KHOA RĂNG HÀM MẶT (ODONTO STOMATOLOGY DEPT)

1.Tên khoa: Khoa Răng Hàm Mặt.

2. Điện thoại: 02083.757.008 

3. Đại điểm: Tầng 11 khu nhà KT.

4. Lãnh đạo hiện nay: 

 

5. Lãnh đạo qua các thời kì.

- Năm 1983-1987: Trưởng khoa Ths Nông Ngọc Thảo

- Năm 1988-2007: Trưởng khoa TS Nguyễn Đình Trân

- Năm 2008- 2020: Trưởng khoa Ths Nguyễn Văn Ninh

- Năm 2020- đến nay: Trưởng Khoa BSCKII Nguyễn Trí Khang 

6. Cơ cấu tổ chức

6.1: Sơ lược quá trình phát triển của đơn vị, tổ chức.

Năm 1975 khoa Răng Hàm Mặt – Tai Mũi Họng được thành lập đã góp phần vào công tác khám chữa bệnh răng miệng cho nhân dân khu vực miền núi phía bắc. Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và phát triển chuyên ngành sâu, năm 1980 khoa Răng Hàm Mặt chính thức được tách ra từ liên khoa RHM- TMH.

Bên cạnh nhiệm vụ khám chưa bệnh răng hàm mặt, nơi đây cũng là cơ sở thực hành của trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Tham gia trong công tác chỉ đạo tuyến về chuyên ngành Răng Hàm Mặt cho một số tỉnh miền núi phía bắc.

6.2: Tình hình nhân lực hiện nay.

Tổng số: 16 Cán bộ viên chức

Tiến sỹ : 02

BSCKII: 03

BSCKI: 02

Thạc sỹ: 01

Điều dưỡng đại học : 04

Điều dưỡng cao đẳng: 04

Các bác sĩ có trình độ sau đại học của trường ĐH Y-Dược Thái Nguyên tham gia khám chữa bệnh.

6.3: Các bộ phận khác.

 * Khu vục điều trị nội trú: Điều trị, phẫu thuật chấn thương, bệnh lý và tạo hình hàm mặt

* Khu vực điều trị ngoại trú: Khám và điều trị các bệnh lý về Răng miệng và hàm mặt

* Phòng khám Răng Hàm Mặt Theo yêu cầu: Thực hiện khám, điều trị chuyên sâu phục hình răng giả, cấy ghép Implant, chỉnh nha khay trong suốt. 

7. Hoạt động chuyên môn

7.1. Khu vực nội trú.

- Phẫu thuật chấn thương hàm mặt

- Phẫu thuật tạo hình môi vòm miệng

- Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ vùng hàm mặt

- Phẫu thuật các bệnh lý và khối u vùng hàm mặt

- Phẫu thuật điều trị các ung thư vùng hàm mặt

7.2. Khu vực ngoại trú

- Khám điều trị các bệnh lý răng miệng và hàm mặt

- Cấy ghép Implant

- Chỉnh nha kỹ thuật số chuyên sâu

- Phục hình răng giả

- Labo làm răng giả.

- XQ răng, panorama

7.3. Đào tạo.

* Tham gia đào tạo

Phối hợp cùng Khoa RHM trực thuộc trường Đại học Y dược TN các đối tượng sau:

+ Bác sỹ RHM chính quy

+ Bác sỹ đa khoa

+ Bác sỹ CKI, CKII chuyên ngành Ngoại , Tai Mũi Họng

* Trực tiếp đào tạo

+ Chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới 1816

+ Bác sỹ định hướng RHM theo các chương trình, dự án các tỉnh miền núi phía bắc.

+ Trợ thủ nha khoa

+ Điều dưỡng nha khoa

8. Hoạt động khác

- Hiến máu nhân đạo

- Khám chữa bệnh cho bệnh nhân Chất độc màu da cam, hội người cao tuổi, hội cựu chiến binh.

- Khám chữa bệnh vùng sâu vùng xa.

9. Thành tích nổi bật.

Phẫu thuật đa chấn thương vùng hàm mặt

Phẫu thuật gãy cổ lồi cầu XHD 2 bên phức tạp

Phẫu thuật cắt bỏ khối U tuyến nước bọt mang tai bảo tồn dây TK VII

Phẫu thuật tạo hình môi vòm miệng

Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ vùng hàm mặt

Cấy ghép Implant

Chỉnh nha kỹ thuật số

Phục hình thẩm mỹ răng giả toàn hàm

Phục hình răng giả cố định toàn sứ, răng giả tháo lắp toàn hàm

10. Phương hướng, định hướng phát triển:

- Phẫu thuật cắt đoạn xương hàm, ghép xương vi phẫu

10.1 Nhân lực

Cử các bác sỹ đi học chuyên sâu ngành răng hàm mặt trong và ngoài nước

Cử điều dương đi học có trình độ cử nhân trở lên

10.2 Chuyên môn

Phát triển thành 2 khu điều trị nội trú hàm mặt và khám điều trị răng miệng

Thực hiện triển khai các kỹ thuật mới chuyên sâu phục vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng nhân dân miền núi phía bắc.

 

 ODONTO STOMATOLOGY DEPT

1. Name: Odonto Stomatology Dept.

2. Phone number: 02083.757.008

3. Place: 11th , Technology apartment.

4. Current leadership: 

 


5. Leadership through the ages.

- 1983-1987: Dean, MD. MR Nong Ngoc Thao

- 1988-2007: Dean, MD. PhD Nguyen Dinh Tran

- 2008- 2020: Dean, MD. MR Nguyen Van Ninh

- 2020- Now: Dean, Specialist Doctor II Nguyen Tri Khang

6. Department organization

6.1. Development History

The Odonto-stomatology - Otolaryngology Department was established in 1975, contributing to dental check-ups and treatment for populations in the northern mountainous areas. In 1980, the Department officially separated from the Odonto–Stomatology Department to improve the capacity for healthcare needs and develop an in-depth specialization.

This department is crucial for examining oral health, conducting maxillofacial surgery, and serving as a practical facility for medical students of the Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy. The Department of Odontology leads and supports the specialization of odontology in some northern mountainous provinces.

6.2. Current human resources

Total: 16 Doctors, nurses, and staff

Doctor of Philosophil: 02

Specialist Doctor II: 03

Specialist Doctor I: 02

Master of Research: 01

Bachelor nurses: 04

College nursing: 04
Part-time doctors who are postgraduate education levels and lecturers at the Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy participate in medical examinations and medications.

6.3: Other elements

 * Inpatient treatment suites: treatment of maxillofacial diseases, maxillo-facial surgery for trauma and diseases, maxillofacial orthopedic surgery.

* Outpatient treatment suites: Examinations and medications of oral and maxillofacial diseases.

* On-demand Odontology Clinic: Provide high-quality, professional examination and treatment such as dental porcelain, implant technique, orthodontics and invisible aligner orthodontics. 

7. Specialization activities

7.1. Inpatient treatment suites: 

- Maxillofacial trauma surgery

- Lip and palate plastic surgery

- Aesthetic plastic surgery of the maxillofacial area

- Maxillofacial diseases and tumors surgery

- Maxillofacial cancer surgery 

7.2. Outpatient treatment suites: 

- Examine and treatment of general oral and maxillofacial diseases

- Implant Placement

- Intensive orthodontics under digital guide

- Dental restoration

- Dental Laboratory

- Dental Radiograph, Panorama

7.3. Training

* Co-oporation training 

Collaborate with the Nguyen University of Medicine and Pharmacy, Department of odonto-stomatology, to target the following programs:

+  Oral Maxillofacial doctor

+ General doctor

+ Specialist doctor level I, II for Surgery and ENT Departments

* Direct training

+ Medical technique transition to satellite hospitals in 1816 project.

+ Oral maxillofacial doctor internship-training programs on the demand of programs or projects in the northern mountainous provinces.

+ Dental assistant

+ Dental Nursing

8. Other activities

- Blood donation

- Medical examination and treatment for patients of Agent-Orange Group, The Elderly  Association, and the Veterans' Association.

- Medical examination and treatment in remote areas.

9. Outstanding achievements

- Multi-trauma surgery in the maxillofacial areas.

- Complicated sub-condyle fractures surgery

- The parotid salivary gland tumor surgery with preserving the VII nerve

- Bilateral cleft lip and palate repair surgery

- Aesthetic plastic surgery of the maxillofacial area

- Implant technique

- Digital orthodontics

- Aesthetic denture restoration

- Full restoration of dental porcelain, full removable dentures

10. Development Orientations

- Orthognathic surgery, Facial reconstruction microsurgery with bone grafting

10.1 Human resource

Promote intensive training for doctors by participating in courses in other domestic or abroad Odonto Stomatology Departments.

A bachelor of nursing is a mandatory requirement in the future. 

10.2 Specialize

Develop the inpatient treatment suites in two separate areas: maxillofacial examination areas and treatment areas.

Implement new specialized techniques to provide oral healthcare for individuals in the northern mountainous regions.