụ y tế tự nguyện theo nhu cầu của xã hội;

      c) Tham gia thực hiện và phát triển chương trình, chính sách an sinh xã hội.

      6. Đào tạo, bồi dưỡng, chỉ đạo tuyến về công tác xã hội:

      a) Phối hợp với các trường đại học, cao đẳng và cơ sở dạy nghề để đào tạo về nghề công tác xã hội và về công tác xã hội trong Bệnh viện thông qua chương trình thực tập của sinh viên công tác xã hội;

      b) Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về công tác xã hội cho thầy thuốc và nhân viên bệnh viện; đồng thời, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về y tế cho người làm việc về công tác xã hội;

      c) Phối hợp, trợ giúp các đơn vị quan tâm đến việc phát triển công tác xã hội.

      d) Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện chỉ đạo tuyến dưới về công tác xã hội trong Bệnh viện.

      8. Một số thành tích đạt được:

      * Bằng khen:

      - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế Tặng Danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc tặng vì đã có thành tích Xuất sắc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác y tế các năm: 2016, 2018, 2019, 2020

      - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế tặng vì có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác y tế năm 2018 - 2019

      - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế tặng vì có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện hoạt động Công tác xã hội trong ngành y tế năm 2021.

      - Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh phòng nhận Bằng khen của BCH Tỉnh đoàn Thái Nguyên tặng vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và thanh niên năm 2018.

        * Giấy khen: 

        -  Giấy khen Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tặng vì có thành tích tiêu biểu tích cực tham gia các hoạt động xã hội vào năm 2018

        - Giấy khen của Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tặng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội Bệnh viện giai đoạn 2016 – 2018

       - Giấy khen của Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tặng vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

        - Giấy khen của Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tặng vì có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid -19 năm 2021.

        Một số hình ảnh hoạt động của Phòng 

Đ/c: Ts. Lê Thị Hương Lan Phó giám đốc Bệnh viện chụp ảnh lưu niệm cùng Tập thể phòng CTXH 

Đ/c: Ts. Lê Thị Hương Lan Phó giám đốc Bệnh viện chụp ảnh lưu niệm cùng Tập thể nữ Phòng CTXH 

Hình ảnh Hướng dẫn người bệnh tại khoa khám Bệnh

Hình ảnh hướng dẫn người bệnh tại khoa Thăm dò chức năng

Ảnh chương trình khám chữa bệnh nhân đạo và cấp phát thuốc miễn phí

Ảnh khám tư vấn sức khỏe miễn phí cho trẻ em Trường mầm non Đồng Quang

Ảnh tặng quà cho bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Ảnh chương trình vui tết thiếu nhi mùng 1.6

 Chương trình Trung thu cho các em Bệnh nhi

Trao tặng quà cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn 

Phát cháo từ thiện cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn

Phối hợp tổ chức các chương trình sự kiện và các hoạt động phong trào 

10. Phương hướng phát triển

- Tiếp tục hoàn thành tốt các công tác thường quy với chất lượng cao.

- Tích cực, chủ động đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe đối với người bệnh tại Bệnh viện và trong cộng đồng. Xây dựng hình ảnh đẹp về người thầy thuốc, cán bộ y tế, thương hiệu bệnh viện.

-  Phối hợp với các phòng ban chức năng, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện theo chức năng nhiệm vụ.

- Tham gia kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn các khoa/phòng/ trung tâm trong toàn viện thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ, chăm sóc người bệnh và hoạt động xã hội từ thiện, truyền thông giáo dục sức khỏe. 

- Tổ chức đào tạo sinh viên các ngành xã hội thực hành công tác xã hội tại bệnh viện.

- Duy trì và phát triển bền vững màng lưới Công tác xã hội – Chăm sóc khách hàng và Màng lưới thông tin truyền thông – Giáo dục sức khỏe.

- Thành lập các tổ trực thuộc Phòng như: Tổ Maketting - Chăm sóc khách hàng; Tổ Truyền thông  - Giáo dục sức khỏe; tổng đài tư vấn – chăm sóc khách hàng; Hoạt động maketting tại cộng đồng tạo nguồn người bệnh sử dụng các dịch vụ y tế của Bệnh viện.

- Xây dựng, phát triển Quỹ bệnh nhân nghèo đặc biệt khó khăn; quỹ vì sức khỏe cộng đồng; đẩy mạnh vận động giúp đỡ đối với người bệnh khó khăn điều trị tại Bệnh viện; tổ chức các sự kiện xã hội từ thiện cho người bệnh; Duy trì phát triển phòng đọc, phòng học cho bệnh nhi thiếu máu huyết tán.

- Tích cực tham gia đẩy mạnh các phong trào thi đua, kỹ năng giao tiếp ứng xử, nâng cao y đức, “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của CBYT hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, xây dựng bệnh viện xanh – sạch – đẹp.

Phòng CTXH & CSSKCĐ