TRUNG TÂM NHI KHOA 

1. Giới thiệu chung      

Bệnh viện Đa khoa Trung ương được thành lập tháng 7/1951 có tên là Bệnh viện Liên khu Việt Bắc, khi đó là khoa Nội - Nhi - Lây. Ngày 01/7/1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 268-SL, thành lập khu tự trị Việt Bắc, cùng trong thời gian đó Bệnh viện được đổi tên thành: Bệnh viện Khu tự trị Việt Bắc, trực thuộc Ủy ban hành chính khu tự trị Việt Bắc. Năm 1961 khoa Nội Nhi Lây được tách làm 2 khoa là khoa Nội và khoa Nhi - Lây. Ngày 26/3/1976 Bộ trưởng Bộ Y tế ra quyết định số 275/BYT-QĐ "Tiếp nhận Bệnh viện Đa khoa Khu tự trị Việt Bắc thuộc Ủy ban hành chính khu tự trị Việt Bắc về Bộ Y tế trực tiếp quản lý kể từ ngày 01/4/1976 và đổi tên thành Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên". Khoa Nhi - Lây được tách làm hai khoa riêng là khoa Nhi và khoa Lây (khoa Truyền Nhiễm).

Trung tâm Nhi khoa được thành lập từ ngày 01/10/2014 với trên 100 giường bệnh. Ngày 09/03/2015 Trung tâm Nhi khoa thành lập 2 khoa, gồm có khoa Sơ sinh - Cấp cứu Nhi và khoa Nhi Tổng hợp. Trung tâm Nhi khoa được xây dựng lại, khánh thành vào ngày 04/11/2015 đáp ứng được với gần 250 giường bệnh. Khoa ngoại nhi thành lập ngày 15/11/2017.

 2. Sơ đồ tổ chức:


       

3. Điện thoại: 02803903103 – 02803903104

4. Địa điểm: Khu nhà hai tầng Trung tâm Nhi khoa.

Nhân viên trung tâm Nhi khoa, ảnh chụp ngày 08/03/2024

5. Lãnh lạo hiện nay:

Thầy thuốc ưu tú, Bác sỹ chính, TS. BS. Nguyễn Bích Hoàng

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM 

 TS. BS. Nguyễn Bích Hoàng

6. Lãnh đạo qua các thời kỳ:         

-     TS. Bs. Khổng Thị Ngọc Mai: Giám đốc Trung tâm Nhi Khoa …..

-    TS. Bs. Nguyễn Thị Xuân Hương: PGĐ Trung Tâm Nhi Khoa

-   Ths. Ngô Thị Vân Anh: PGĐ Trung Tâm Nhi Khoa 

7. Tình hình nhân sự hiện nay:

- Bác sỹ: 

+ Khoa Sơ sinh – Cấp cứu Nhi: 1 Tiến sĩ, 3 Thạc sĩ, 3 CKI, 6 BS.

+ Khoa Nhi Tổng hợp:  01 bác sĩ chuyên khoa II, 01 thạc sĩ, 04 bác sĩ chuyên khoa I, 01 bác sĩ nội trú, 01 bác sĩ đang đi học chuyên khoa I, 02 bác sĩ đa khoa

+ Khoa Ngoại Nhi: 01 Tiến sỹ, 01 Bác sĩ Chuyên Khoa cấp II, 04 Thạc sĩ bác sĩ

- Điều dưỡng:

+ Khoa Sơ sinh – Cấp cứu Nhi: 1 CKI, 1 CN, 15 CĐ, 3 TC 

+ Khoa Nhi Tổng hợp: 04 cử nhân, 10 cao đẳng.

+ Khoa Ngoại Nhi: 02 cử nhân, 09 cao đẳng.

8. Các bộ phận

8.1  Khoa Sơ sinh - Cấp cứu nhi: Lãnh đạo gồm: Trưởng khoa và 2 phó khoa. Có nhiệm vụ khám chữa bệnh cho tất cả các trường hợp trẻ dưới 3 tháng tuổi và tất cả các trường hợp bệnh nhi cấp cứu nặng.

8.2  Khoa Nhi tổng hợp: Lãnh đạo gồm: Trưởng khoa và 1 phó khoa. Có nhiệm vụ khám chữa bệnh lý nhi khoa tổng hợp, bao gồm cả các trường hợp cấp cứu mức độ vừa và nhẹ, bệnh lý mạn tính.

8.3 Khoa Ngoại Nhi: Lãnh đạo gồm: Trưởng khoa

8.4 Văn phòng Hội Nhi khoa Thái Nguyên: Thực hiện các chức năng của Hội Nhi khoa Thái Nguyên.

 

KHOA NHI SƠ SINH - CẤP CỨU

1. Tên khoa: Nhi Sơ sinh- Cấp cứu 

2. Số điện thoại: 02083.903.103

3. Địa điểm: Tầng 2 tại Trung tâm nhi khoa

4. Lãnh đạo hiện nay:


5. Lãnh đạo qua các thời kỳ:

- ThS. BS Ngô Thị Vân Anh- Phó Trưởng Khoa Nhi Sơ sinh- Cấp cứu        

6. Tình hình nhân sự hiện nay:

- 1 Tiến sĩ, 3 Thạc sĩ, 3 CKI, 6 BS.

- Điều dưỡng: 1 CKI, 1 ĐH, 15 CĐ, 3 TC 

DANH SÁCH BÁC SỸ ĐANG CÔNG TÁC TẠI KHOA SƠ SINH – CẤP CỨU NHI 

TÍNH ĐẾN THÁNG 04/2024


7. Hoạt động chuyên môn:

 Khám chữa bệnh:

- Nhi Khoa nhi sơ sinh- câp cứu có nhiệm vụ tiếp nhận, khám và điều trị bệnh nhân Nhi cấp cứu, sơ sinh... của Thái Nguyên và các Tỉnh trong khu vực.

 - Thực hiện điều trị cấp cứu chuyên sâu về nhi khoa và sơ sinh, tiếp nhận bệnh nhân nặng tuyến cuối của các bệnh viện trong Tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh trong khu vực.

- Tổ chức tốt điều trị bệnh nhân ngoại trú các bệnh nhi non tháng,  các chuyên khoa và công tác tư vấn.

 Đào tạo cán bộ y tế:

- Phối hợp với Trường Đại học Y dược Thái Nguyên đào tạo thực hành cho Sinh viên hệ Bác sỹ Đa khoa, chuyên tu

- Đào tạo thực hành cho sinh viên theo học ngành điều dưỡng

- Đào tạo BSCK1, BSCK2, thạc sỹ, Bs Nội trú.

- Đào tạo nâng cao cho các bác sỹ tuyến huyện, tỉnh của khu vực theo yêu cầu và kế hoạch do Trung tâm đào tạo của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên hoạch định.

 Nghiên cứu khoa học:

- Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu về y học và ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật y học.

- Tiếp tục thực hiện, tham gia những đề tài cấp Bộ, cấp Nhà nước về tình hình bệnh tật của trẻ em tại tỉnh Thái Nguyên và khu vực.

- Nghiên cứu áp dụng các kỹ thuật mới trong hồi sức cấp cứu, trong điều trị sơ sinh và các chuyên khoa khác trong Nhi khoa.

- Nghiên cứu dịch tể học cộng đồng trong công tác CSSK ban đầu.

- Là nòng cốt của Hội Nhi khoa Thái Nguyên và thực hiện các hoạt động chỉ đạo của Hội Nhi khoa Việt Nam.

- Liên hệ mật thiết với Bệnh viện Nhi Trung ương, các bệnh viện Nhi đầu ngành, hợp tác nghiên cứu các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Nhi khoa.

- Phối hợp với Sở y tế Thái Nguyên để củng cố mạng lưới Cấp cứu Nhi cũng như Chăm sóc và Hồi sức Sơ sinh trong toàn tỉnh theo yêu cầu.

Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật :

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện chỉ đạo các bệnh viện tuyến dưới phát triển kỹ thuật chuyên môn nâng cao chất lượng chẩn đoán điều trị. Tiếp tục thực hiện các khóa huấn luyện nâng cao thực hành kỹ năng lâm sàng cho các bác sĩ Nhi khoa các tuyến huyện, tỉnh khu vực.

- Kết hợp các bệnh viện tuyến dưới thực hiện các chương trình và kế hoạch CSSK ban đầu trong khu vực.

- Thực hiện đào tạo cấp cứu nhi cơ bản và nâng cao. Hướng dẫn thành lập và triển khai thực hiện các Đơn nguyên sơ sinh.

- Hợp tác với Bệnh viện Nhi Trung ương mở mỗi năm 2 khóa huấn luyện Cấp cứu Nhi khoa nâng cao.

 Phòng bệnh:

- Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho cộng đồng

- Phối hợp các cơ sở y tế thực hiện nhiệm vụ phòng bệnh, phòng dịch.

- Tổ chức các hoạt động phối hợp với Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Tỉnh Thái Nguyên về chăm khỏe ban đầu và phòng chống suy sinh dưỡng trẻ em.

- Tham gia tư vấn giáo dục sức khỏe với Đài phát thanh truyền hình Tỉnh Thái Nguyên.

 Hợp tác quốc tế:

Từng bước triển khai quan hệ Hợp tác quốc tế với các tổ chức quốc tế đang có quan hệ hợp tác về đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học, giúp đỡ trang thiết bị, tham gia các dự án về CSSK trẻ em trong cộng đồng và bệnh viện.

Hoạt động khác:

- Công tác Đảng, đoàn thể theo kế hoạch và sự chỉ đạo của bệnh viện.

- Các hoạt động của bệnh viện, sự phối hợp với các khoa phòng, trung tâm trong toàn bệnh viện.

- Công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống tham ô lãng phí, thực hành tiết kiệm, hạch toán bệnh viện, công tác an ninh, dân quân tự vệ …

- Tham gia các hoạt động từ thiện.

Hoạt động đi buồng đội hàng ngày

Hoạt động chăm sóc bệnh nhân hàng ngày

Đại hội Hội Nhi khoa Thái Nguyên

8.Thành tích nổi bật

 - Bằng khen của Bộ Y Tế tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc nhiều năm

- Bằng khen của Giám đốc bệnh viện tặng Trung tâm Nhi khoa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm

- Bằng khen của Giám đốc bệnh viện tặng Trung tâm Nhi khoa đã có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu cho phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác Y tế

 

9. Phương hướng phát triển:

- Tiếp tục phát triển các kỹ thuật chuyên sâu: Thở máy cao tần HFO, ECMO...

- Điều trị các bệnh lý khó, hiếm gặp: Nội tiết, tim mạch, Rối loạn chuyển hóa

- Tách riêng khoa Nhi sơ sinh: Khoa sơ sinh & khoa Cấp cứu Nhi

 

KHOA NHI TỔNG HỢP

1. Tên khoa: Nhi Tổng hợp 

2. Số điện thoại: 0208 3659 169

3. Địa điểm:

- Tầng 1 trung tâm nhi khoa Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên. Số 479 đường Lương Ngọc Quyến- P.Phan Đình Phùng- TP. Thái Nguyên

4. Lãnh đạo hiện nay

 
 

5. Lãnh đạo qua các thời kì:

- TS. Bs. Khổng Thị Ngọc Mai: Trưởng khoa khoa Nhi tổng hợp giai đoạn từ 3/2015 – 12/2015.

- TS. Bs. Nguyễn Thị Xuân Hương: Trưởng khoa khoa Nhi tổng hợp giai đoạn từ 2015 – 2018.

-  BS CKII. Hoàng Kim Huệ: Phụ trách khoa Nhi tổng hợp giai đoạn từ 2018 – 2023.

6. Giới thiệu về quá trình thành lập và phát triển 

Trung tâm Nhi khoa được thành lập từ ngày 01/10/2014 với trên 100 giường bệnh. Ngày 09/3/2015 Trung tâm Nhi khoa thành lập 2 khoa, gồm có khoa Sơ sinh - Cấp cứu Nhi và khoa Nhi Tổng hợp. 
7. Chức năng nhiệm vụ 

Trung tâm Nhi Khoa có nhiệm vụ tiếp nhận khám và điều trị bệnh nhân Nhi của Thái Nguyên và các Tỉnh trong khu vực.

- Không ngừng ứng dụng các kỹ thuật cao trong điều trị, điều trị theo đúng Phác đồ của Bộ Y tế và chuyên ngành Nhi khoa.

- Thực hiện điều trị cấp cứu chuyên sâu về nhi khoa, tiếp nhận bệnh nhân nặng tuyến cuối của các bệnh viện trong Tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh trong khu vực.

- Thực hiện tốt công tác không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng bệnh viện, công tác 5S “Sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng. Bệnh nhi cấp cứu sẵn sàng ngày đêm”. Công tác không ngừng đổi mới phong cách để tiến tới hài lòng người bệnh. Thực hiện tốt, đúng và đầy đủ các quy định về Bảo hiểm Y tế cho người bệnh. Thực hiện an toàn người bệnh và cán bộ y tế, phòng chống các sự cố rủi ro. Không ngừng cải tiến qui trình kỹ thuật, qui trình chuyên môn, cập nhật phác đồ điều trị. 

8. Tình hình nhân lực hiện nay 

Hiện tại nhân viên khoa có: 01 bác sĩ chuyên khoa II, 01 thạc sĩ, 04 bác sĩ chuyên khoa I, 01 bác sĩ nội trú, 01 bác sĩ đang đi học chuyên khoa I, 02 bác sĩ đa khoa, 04 điều dưỡng đại học, 10 điều dưỡng cao đẳng.

 Các bác sĩ của khoa 

1)     BS CKII. Hoàng Kim Huệ

2)     Ths. BS. Lưu Hồng Thái

3)      BS CKI. Vũ Tuấn Anh  

4)      BS CKI. Nguyễn Thị Ngọc Hoa

5)      BS CKI. Vũ Ngọc Dung

6)      BS CKI. Hà Như Quỳnh

7)      BS. Dương Thị Hường 

8)      BS. Nghiêm Thị Thu Hoài

9)      BS. Nguyễn Thị Mai Hương

10)  BSNT. Dương Thị Hoa

11. Hoạt động chuyên môn 

a. Khám chữa bệnh:
               - Không ngừng ứng dụng các kỹ thuật cao trong điều trị, điều trị theo đúng Phác đồ của Bộ Y tế và chuyên ngành Nhi khoa.
               - Thực hiện điều trị cấp cứu chuyên sâu về nhi khoa, tiếp nhận bệnh nhân nặng tuyến cuối của các bệnh viện trong Tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh trong khu vực
b. Đào tạo cán bộ y tế:
      - Các cán bộ của Trung tâm Nhi khoa không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tu dưỡng rèn luyện đạo đức tác phong.

      - Phối hợp với Trường Đại học Y dược Thái Nguyên đào tạo thực hành cho sinh viên năm thứ 4, 5 và 6, chuyên tu, cử nhân điều dưỡng.

      - Đào tạo thực hành cho điều dưỡng Cao đẳng y tế.

      - Đào tạo BSCK1, BSCK2, thạc sỹ, Bs Nội trú.

      - Đào tạo nâng cao cho các bác sỹ tuyến huyện, tỉnh của khu vực theo yêu cầu và kế hoạch do Trung tâm đào tạo của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên hoạch định. 

Hoạt động giảng dạy của trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

 tại khoa Nhi tổng hợp 

c. Nghiên cứu khoa học:
      - Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu về y học và ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật y học.

      - Tiếp tục thực hiện, tham gia những đề tài cấp Bộ, cấp Nhà nước về tình hình bệnh tật của trẻ em tại tỉnh Thái Nguyên và khu vực.

      - Là nòng cốt của Hội Nhi khoa Thái Nguyên và thực hiện các hoạt động chỉ đạo của Hội Nhi khoa Việt Nam.

      - Phối hợp với Sở y tế Thái Nguyên để củng cố mạng lưới Cấp cứu Nhi khoa.

d. Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật:
      - Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện chỉ đạo các bệnh viện tuyến dưới phát triển kỹ thuật chuyên môn nâng cao chất lượng chẩn đoán điều trị. Tiếp tục thực hiện các khóa huấn luyện nâng cao thực hành kỹ năng lâm sàng cho các bác sĩ Nhi khoa các tuyến huyện, tỉnh khu vực.

      - Kết hợp các bệnh viện tuyến dưới thực hiện các chương trình và kế hoạch CSSK ban đầu trong khu vực.

      - Là đơn vị huấn luyện IMCI khu vực, từ nay cho đến 2020 lập kế hoạch đẩy mạnh hoạt động chăm sóc trẻ bệnh, cùng với IMCI quốc gia đào tạo giảng viên về IMCI cho các tỉnh khu vực. 

e. Kỹ thuật mới, chuyên sâu đang được áp dụng:
      - Kỹ thuật mới đang được áp dụng tại khoa: kỹ thuật vỗ rung lồng ngực. Kỹ thuật vỗ rung lồng ngực là kĩ thuật mới phối hợp với phương pháp điều trị tại khoa mang lại hiệu quả cao. Kĩ thuật được thực hiện bởi các kĩ thuật viên được cử đi học các khóa tại Bệnh viện Nhi Trung ương được cấp chứng chỉ thực hiện. 

 
Kỹ thuật vỗ rung lồng ngực đang được áp dụng tại khoa Nhi tổng hợp

12. Thành tích nổi bật 
 

      - Khoa nhi tổng hợp đã đạt tập thể lao động xuất sắc 5 năm liên tục từ năm 2018 đến năm 2021.

      - Năm 2020 được giám đốc bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tặng giấy khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu cho phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác Y tế giai đoạn 2015 – 2020.

      - Năm 2021 Khoa nhi tổng hợp nhận bằng khen của bộ trưởng Bộ y tế. 

 

KHOA NGOẠI NHI

 

1.     Tên: Khoa Ngoại nhi 

2.     Số điện thoại:  Cố định  0208 3659089

3.     Địa điểm: Tầng 1 trung tâm nhi khoa Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên

4.     Lãnh đạo hiện nay 

BS CKII. Hoắc Công Sơn

Trưởng Khoa Ngoại Nhi

 

CNĐD. Hùng Thị Thu Hòa

Điều dưỡng Trưởng Khoa Ngoại Nhi

5.     Lãnh đạo qua các thời kỳ

-         Tiến sĩ, bác sĩ Châu Văn Việt nguyên trưởng khoa ngoại nhi giai đoạn 2017-2021

6.     Cơ cấu tổ chức. 

6.1. Sơ lược quá trình phát triển của đơn vị, tổ chức:

Khoa Ngoại Nhi thuộc Trung tâm Nhi Khoa bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên được thành lập ngày 15/11/2017.  Với các chức năng nhiệm vụ chính là:

* Khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý Ngoại nhi

          - Tổ chức tiếp nhận khám, chẩn đoán và điều trị bệnh nhi cần phải được điều trị bằng can thiệp phẫu thuật của Thái Nguyên và các tỉnh trong khu vực.

          - Ứng dụng các phương pháp, kỹ thuật mới trong phẫu thuật nhi để áp dụng vào công tác điều tri. Điều trị theo đúng Phác đồ của Bộ Y tế và ngành đề ra.

* Đào tạo cán bộ y tế

- Phối hợp với Trường Đại học Y dược Thái Nguyên đào tạo thực hành cho sinh viên năm đại học chính quy, chuyên tu, cử nhân điều dưỡng.

- Đào tạo thực hành cho điều dưỡng Trung học y tế.

- Đào tạo BSCK1, BSCK2, thạc sỹ, Bs Nội trú...

- Đào tạo nâng cao cho các bác sỹ tuyến huyện, tỉnh của khu vực theo yêu cầu và kế hoạch do Trung tâm đào tạo của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên hoạch định.

- Hợp tác với Khoa ngoại Bệnh Nhi Trung Ương để cử cán bộ đi đào tạo

* Nghiên cứu khoa học

- Đầu mối của bệnh viện về nghiên cứu, tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực Ngoại nhi

- Ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật y học, nghiên cứu áp dụng các kỹ thuật mới trong phẫu thuật nhi để điều trị các dị tật bẩm sinh...

- Tham dự và báo cáo hội nghị, hội thảo về chuyên ngành ngoại nhi hàng năm

- Liên hệ mật thiết với các bệnh viện tuyến trên như Bệnh viện Nhi Trung ương, Khoa Phẫu thuật nhi - Bệnh viện Việt Đức, hợp tác nghiên cứu các đề tài khoa học trong lĩnh vực ngoại nhi.

* Công tác chỉ đạo tuyến

- Chuyển giao, đào tạo chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới theo kế hoạch của trung tâm Nhi khoa và Bệnh viện.

* Công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe

- Chủ động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về bệnh lý ngoại khoa của trẻ em trong bệnh viện và cộng đồng, từ đó nâng cao nhận thức và hiểu biết để trẻ được can thiệp phẫu thuật kịp thời.

- Phối hợp với các chuyên ngành liên quan như Sản khoa, chẩn đoán trước sinh để tư vấn và điều trị các trường hợp dị tật bẩm sinh.

6.2.  Tình hình nhân lực hiện nay

          Bác sỹ: 06 gồm: 01 Tiến sỹ, 01 Bác sĩ Chuyên Khoa cấp II, 04 Thạc sĩ bác sĩ

          Điều dưỡng: 11 (02 cử nhân, 09 cao đẳng).

    Các bác sĩ của khoa

    - Bác sĩ chuyên khoa II Hoắc Công Sơn.  

    - Tiến sĩ bác sĩ Châu Văn Việt. 

    - Thạc sĩ bác sĩ Trần Xuân Thắm.

    - Thạc sĩ bác sĩ nội trú Phạm Văn Hà

    - Thạc sĩ bác sĩ nội trú Huỳnh Bá Sơn Tùng

    - Thạc sĩ bác sĩ nội trú Dương Văn Cần

7.     Hoạt động chuyên môn

Phẫu thuật các bệnh lý tiết niệu bẩm sinh

Phẫu thuật các bệnh lý về tiêu hóa

Phẫu thuật các bệnh lý về chấn thương chỉnh hình

8.     Hoạt động khác

Mừng ngày quốc tế phụ nữ 8-3

Tham gia các hoạt động thể dục thể thao

Phối hợp cùng hội Phẫu Thuật Nhi Việt Nam phẫu thuật

miễn phí cho trẻ em nghèo mắc các dị tật bẩm sinh tại Phú Thọ 01/06/2018

9.     Thành tích nổi bật

Liên tiếp nhiều năm nhận được bằng khen của Bộ Y tế cũng như của bệnh viện:

10.  Phương hướng và định hướng phát triển

-         Học tập và phát triển các kĩ thuật chuyên sâu trong chuyên ngành ngoại nhi

-         Trở thành tuyến cuối về chuyên ngành ngoại nhi tại tỉnh Thái Nguyên cũng như các tỉnh lân cận về các chuyên ngành ngoại nhi (tiết niệu, tiêu hoá và chấn thương chỉnh hình nhi) 

-         Trở thành trung tâm phẫu thuật nhi với cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị tốt là nơi gửi gắm niềm tin của bệnh nhi trong và ngoài tỉnh