1.     Trung tâm nhi khoa: Gồm 2 khoa: Khoa Sơ sinh - cấp cứu nhi và khoa Nhi Tổng hợp.

2.     Điện thoại: 02803903103, 02803903104

3.     Địa điểm làm việc: Khu nhà hai tầng Trung tâm Nhi khoa. 

Cán bộ Trung tâm Nhi khoa, ngày 25/8/2016

4.     Lãnh đạo hiện nay: Thầy thuốc ưu tú TS.BS. Nguyễn Bích Hoàng 

TS.BS. Nguyễn Bích Hoàng - Q/Giám đốc Trung tâm Nhi,

Trưởng khoa Sơ sinh - Cấp cứu Nhi.

Bs CK1. Hoàng Kim Huệ  

Phó khoa Nhi Tổng hợp

Ths. Ngô Thị Vân Anh

Phó GĐ Trung tâm Nhi

Phó khoa Sơ sinh-Cấp cứu Nhi

Ths. Nguyễn Xuân Hương

Phó GĐ Trung tâm Nhi

Trưởng khoa Nhi Tổng hợp

Phó trưởng Bộ môn Nhi

Bùi Thị Hải

Điều dưỡng trưởng Trung tâm Nhi

Điều dưỡng trưởng khoa Sơ sinh-cấp cứu Nhi

5.     Lãnh đạo qua các thời kỳ: Trưởng khoa Nhi qua các thời kỳ: Bs Tuyết Mai, Bs Nguyễn Thị Mỹ Hiền, Bs Nông Quốc Bảo, Bs Bế Văn Cẩm, TS. Bs Khổng Thị Ngọc Mai.

6.     Cơ cấu tổ chức:

6.1.         Sơ lược quá trình phát triển:

Bệnh viện Đa khoa Trung ương được thành lập tháng 7/1951 có tên là Bệnh viện Liên khu Việt Bắc, khi đó là khoa Nội - Nhi - Lây. Ngày 01/7/1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 268-SL, thành lập khu tự trị Việt Bắc, cùng trong thời gian đó Bệnh viện được đổi tên thành: Bệnh viện Khu tự trị Việt Bắc, trực thuộc Ủy ban hành chính khu tự trị Việt Bắc. Năm 1961 khoa Nội Nhi Lây được tách làm 2 khoa là khoa Nội và khoa Nhi - Lây. Ngày 26/3/1976 Bộ trưởng Bộ Y tế ra quyết định số 275/BYT-QĐ "Tiếp nhận Bệnh viện Đa khoa Khu tự trị Việt Bắc thuộc Ủy ban hành chính khu tự trị Việt Bắc về Bộ Y tế trực tiếp quản lý kể từ ngày 01/4/1976 và đổi tên thành Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên". Khoa Nhi - Lây được tách làm hai khoa riêng là khoa Nhi và khoa Lây (khoa Truyền Nhiễm).

 

Khoa Nhi - năm 2014.

  

Trung tâm Nhi khoa năm 2015

Trung tâm Nhi khoa được thành lập từ ngày 01/10/2014 với trên 100 giường bệnh. Ngày 09/3/2015 Trung tâm Nhi khoa thành lập 2 khoa, gồm có khoa Sơ sinh - Cấp cứu Nhi và khoa Nhi Tổng hợp. Trung tâm Nhi khoa được xây dựng lại, khánh thành vào ngày 04/11/2015 đáp ứng được với gần 250 giường bệnh.

6.2.         Tình hình nhân sự hiện nay:

-         Bác sỹ: 13 gồm: 01 Phó Giáo sư.TS; 01 tiến sĩ; 05 thạc sỹ và CK1; 06 Bs CK nhi. Ngoài ra còn có sự hỗ trợ của trên 10 Bs, thạc sỹ của bộ môn Nhi Trường ĐHY Dược Thái Nguyên.

-         Điều dưỡng: 25 (16 trung cấp, 05 cao đẳng và 04 đại học).

-         Một số cán bộ hợp đồng: 01 tiến sĩ, 01 bác sĩ và 05 điều dưỡng.

6.3.         Các bộ phận:

Phòng khám bệnh nhi thuộc Khoa khám bệnh và khoa khám bệnh Yêu cầu, khoa Sơ sinh - Cấp cứu Nhi, khoa Nhi tổng hợp bao gồm cả các phòng hồi sức cấp cứu. Văn phòng Hội Nhi khoa Thái Nguyên.

1.  Phòng khám bệnh nhi: Thuộc Khoa khám bệnh, do 1 bác sỹ chuyên khoa nhi của Trung tâm Nhi đảm nhiệm (luân phiên theo sự điều hành của Trung tâm Nhi), có nhiệm vụ khám chữa bệnh nhi ngoại trú và tiếp đón bệnh nhi nội trú vào các khoa nội trú.

2.  Phòng khám bệnh nhi Yêu cầu: Thuộc Khoa khám bệnh Yêu cầu, do 1 bác sỹ chuyên khoa nhi của Trung tâm Nhi khoa đảm nhiệm (luân phiên theo sự điều hành của Trung tâm Nhi), có nhiệm vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu, hoặc chuyển điều trị nội trú.

3.  Khoa Sơ sinh - Cấp cứu nhi: Lãnh đạo gồm: Trưởng khoa và 2 phó khoa. Có nhiệm vụ khám chữa bệnh cho tất cả các trường hợp trẻ dưới 3 tháng tuổi và tất cả các trường hợp bệnh nhi cấp cứu nặng.

4.  Khoa Nhi tổng hợp: Lãnh đạo gồm: Trưởng khoa và 1 phó khoa. Có nhiệm vụ khám chữa bệnh lý nhi khoa tổng hợp, bao gồm cả các trường hợp cấp cứu mức độ vừa và nhẹ, bệnh lý mạn tính.

5. Văn phòng Hội Nhi khoa Thái Nguyên: Thực hiện các chức năng của Hội Nhi khoa Thái nguyên.

 

Hình ảnh các Giáo sư của BCH Hội Nhi khoa Việt nam dự Đại Hội Nhi khoa Thái Nguyên lần thứ 2. 

7.     Hoạt động chuyên môn:

a. Khám chữa bệnh:

- Trung tâm Nhi Khoa có nhiệm vụ tiếp nhận khám và điều trị bệnh nhân Nhi của Thái Nguyên và các Tỉnh trong khu vực.

 - Không ngừng ứng dụng các kỹ thuật cao trong điều trị, điều trị theo đúng Phác đồ của Bộ Y tế và chuyên ngành Nhi khoa.

- Thực hiện điều trị cấp cứu chuyên sâu về nhi khoa và sơ sinh, tiếp nhận bệnh nhân nặng tuyến cuối của các bệnh viện trong Tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh trong khu vực.

- Tổ chức tốt điều trị bệnh nhân ngoại trú các chuyên khoa và công tác tư vấn.

- Thực hiện tốt công tác không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng bệnh viện, công tác 5 S “Sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng. Bệnh nhi cấp cứu sẵn sàng ngày đêm”. Công tác không ngừng đổi mới phong cách để tiến tới hài lòng người bệnh. Thực hiện tốt, đúng và đầy đủ các quy định về Bảo hiểm Y tế cho người bệnh. Thực hiện an toàn người bệnh và cán bộ y tế, phòng chống các sự cố rủi ro. Không ngừng cải tiến qui trình kỹ thuật, qui trình chuyên môn, cập nhật phác đồ điều trị.

 

PGS.TS. Nguyễn Thành Trung - Giám đốc Bệnh viện dự họp Trung tâm Nhi và chỉ đạo phát triển chuyên môn.

b. Đào tạo cán bộ y tế:

- Các cán bộ của Trung tâm Nhi khoa không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tu dưỡng rèn luyện đạo đức tác phong.

- Phối hợp với Trường Đại học Y dược Thái Nguyên đào tạo thực hành cho sinh viên năm thứ 4, 5 và 6, chuyên tu, cử nhân điều dưỡng.

- Đào tạo thực hành cho điều dưỡng Cao đẳng y tế.

- Đào tạo BSCK1, BSCK2, thạc sỹ, Bs Nội trú.

- Đào tạo nâng cao cho các bác sỹ tuyến huyện, tỉnh của khu vực theo yêu cầu và kế hoạch do Trung tâm đào tạo của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên hoạch định.

 

Sinh hoạt khoa học thường kỳ

c. Nghiên cứu khoa học:

- Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu về y học và ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật y học.

- Tiếp tục thực hiện, tham gia những đề tài cấp Bộ, cấp Nhà nước về tình hình bệnh tật của trẻ em tại tỉnh Thái Nguyên và khu vực.

- Nghiên cứu áp dụng các kỹ thuật mới trong hồi sức cấp cứu, trong điều trị sơ sinh và các chuyên khoa khác trong Nhi khoa.

- Nghiên cứu dịch tể học cộng đồng trong công tác CSSK ban đầu.

- Là nòng cốt của Hội Nhi khoa Thái Nguyên và thực hiện các hoạt động chỉ đạo của Hội Nhi khoa Việt Nam.

- Liên hệ mật thiết với Bệnh viện Nhi Trung ương, các bệnh viện Nhi đầu ngành, hợp tác nghiên cứu các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Nhi khoa.

- Phối hợp với Sở y tế Thái Nguyên để củng cố mạng lưới Cấp cứu Nhi cũng như Chăm sóc và Hồi sức Sơ sinh trong toàn tỉnh theo yêu cầu.

d. Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật :

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện chỉ đạo các bệnh viện tuyến dưới phát triển kỹ thuật chuyên môn nâng cao chất lượng chẩn đoán điều trị. Tiếp tục thực hiện các khóa huấn luyện nâng cao thực hành kỹ năng lâm sàng cho các bác sĩ Nhi khoa các tuyến huyện, tỉnh khu vực.

- Kết hợp các bệnh viện tuyến dưới thực hiện các chương trình và kế hoạch CSSK ban đầu trong khu vực.

- Là đơn vị huấn luyện IMCI khu vực, từ nay cho đến 2020 lập kế hoạch đẩy mạnh hoạt động chăm sóc trẻ bệnh, cùng với IMCI quốc gia đào tạo giảng viên về IMCI cho các tỉnh khu vực. Thực hiện đào tạo cấp cứu nhi cơ bản và nâng cao. Hướng dẫn thành lập và triển khai thực hiện các Đơn nguyên sơ sinh.

- Hợp tác với Bệnh viện Nhi Trung ương mở mỗi năm 2 khóa huấn luyện Cấp cứu Nhi khoa nâng cao.

e. Phòng bệnh:

- Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho cộng đồng

- Phối hợp các cơ sở y tế thực hiện nhiệm vụ phòng bệnh, phòng dịch.

- Tổ chức các hoạt động phối hợp với Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Tỉnh Thái Nguyên về chăm khỏe ban đầu và phòng chống suy sinh dưỡng trẻ em.

- Tham gia tư vấn giáo dục sức khỏe với Đài phát thanh truyền hình Tỉnh Thái Nguyên.

 

Phòng khám tư vấn nuôi dưỡng trẻ nhỏ “Mặt trời bé thơ”.

f. Hợp tác quốc tế:

- Từng bước triển khai quan hệ Hợp tác quốc tế với các tổ chức quốc tế đang có quan hệ hợp tác về đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học, giúp đỡ trang thiết bị, tham gia các dự án về CSSK trẻ em trong cộng đồng và bệnh viện.

8.     Hoạt động khác:

-         Công tác Đảng, đoàn thể theo kế hoạch và sự chỉ đạo của bệnh viện.

-         Các hoạt động của bệnh viện, sự phối hợp với các khoa phòng, trung tâm trong toàn bệnh viện.

-         Công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống tham ô lãng phí, thực hành tiết kiệm, hạch toán bệnh viện, công tác an ninh, dân quân tự vệ …

-         Tham gia các hoạt động từ thiện.

 

Cán bộ Trung tâm Nhi tham gia hiến máu nhân đạo

 

Các cán bộ Trung tâm tham gia cuộc thi thực hiện quy tắc ứng xử.

9.     Thành tích nổi bật:

9.1.         Hồi sức cấp cứu sơ sinh và sơ sinh non tháng.

     

Cháu Bùi Hoàng Việt, sơ sinh cực kỳ non tháng cân nặng 800 grams đã được cấp cứu nuôi dưỡng thành công.

9.2.         Áp dụng các kỹ thuật cao trong cấp cứu và điều trị.

   

Thay máu sơ sinh   

Áp dụng các kỹ thuật cao cấp cứu bệnh nhi nặng, nguy kịch: Thở máy xâm nhập chỉ huy, cao tần HFO, bơm surfactant nội khí quản, nuôi dưỡng trẻ cực non qua tĩnh mạch trung tâm, tĩnh mạch rốn, hồi sức sơ sinh sau phẫu thuật...

 

Hội chẩn với Ban Giám đốc trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. 

Hoạt động tổ chức thi tay nghề điều dưỡng

 

Triển khai Đơn nguyên ICU (Intensive Care Unit)

       

Chăm sóc cấp I, tắm cho trẻ bệnh tại giường.

       

Chiếu đèn vàng da, thở máy CPAP. 

10.                         Phương hướng phát triển:

Quy mô Trung tâm Nhi khoa với 250 giường bệnh.

- Gồm các khoa sau:

+ Khoa Sơ sinh: Điều trị và cấp cứu các bệnh lý trẻ sơ sinh. Quản lý và phát hiện sớm bệnh lý trẻ sơ sinh của khoa Sản.

+ Khoa Cấp cứu hồi sức Nhi (ngoài lứa tuổi sơ sinh bao gồm cả hồi sức hậu phẫu).

+  Khoa Nhi Tổng hợp. Nội tiết, chuyển hóa, di truyền.

+ Khoa khám và điều trị yêu cầu Nhi.

+ Phòng khám và tư vấn dinh dưỡng Nhi khoa.

+ Phòng khám Tâm bệnh Nhi.