(Ảnh tập thể đơn vị)

1. Tên phòng:

- Tên tiếng Việt: Phòng Công tác xã hội và Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

- Tên viết tắt: Phòng CTXH & CSSKCĐ

- Tên tiếng Anh: Division of Social Work and Community Healthcare.

2. Điện thoại:  02083.659.053          Email:  congtacxahoibvtutn@gmail.com

3. Địa chỉ làm việc giao dịch: Tầng 9, Tòa nhà 15 tầng. Số 479, Đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

4. Lãnh đạo hiện nay:

TRƯỞNG PHÒNG
 
TRƯỞNG PHÒNG 
 
CN. Đào Duy Kiên

5. Lãnh đạo qua các nhiệm kỳ (thời kỳ):

Từ  2015 đến nay: CN. Đào Duy Kiên, Phó trưởng phòng phụ trách

6. Cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ

6.1. Căn cứ, cơ sở thành lập phòng:

Phòng Công tác xã hội và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng được thành lập căn cứ theo Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020; Quyết định số 2514/QĐ-BYT ngày 15/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt đề án “Phát triển nghề công tác xã hội trong ngành y tế giai đoạn 2011-2020” và Thông tư số 43/2015/TT-BYT, ngày 26/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện;

Phòng được thành lập theo Quyết định số 430/QĐ-BV ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Giám đốc Bệnh viện, là một đơn vị trực thuộc Bệnh viện.

6.2. Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Công tác xã hội và Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng có chức năng, nhiệm vụ hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế trong quá trình khám, chữa bệnh; thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật; vận động tiếp nhận tài trợ; hỗ trợ nhân viên y tế; đào tạo, bồi dưỡng, chỉ đạo tuyến về công tác xã hội và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của bệnh viện; tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng.

6.3. Tình hình nhân lực hiện nay

Tổng số CBVC: 10 CBVC. Trong đó: 01 Sau Đại học, 08 Đại học, 01 Trung cấp (đang học Đại học). Tất cả đều có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, được tham gia các khóa đào tạo về truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn, hỗ trợ người bệnh,...do các cơ quan chức năng, các cấp tổ chức.

7. Hoạt động chuyên môn:

7.1. Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi chung là người bệnh), bao gồm:

a) Đón tiếp, chỉ dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện cho người bệnh ngay từ khi người bệnh vào khoa khám bệnh hoặc phòng khám bệnh;

b) Tổ chức hỏi thăm người bệnh và người nhà người bệnh để năm bắt thông tin về tình hình sức khỏe, hoàn cảnh khó khăn của người bệnh, xác định mức độ và có phương án hỗ trợ về tâm lý, xã hội và tổ chức thực hiện;

c) Hỗ trợ khẩn cấp các hoạt động công tác xã hội cho người bệnh là nạn nhân của bạo hành, bạo lực gia đình, bạo lực giới, tai nạn, thảm họa nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh: hỗ trợ về tâm lý, xã hội, tư vấn về pháp lý, giám định pháp y, pháp y tâm thần và các dịch vụ phù hợp khác;

d) Hỗ trợ, tư vấn cho người bệnh về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người bệnh, các chương trình, chính sách xã hội về bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội trong khám bệnh, chữa bệnh;

đ) Cung cấp thông tin, tư vấn cho người bệnh có chỉ định chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc xuất viện; Hỗ trợ thủ tục xuất viện và giới thiệu người bệnh đến các địa điểm hỗ trợ tại cộng đồng (nếu có);

e) Phối hợp, hướng dẫn các tổ chức, tình nguyện viên có nhu cầu thực hiện, hỗ trợ về công tác xã hội của bệnh viện;

7.2. Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật:

a) Thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

b) Xây dựng kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

c) Xây dựng nội dung, tài liệu để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các dịch vụ và hoạt động của bệnh viện đến người bệnh và cộng đồng thông qua tổ chức các hoạt động, chương trình, sự kiện, hội nghị, hội thảo:

d) Cập nhật và tổ chức phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác khám bệnh, chữa bệnh, hoạt động của bệnh viện cho nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh;

đ) Tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử, hòm thư góp ý của bệnh viện;

e) Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp cho nhân viên y tế và người bệnh.

7.3. Vận động tiếp nhận tài trợ:

Thực hiện hoạt động từ thiện và vận động, tiếp nhận tài trợ về kinh phí, vật chất để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

7.4. Hỗ trợ nhân viên y tế:

a) Cung cấp thông tin về người bệnh cho nhân viên y tế trong trường hợp cần thiết để hỗ trợ công tác điều trị;

b) Động viên, chia sẻ với nhân viên y tế khi có vướng mắc với người bệnh trong quá trình điều trị.

7.5. Đào tạo, bồi dưỡng và chỉ đạo tuyến về công tác xã hội:

a) Tham gia hướng dẫn thực hành nghề công tác xã hội cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo nghề công tác xã hội;

b) Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về công tác xã hội cho nhân viên y tế và nhân viên bệnh viện; xây dựng kế hoạch, tổ chức, phối hợp thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo tuyến, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về y tế cho người làm việc về công tác xã hội.

7.6. Tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của bệnh viện.

7.7. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng:

Xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức phối hợp thực hiện các hoạt động từ thiện, khám, chữa bệnh, tư vấn, chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng.

8. Tổ chức Đảng, Đoàn thể

8.1. Tổ chức Đảng: Phòng có 06 Đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện.

8.2. Tổ chức Công đoàn: Tổ Công đoàn gồm 8 công đoàn viên sinh hoạt

8.3. Đoàn thanh niên: Đoàn viên sinh hoạt cùng chi đoàn khối Phòng ban.

9. Thành tích trong các hoạt động, phong trào, công tác xã hội từ thiện:

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, Phòng tham gia hưởng ứng các hoạt động, phong trào do Công đoàn, Đoàn TN tổ chức.

Hình ảnh Hướng dẫn người bệnh tại khoa khám Bệnh

Hình ảnh hướng dẫn người bệnh tại khoa Thăm dò chức năng

Ảnh chương trình khám chữa bệnh nhân đạo và cấp phát thuốc miễn phí

Ảnh khám tư vấn sức khỏe miễn phí cho trẻ em Trường mầm non Đồng Quang

Ảnh tặng quà cho bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Ảnh chương trình vui tết thiếu nhi mùng 1.6

 Chương trình Trung thu cho các em Bệnh nhi

 

10. Phương hướng phát triển

- Tiếp tục hoàn thành tốt các công tác thường quy với chất lượng cao.

- Tích cực, chủ động đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe đối với người bệnh tại Bệnh viện và trong cộng đồng. Xây dựng hình ảnh đẹp về người thầy thuốc, cán bộ y tế, thương hiệu bệnh viện.

-  Phối hợp với các phòng ban chức năng, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện theo chức năng nhiệm vụ.

- Tham gia kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn các khoa/phòng/ trung tâm trong toàn viện thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ, chăm sóc người bệnh và hoạt động xã hội từ thiện, truyền thông giáo dục sức khỏe. 

- Tổ chức đào tạo sinh viên các ngành xã hội thực hành công tác xã hội tại bệnh viện.

- Duy trì và phát triển bền vững màng lưới Công tác xã hội – Chăm sóc khách hàng và Màng lưới thông tin truyền thông – Giáo dục sức khỏe.

          - Thành lập các tổ trực thuộc Phòng như: Tổ Maketting - Chăm sóc khách hàng; Tổ Truyền thông  - Giáo dục sức khỏe; tổng đài tư vấn – chăm sóc khách hàng; Hoạt động maketting tại cộng đồng tạo nguồn người bệnh sử dụng các dịch vụ y tế của Bệnh viện.

          - Xây dựng, phát triển Quỹ bệnh nhân nghèo đặc biệt khó khăn; quỹ vì sức khỏe cộng đồng; đẩy mạnh vận động giúp đỡ đối với người bệnh khó khăn điều trị tại Bệnh viện; tổ chức các sự kiện xã hội từ thiện cho người bệnh; Duy trì phát triển phòng đọc, phòng học cho bệnh nhi thiếu máu huyết tán.

- Tích cực tham gia đẩy mạnh các phong trào thi đua, kỹ năng giao tiếp ứng xử, nâng cao y đức, “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của CBYT hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, xây dựng bệnh viện xanh – sạch – đẹp.

Phòng CTXH & CSSKCĐ