PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG BỆNH VIỆN

1. Tên đơn vị: Phòng Điều dưỡng

2. Số điện thoại: 02803659032 

3. Địa chỉ: Tầng 1 Khu nhà hành chính Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên Số 479 Đường Lương Ngọc Quyến

4. Lãnh đạo hiện nay 

ĐDCKI. Phan Thị Loan

TRƯỞNG PHÒNG

 ĐDCKI. Hoàng Thị Thùy Linh   

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ĐDCKI: Đoàn Thị Hường

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

5. Lãnh đạo qua các thời kỳ 

- TTƯT. CNĐD. Vũ Đình Lục. Nguyên trưởng phòng

- CNĐD. Lê Thị Mai. Nguyên Phó trưởng phòng phụ trách phòng

- ĐDCKI Ngô Thị Tuyết Phó trưởng phòng Phụ trách phòng

- ĐD  Vũ Thị Giang Nguyên Phó trưởng phòng

- CNĐD Vũ Bích Huyền Phó trưởng phòng 

- TTƯT. CNĐD Nguyễn Thị Thu Nguyên Phó trưởng phòng

6. Cơ cấu tổ chức 

6.1. Quá trình phát triển

Phòng Điều dưỡng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên được thành lập tháng 4 năm 1992. Là phòng nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc bệnh viện quản lý điều hành, tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát công tác điều dưỡng, chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

6.2. Tình hình nhân lực hiện nay 

Phòng Điều dưỡng có 09 cán bộ trong đó 

- 03 ĐDCKI 

- 01 ThS Điều dưỡng  

- 01 Cử nhân Điều dưỡng 

- 03 Cao đẳng Điều dưỡng  

- 01 TS giảng viên trường ĐHYD – TN kiêm nhiệm 50% 

7. Hoạt động chuyên môn 

7.1. Chức năng nhiệm vụ 

- Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động, hướng dẫn, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật, các văn bản liên quan đến hoạt động Điều dưỡng.

- Lập kế hoạch và tổ chức công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.

- Làm đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh. Tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện các hoạt động điều dưỡng. 

- Phối hợp các khoa, phòng liên quan xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đề xuất tuyển dụng, bố trí, điều động ĐD/HS/KTY và trợ giúp chăm sóc trong toàn bệnh viện.

- Xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo mới, đào tạo liên tục; thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, cải tiến chất lượng và thực hành dựa vào bằng chứng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

- Thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên.

-  Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho sinh viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật y, trong bệnh viện.

-  Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực chăm sóc Điều dưỡng.

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giám đốc bệnh viện phân công.

7.2. Quản lý – chăm sóc người bệnh (Management – patient care)

- Hệ thống quản lý điều dưỡng trong toàn bệnh viện được duy trì và phát huy vai trò, chức năng nhiệm vụ theo qui định, có sự thống nhất từ phòng điều dưỡng đến ĐDT khoa/trung tâm trong toàn bệnh viện.

- Tiếp tục duy trì xây dựng hình ảnh người điều dưỡng viên “chuyên nghiệp – thân thiện – chu đáo” tạo niềm tin, hình ảnh và sự hài lòng của người bệnh khi đến viện khám và điều trị

- Tổ chức chăm sóc người bệnh toàn diện và lấy người bệnh làm trung tâm với mô hình chăm sóc người bệnh theo mô hình đội.

- Phòng điều dưỡng là đầu mối nghiên cứu, tổng hợp các kết quả và những tồn tại hạn chế của mô hình chăm sóc đội đề xuất với hội đồng nội dung cần cải tiến đổi mới cho phù hợp với hiện nay.

- Triển khai thực hiện Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 về “Quy định hoạt động điều dưỡng” trong bệnh viện của Bộ Y tế, có hiệu lực từ 27/2/2022. Thực hiện tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện phiên bản 2.0 ban hành ngày 18/11/2016, tập trung cải tiến hoạt động điều dưỡng và chăm sóc người bệnh.

- Triển khai đề án Nâng cao chất lượng chăm sóc tập trung vào các hoạt động: CSNB toàn diện, vệ sinh cá nhân, TT- GDSK cho NB, …...

- Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện đề án “Chuyển đổi số - số hóa công tác chăm sóc của điều dưỡng về ghi chép hồ bệnh án”. Tổ chức đào tạo, áp dụng và điều chỉnh theo lộ trình của bệnh án điện tử.

- Xây dựng tiêu chí kiểm tra giám sát và duy trì hoạt động kiểm tra, giám sát công tác CSNB  nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc.

- Tổ chức sinh hoạt Hội đồng người bệnh cấp bệnh viện và cấp khoa.

- Giao ban Điều dưỡng trưởng hàng tháng, có sự tham gia của lãnh đạo bệnh viện và các phòng ban chức năng.

7.3. Hoạt động đào tạo và NCKH 

- Tổ chức đào tạo lại, đào tạo liên tục cho ĐD/HS/KTY và Hộ lý trong toàn viện nhằm cập nhật và nâng cao kiến thức, kỹ năng và tinh thần thái độ giao tiếp ứng xử hướng đến sự an toàn và hài lòng người bệnh.

- Xây dựng và triển khai các chương trình chỉ đạo tuyến về công tác điều dưỡng.

- Tăng cường công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học cho Điều dưỡng, tập trung vào đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và phối hợp với các đơn vị đào tạo theo nhu cầu chuyên môn của các đơn vị, đào tạo kỹ năng xử lý tình huống và giao tiếp ứng xử cho điều dưỡng đặc biệt là khoa Cấp cứu, khoa Khám bệnh.

- Tổ chức các Lớp “Nâng cao năng lực quản lý điều dưỡng” cho đội ngũ Điều dưỡng trưởng và điều dưỡng viên trong diện quy hoạch; xây dựng , cập nhật hàng năm “Qui trình kỹ thuật chăm sóc người bệnh”.

- Phối hợp cùng TTĐT&CĐT tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng trong toàn bệnh viện và khu vực như : Quản lý điều dưỡng; an toàn người bệnh; chăm sóc người bệnh toàn diện; kỹ năng tư vấn, truyền thông GDSK; Chăm sóc NB nặng, nâng cao vài trò quản lý của ĐDT….

- Thực hiện các đề tài NCKH, sáng kiến cải tiến trong lĩnh vực quản lý, chăm sóc và an toàn người bệnh.

- Phối hợp tổ chức hội thảo khoa học Điều dưỡng thường niên  2 năm/lần tại Bệnh viện TW Thái Nguyen và một số hội thảo khác.

* Hợp tác quốc tế:

- Mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực điều dưỡng với Hiệp hội Điều dưỡng Hoa kỳ, Nhật Bản, Đài Loan…….

8. Hoạt động khác:

- Tổ chức Hội thi tay nghề cho ĐD/HS/KTY 2 năm/lần.

- Phối hợp triển khai dịch vụ chăm sóc người bệnh tại nhà và chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện.

- Phối hợp với khoa Dinh dưỡng tổ chức tư vấn dinh dưỡng tại các khoa lâm sàng và lồng ghép truyền thông dinh dưỡng tại buổi tổ chức họp Hội đồng người bệnh cấp bệnh viện.

- Phối hợp Chi hội Điều dưỡng tổ chức các hoạt động chuyên môn.

- Phối hợp tổ chức thành công Đại hội chi hội Điều dưỡng Bệnh viện TUWTN, thông qua các hoạt động hướng tới hội viên và cộng đồng nhằm động viên khuyến khích các điều dưỡng, HS, KTV trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và  nâng cao chất lượng nghề nghiệp cho điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên.

- Duy trì và tổ chức hàng năm hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/5, ngày thành lập Hội Điều dưỡng Việt Nam 26/10.

9. Một số hình ảnh hoạt động: 

9.1. Hình ảnh thi tay nghề Điều dưỡng hằng năm 

9.2. Hình ảnh chăm sóc người bệnh

9.3. Một số hình ảnh về Hội nghị NCKH 

9.4. Một số hình ảnh tập huấn đào tạo 

9.5. Một số hình ảnh Đại hội chi hội Điều dưỡng 

10 . Thành tích trong các hoạt động, phong trào, công tác 

*Tập thể: 

- Đạt tập thể lao động xuất sắc  năm ( 2008-2019)( 2021,2022)

- Liên tục đạt chi bộ tiêu biểu vững mạnh

- Liên tục đạt tổ công đoàn tiêu biểu xuất sắc

- Bằng khen bộ trưởng Bộ y tế năm 2010 , 2015 và 2020

- Bằng khen thủ tướng chính phủ năm 2014

11.  Định hướng phát triển

1. Thực hiện tốt Thông tư 31/2021/TT- BYT  ngày 28 tháng 12 năm 2021 Quy định hoạt động điều dưỡng trong Bệnh viện.

2. Nâng cao chất lượng chăm sóc và phục vụ người bệnh theo tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng người bệnh và thân nhân người bệnh.

3. Tổ chức đào tạo hiệu quả đội ngũ ĐD/HS/KTV nhằm cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng và thái độ phục vụ người bệnh.

4.  Nâng cao phong cách phục vụ, giao tiếp ứng xử, chuẩn đạo đức nghề nghiệp cho ĐD/HS/KTV, xây dựng hình ảnh người điều dưỡng chuyên nghiệp thân thiện.

5. Duy trì đánh giá chất lượng chăm sóc người bệnh theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chăm sóc người bệnh trong các Bệnh viện theo kế hoạch 6 tháng/lần.

6.  Đổi mới phương thức quản lý nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh và các dịch vụ y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh.

7. Tiếp tục bổ sung hoàn thiện bộ công cụ giám sát và đánh giá chỉ số, chất lượng chăm sóc người bệnh theo kế hoạch.

8.  Nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo  của hệ thống ĐDT, phát huy tính chủ động, sáng tạo và chuyên nghiệp trong quản lý.

9.  Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học điều dưỡng.

10. Phối hợp tốt các phòng ban chức năng, khoa, trung tâm, tham mưu và đề xuất Lãnh đạo bệnh viện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và phục vụ người bệnh.

11. Duy trì tư vấn giáo dục sức khỏe cho người bệnh thường quy và chuyên nghiệp tại các khoa, trung tâm lâm sàng.

12. Mở rộng và tăng cường mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm quảng bá thương hiệu của Bệnh viện và tạo điều kiện cho điều dưỡng có cơ hội giao lưu, học tập và chia sẻ kinh nghiệm.

 

INTRODUCTION OF HOSPITAL NURSING DEPARTMENT

1. Unit’s name: Nursing Department 

2. Hotline: 02803659032

3.Place/address: 1nd floor of Administrative building, Thai Nguyen national hospital. No 497 Luong Ngoc Quyet street, Thai Nguyen city

4. Current Leaders

Nurse Specialist 1st. Phan Thi Loan

Chief of Nursing Department

Nurse Specialist 1st. Hoàng Thị Thùy Linh

Deputy head of Nursing Department

Nurse Specialist 1st. Đoàn Thị Hường

Deputy head of Nursing Department

5. Leaders through terms 

Vu Dinh Luc, BSc, RN – Former head of Nursing Department, In office 1992 -2016

Le Thi Mai, BSc, RN - Former deputy in charge of Nursing Department, In office 2016 - 2018

6. The organizational structure

6.1. The development process

The Nursing Department was established on April, 1992 and is a professional department with the function of advising and assisting the board director of hospital in managing and operating, organizing inspection and supervision of nursing works and patients care in the hospital.

6.2. Current manpower situation

Including 9 officers and employees, as follow:

-  03 Nurse specialist 1st 

-  01 Master of nursing sciense. 

-  04 Bachelor of nursing sciences

- 03 College of nursing degrees. 

-  01 PhD of Nursing, Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy. 

Collective of officers and employees of the Nursing Department

7. Professional activitives

7.1. Functions and duties

- Develop and organize the implementation of operational plans, instructions, regulations, professional and technical procedures, and documents related to nursing activities.

- Plan and organize comprehensive patient care according to regulations.

- Act as a focal point in developing regulations and technical procedures for patient care. Organize inspection and supervision of nursing activities.

- Coordinate with relevant departments and divisions to develop recruitment manpower plans, propose recruitment, arrange and mobilize nurses/midwife/technicians and provide care support throughout the hospital.

- Develop new training plans and programs, continuous training; Conduct scientific research, quality improvement and evidence-based practice activities to improve quality of patient care.

- Conduct training to improve qualifications for nurses/midwife/technicians.

- Participate in organizing and directing practical instructions for students and participating in professoinal skills for nurses/midwife/technicians in the hospital.

- Participate in conducting scientific research and direct line work in the field of nursing care.

- Perform other tasks when assigned by the board director of hospital. 

7.2. Management – patient care

- The nursing management system is maintained and promotes roles, functions and missions according to regulations, with consistency from the nursing department to all head nurses throughout the hospital.

- Continue to maintain and build the image of "professional - friendly - thoughtful" nurses, creating trust, image and satisfaction of patients when visiting to the hospital for examination and treatment.

- Organize comprehensive and patient-centered care with a team-based caring model.

- The nursing department is the focal point for researching and synthesizing the results and limitations of the team-based caring model to propose to the council the content that needs to be improved and innovated to suit the current situation.

- Implementing Circular 31/2021/TT-BYT dated December 28, 2021 on "Regulations on nursing activities" in hospitals, MOH, effective from Feb 27th, 2022. Implement hospital quality assessment criteriaS version 2.0 issued on Nov 18th , 2016, focusing on improving nursing activities and patient care.

- Implement the project to improve the quality of care focusing on activities: comprehensive patients care, personal hygiene, health information and education for patients. 

- Advise on the development and implementation of the project "Digital transformation - digitizing nursing care in terms of recording medical documments". Organize training, applying and adjusting electronic medical records according to the roadmap. 

- Develop inspection and supervision criteria and maintain inspection and supervision activities of patients care to improve the quality of care.

- Organize activities of the Patient Council at hospital and department levels.

- Monthly Chief nursing meeting, with the participation of the board director of hospitals and functional departments.

7.3. Training and scientific research activities

- Organize retraining and continuous training for nurses/midwife/technicians and paramedic throughout the hospital to update and improve knowledge, skills, attitudes and communicative behaviors toward patient's safety and satisfaction. 

- Develop and implement directive programs for nursing.

- Strengthen training and scientific research for nurses, focusing on improving professional qualifications and coordinating with training units according to the professional needs of the units, training skills handle situations and communicate behaviors for nurses, especially in the Emergency and Outpatient Department.

- Organize classes "Improving management capacity" for all head nurses and nurses in the planning area; Develop and update annually "Technical patient care process".

- Coordinate with Traning and direction of healthcare activites center to organize training to improve the qualifications of nurses throughout the hospital and region such as: Nursing management; Patient safety; comprehensive patient care; Health education consulting and communication skills; Taking care of seriously ill patients and improving the management role for all head nurses. 

- Conduct scientific research and improve initiatives in the fields of management, caring and patient safety.

- Coordinate to organize annually the national nursing scientific conference every 2 years at Thai Nguyen National Hospital and other conferences.

* International cooperation:

- Expand international cooperation in the field of nursing with the American Nursing Association, Japan, Taiwan…….

8. Hoạt động khác:

- Organize professional skills for nurses/midwife/technicians every 2 years.

- Coordinate to implement the home care services and special care at the hospital.

- Coordinate with the Nutrition department to organize nutritional counseling at clinical departments and integrate nutrition communication on Patient Council meetings of the hospital. 

- Coordinate with the Nursing Association to organize professional activities.

- Coordinate to successfully organized the Nursing Association Congress, through activities toward members and communites to encourage nurses/midwife/technicians in the prevention of Covid-19 epidemic and improve professional quality for nurses/midwife/technicians. 

- Maintain and organize annual activities to celebrate International Nurses Day on May 12th  and the Vietnam Nursing Association on October 26th.

9. Some images of activities

9.1. Some images of Annually Nursing skills exam

9.2. Some images of caring for Patients

9.3. Some images of National Scientific Nursing Conference

9.4. Some images of training activities

9.5. Some image activities on the Nursing Association Congress

10 . (Outstanding achievements)

Achieved excellent collective labor of the year ( 2008-2019)( 2021,2022)

- Continuously achieving strong and exemplary party units

- Continuously achieving outstanding trade union groups

(Certificate of Merit from the Minister of Health in 2010 , 2015 and 2020

Certificate of Merit from the Prime Minister in 2014

1. Implement well Circular 31/2021/TT-BYT dated December 28th, 2021 Regulating nursing activities in hospitals.

2. Improve the quality of patient care and service according to hospital quality assessment criteria to meet the needs and satisfaction of patients and patients' relatives.

3. Organize effective training for nurses/midwife/technicians to update and improve knowledge, skills and attitudes to serve patients.

4. Improve service style, communicative behavior, and professional ethical standards for nurses/midwife/technicians, building the image of a friendly, professional nurse.

5. Maintain assessment of patient care quality according to the set of evaluation standards for the quality of patient care every 6 months.

6. Innovate management methods to improve the quality of patient care and medical services towards patient satisfaction.

7. Continue to supplement and complete the toolkit for monitoring and evaluating indicators and quality of patient care according to the plan.

8. Improve the management and leadership capacity of the head nurses system, promote initiative, creativity and professionalism in management.

9. Promote nursing scientific research.

10. Coordinate well with functional departments, faculties, centers, advise and propose to the board diriector of hospital solutions to improve the quality of medical examination, treatment and patient service.

11. Maintain regular and professional health education consultations for patients at clinical centers and departments.

12. Expand and strengthen relationships with domestic and international organizations and individuals to promote the hospital's trademark and create conditions for nurses to have opportunities to interact, learn and share experiences.