Phòng Điều dưỡng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên được thành lập tháng 4 năm 1992.

Qua 19 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, phòng Điều dưỡng sau khi được thành lập với chức năng nhiệm vụ tổ chức chỉ đạo điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định và một số các chức năng theo quy chế Bệnh viện, ngoài các chức năng nhiệm vụ trên phòng còn được giám đốc Bệnh viện giao phụ trách quản lý công tác hấp sấy, giặt là chung toàn viện  từ năm 1992 đến năm 1999. Hiện nay phòng Điều dưỡng có tổng số 04 cán bộ viên chức, trong đó có 02 cán bộ có trình độ  đại học, 02 cán bộ có trình độ trung học.

Thầy thuốc ưu tú - Trưởng phòng Thầy thuốc ưu tú - Phó trưởng phòng

3. Nhân  lực

Phòng Điều dưỡng có 04 công chức viên chức, trong đó có 02 cử nhân điều dưỡng, 02 trung học điều dưỡng.

4. Tổ chức và chức năng nhiệm vụ

4.1. Tổ chức

Phòng Điều dưỡng Bệnh viện có 01 trưởng phòng, 01 phó phòng và 02 điều dưỡng trưởng khối, ngoài ra mỗi thành viên trong phòng còn đảm nhiệm một số công việc theo tính chất công việc chung của phòng như:

- Công tác chăm sóc người bệnh.

- Công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

- Công tác huấn luyện đào tạo và chỉ đạo tuyến.

- Công tác Công tác nghiên cứu khoa hoc.

4.2. Chức năng nhiệm vụ

Phòng Điều dưỡng Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bệnh viện về tổ chức điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo Thông tư 07/hướng dẫn công tác điều dưỡng về công tác chăm sóc người bệnh trong Bệnh viện.

Tổ chức chỉ đạo Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên và Hộ lý Y công chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.

Đôn đốc kiểm tra, giám sát Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên và Hộ lý y công thực hiện đúng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn quy chế Bệnh viện.

Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên và Hộ lý y công. Tham gia hướng dẫn thực hành cho các học viên y tế tuyến cơ sở và học sinh, sinh viên điều dưỡng của trường Cao Đẳng y tế Thái Nguyên, trường Đại học Y- Dược thái Nguyên.

Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng HCQT kiểm tra công tác vệ sinh, công tác phân loại, thu gom, bảo quản, vận chuyển và sủ lý rác thải theo quy định.

Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ bố trí và điều động nhân lực thuộc quyền quản lý theo đúng chức năng và nhiệm vụ.

Tham gia nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến theo đề án 1816.

Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác Điều dưỡng báo cáo Giám đốc Bệnh viện,

Ngoài ra phòng còn phố hợp với các phòng chức năng để thực hiện nhiệm vujmaf ban giám đốc giao.

5. Kết quả hoạt động

5.1. Các hoạt đông chuyên môn

5.1.1 Công tác chăm sóc phục vụ bệnh nhân

Đây là nhiệm vụ trọng tâm đồng thời là nhiệm vụ quan trọng trong công tác chăm sóc của điều dưỡng. đề xuất với Giám đốc Bệnh viện và triển khai mô hình chăm sóc theo đội, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh đạt hiệu quả cao nhất.

Hàng tuần, tháng phòng xây dựng kế hoạch cùng với điều dưỡng trưởng các khoa và khoa Kiểm soát nhiễn khuẩn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật của điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh của điều dương, hộ sinh, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc phục vụ bệnh nhân.

Thường xuyên duy trì chế độ họp hội đồng người bệnh cấp khoa 01lần/tuần và họp hội đồng người bệnh cấp Bệnh viện 01 lần/tháng, để trưng cầu ý kiến người bệnh cũng như phát huy tính dân chủ, sự sáng tạo của người bệnh nhằm xây dựng Bệnh viện ngày càng hoàn thiện hơn.

Tổ chức giao ban công tác điều dưỡng trưởng Bệnh viện thông báo, phổ biến các hoạt động của Bệnh viện, những khó khăn, tồn tại trong công tác chăm sóc người bệnh, những ý kiến phản ảnh của bệnh nhân thhong qua họp hội đồng người bệnh và phiếu thăm dò ý kiến bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện.Trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn và quả lý, đồng thời đề xuất với lãnh đạo Bệnh viện về quản lý và chăm sóc người bệnh thuộc lĩnh vực điều dưỡng.

Hàng tháng phòng tổ chức lấy ý kiến thăm dò người bệnh đến khám bệnh, điều trị tại viện, báo cáo lãnh đạo Bệnh viện kết quả thăm dò để lãnh đạo biểu dương khen thưởng và giải quyết, khắc phục kỵ thời.

Phối hợp với khoa Dinh dưỡng tổ chức chăm sóc về dinh dưỡng đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân. Lồng ghép nội dung tư vấn dinh dưỡng trong họp hội đồng người bệnh.

Phối hợp với chi hội Điều dưỡng Bệnh viện xây dựng các quy định, quy trình chăm sóc người bệnh và các hoạt động khác.

5.1.2 Công tác phòng chống nhiễm khuẩn

Nhiễm khuẩn Bệnh viện là một yếu tố gây ảnh hưởng cho người bệnh và cộng đồng,ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, tốn kém về kinh tế. Nhận thức rõ vai trò của công tác phòng chống nhiễm khuẩn, phòng Điều dưỡng đã phối hợp chặt chẽ với khoa KSNK tiến hành thực hành công tác chống nhiễm khuẩn;

Triển khai, kiểm tra giám sát việc rửa tay thường quy trong chăm sóc bệnh nhân.

Sử dụng dung dịch sát khuẩn ở các trung tâm và các khoa.

Thường xuyên phối hợp kiểm tra, giám việc thực hiện phòng chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

Tập huấn công tác phân loại , thu gom, quản lý, vận chuyển rác thải theo quy định.

5.1.3 Công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học

Phòng Điều dưỡng hàng năm lập kế hoạch và mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, quy tắc ứng xử cho ĐD, HS, KTV, Hộ lý trong Bệnh viện và tuyến dưới theo đề án nâng cao năng lực chuyên môn cho ĐD tuyến huyện và Bệnh viện đa khoa khu vực của Bộ y tế.

Hàng năm xây dựng kế hoạch thi tay nghề cho ĐD, HS, KTV nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ bệnh nhân.

Phối hợp với trường đại học Y-Dược Thái Nguyên và trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên đào tạo học sinh điều dưỡng có trình độ trung học, đại học, các lớp quản lý điều dưỡng.

 Công tác chỉ đạo tuyến phối hợp với Trung tâm đào tạo - chỉ đạo tuyến, thực hiện chương trình 1816 tại Bệnh viện tỉnh Cao Bằng, Huyện Võ Nhai, Đại Từ, Chợ Mới, Phú Lương

Công tác nghiên cứu khoa học có nhiều đề tài sáng kiến cải tiến có giá trị thực tiễn trong công tác chăm sóc bênh nhân cũng như giao tiếp với người bệnh và đồng nghiệp có đề tài được báo cáo tại viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Trung ương Huế khu vực miền Trung. Đề tài giao tiếp ứng xử của điều dưỡng với bệnh nhân được chọn làm poster dự Hội nghị khoa học điều diều dưỡng toàn quốc năm 2010.

5.1.4 Quản lý điều phối nguồn lực

Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ xây dựng kế hoạch, báo cáo Giám đốc tuyển dụng nhân lực điều dưỡng hàng năm.

Thường xuyên cân đối và điều động nhân lực cho các khoa khi có nhu cầu.

5.1.6 Các hoạt động khác

Phối hợp với chi hội Điều dưỡng Bệnh viện hoạt động công tác chuyên môn chăm sóc bệnh nhân.

Hưởng ứng và tham gia các cuộc thi do Đảng, chính quyền, Công đoàn phát động, (cuộc thi  quy tắc ứng xử đã đạt giải khuyến khích).

Hưởng ứng các vận động từ thiện ĐD, HS, KTV đã tham gia một cách tích cực đóng góp các quỹ từ thiện ủng hộ đồng bào lũ lụt, bệnh nhân nghèo đặc biệt khó khăn…

Tổng kết sơ kết, sơ kết các hoạt động theo quy định.

6.Những thành tích đã đạt được

* Tập thể:

- Đạt tập thể lao động xuất sắc 8 năm liền.

- Chi bộ tiêu biểu vững mạnh

- Công đoàn tiêu biểu xuất sắc

- Năm 2010 được Bộ Y tế tặng bằng khen.

* Cá nhân:

- 01 đồng chí được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú.

- 02 đồng chí được Bộ Trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen.

- 01 đồng chí được Bộ Y tế tặng bằng khen về công tác 1816.

- 01 đồng chí là chiến sỹ thi đua cấp Bộ và các đồng chí hàng năm đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

- 01 đồng chí được tặng bằng khen của Công đoàn ngành Y tế.

- Phụ nữ đạt danh hiệu tiêu biểu xuất sắc.