Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên là Bệnh viện Đa khoa hoàn chỉnh, đảm trách nhiệm vụ Bệnh viện vùng, có chức năng:

Khám, chữa bệnh, phòng bệnh và phục hồi chức năng cho bệnh nhân các tỉnh, thành phố khu vực miền núi phía Bắc ở tuyến cao nhất.

Tham gia đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học, làm công tác chỉ đạo tuyến theo nhiệm vụ được phân công.

Nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật hiện đại để phục vụ sức khỏe nhân dân.

Bệnh viện có nhiệm vụ:

 1. Khám, cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân các tỉnh khu vực được phân công.
 2. Khám sức khỏe cho các đối tượng đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài và kết hôn với người nước ngoài.
 3. Khám, chữa bệnh và khám sức khỏe cho người nước ngoài.
 4. Tham gia khám giám định y khoa theo yêu cầu của các Hội đồng Giám định Y khoa trên cơ sở phân cấp của Bộ Y tế.
 5. Tham gia giám định y pháp và giám định Tâm thần theo trưng cầu của các cơ quan thực thi pháp luật
 6. Phục hồi chức năng sau điều trị và phục hồi chức năng cộng đồng.
 7. Phối hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn để phát hiện và dập tắt dịch.
 8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ Y tế.
 9. Là cơ sở thực hành chính của Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên và của một số Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học Y, Dược.
 10. Tham gia đào tạo cán bộ y tế ở bậc Sau đại học, Đại học, Trung học.
 11. Tham gia đào tạo lại cán bộ y tế trong khu vực miền núi phía Bắc về chuyên môn và quản lý Bệnh viện.
 12. Đào tạo lại và đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức, viên chức trong Bệnh viện.
 13. Nhận các thực tập sinh nước ngoài đến học tập, nghiên cứu tại Bệnh viện.
 14. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học phục vụ khám chữa bệnh, phòng bệnh, phục hồi chức năng, đào tạo, góp phần phát triển kinh tế xã hội trong khu vực
 15. Chủ trì và tham gia công trình nghiên cứu khoa học các cấp.
 16. Tổ chức các Hội nghị khoa học cấp Bệnh viện, trong khu vực tại Bệnh viện.
 17. Tổ chức các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học, phối hợp trong nước và với nước ngoài theo sự phân công.
 18. Chỉ đạ một số chuyên khoa cho tuyến trước trong khu vực được Bộ Y tế giao.
 19. Chuyển giao và hỗ trợ các kỹ thuật chuyên môn cho tuyến trước.
 20. Theo dõi, giám sát các hoạt động y tế tuyến trước trong khu vực được phân công.
 21. Tham gia hỗ trợ tuyến trước tổ chức triển khai các chương trình, dự án y tế.
 22. Phối hợp với các cơ quan trong và ngoài ngành y tế để thực hiện truyền thong giáo dục sức khỏe.
 23. Tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa.
 24. Chủ động khai thác, thiết lập mối quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và trao đổi chuyên gia về khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ với cơ sở khám chữa bệnh; xây dựng các dự án đầu tư lien doanh, liên kết với các nước va các tổ chức quốc tế về dịch vụ y tế theo quy định của pháp luật.
 25. Xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn và theo chương trình hợp tác quốc tế với Bệnh viện; cử cán bộ, học viện đi học tập, nghiên cứu, công tác ở nước ngoài; nhận giảng viên, học viên là người nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập tại Bệnh viện; quản lý đoàn ra, đoàn vào trong phạm vi hoạt động của Bệnh viện theo quy định của Bộ Y tế.
 26. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp học quốc tế về các lĩnh vực thuộc phạm vi của Bệnh viện quản lý theo quy định của pháp luật.
 27. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Bệnh viện: Nhân lực, Tài chính, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế.
 28. Tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi ngân sách của Bệnh viện, từng bước cải tiến hạch toán thu theo quy định của pháp luật.
 29. Tạo them nguồn kinh phí cho Bệnh viện từ các dịch vụ y tế: Viện phí, Bảo hiểm y tế, các dự án đầu tư trong nước và quốc tế.