I.                  Tên đơn vị: Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến

1. Tên tiếng Việt: Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

2. Tên tiếng Anh: Training and Direction of Healthcare Artivities Center

3. Tên viết tắt:  TTĐT-CĐT-BVTWTN

 

II.               Thông tin liên lạc:

                 Điện thoại:02803.652.455

                 Mail: chidaotuyen.bvdktutn@gmail.com

III.           Tổ chức nhân sự

1.     Ban lãnh đạohiện nay

PGS.TS Dương Hồng Thái – Phó GĐBV – Giám đốc Trung tâm

SĐT: 0912.320.204   email: dhthaivn@gmail.com

BSCKII. Đặng Hoàng Nga – Phó GĐ TT

SĐT: 0912.004.887   email: danghoangnga@yahoo.com

BSCKII. Lê Hùng Vương – Phó GĐ TT

SĐT: 0912. 446. 911           Email: drvuongicu@gmail.com

TS Lê Thị Hương Lan – Phó GĐTT

SĐT: 0982. 090. 308           Email: lansontn@gmail.com

 

2.     Nhân viên

+ Cử nhân điều dưỡng: 02
+ Cử nhân tiếng Anh: 01

 LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

 
3.     Lãnh đạo qua các thời kỳ

* Phòng Chỉ đạo tuyến (2005-2011)

- BSCKII. Nguyễn Huy Sơn – Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến

- BSCKI. Dương Thanh Tùng – Phó trưởng phòng Chỉ đạo tuyến (2006 – 2009)

- BSCKII Đặng Hoàng Nga – Phó trưởng phòng Chỉ đạo tuyến (2009-2011)

- Ths. Phạm Thị Ninh - Phó trưởng phòng Chỉ đạo tuyến (2009-2011)

* Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến (2011 đến nay)

- BSCKII Đặng Hoàng Nga – Phó Giám đốc Trung tâm

- Ths Phạm Thị Ninh – Phó Giám đốc Trung tâm (2011 – 2016)

- BSCKII Lê Hùng Vương - Phó Giám đốc Trung tâm từ 2016 đến nay

- TS Lê Thị Hương Lan - Phó Giám đốc Trung tâm từ 2016 đến nay

TẬP THỂ TRUNG TÂM

  

IV.            Sơ lược quá trình phát triển của đơn vị

Phòng Chỉ đạo tuyến là tiền thân của Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, được thành lập theo Quyết định số 415/QĐ-GĐ ngày 22/12/2004

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên được thành lập theo Quyết định số 373/QĐ-BYT ngày 08 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

V. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Trung tâm có chức năng tham mưu giúp Giám đốc xây dựng chiến lược tổng thể. Đào tạo và tham gia đào tạo nhân lực y tế, chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật cao thuộc lĩnh vực chuyên môn phục vụ người bệnh. 

2. Nhiệm vụ

2.1. Đào tạo cán bộ

a) Là cơ sở thực hành chính của trường Đại học Y-Dược Thái Nguyên theo Bản Công bố số 635/CV-BV ngày 17/9/2018 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên về việc Cơ sở khám chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe theo quy định tại Nghị định 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ. Và là cơ sở thực hành của 1 số cơ sở đào tạo khác trong khu vực.

b) Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, phối hợp với các Trung tâm, khoa, phòng trong bệnh viện quản lý các hoạt động đào tạo với các loại hình: Đào tạo bác sĩ định hướng chuyên khoa, đào tạo bác sĩ nội trú, đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp I, đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp II, Thạc sỹ, Tiến sỹ, đào tạo điều dưỡng chuyên khoa và các loại hình đào tạo khác theo chuyên khoa khi được cấp có thẩm quyền cho phép.

c) Đào tạo liên tục và đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ, viên chức trong bệnh viện và các bệnh viện khác khi có nhu cầu.

d) Tham gia quản lý, đào tạo sinh viên, thực tập sinh và nghiên cứu sinh trong và ngoài nước đến học tập, nghiên cứu  và trao đổi chuyên môn tại bệnh viện.

2.2. Nghiên cứu khoa học

a) Quản lý công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện

b) Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng những tiến bộ khoa học để phục vụ công tác khám chữa bệnh, phòng bệnh, phục hồi chức năng, đào tạo về lĩnh vực chuyên môn theo quy định.

c) Chủ trì, tham gia các công trình nghiên cứu khoa học các cấp theo sự phân công.

d) Tổ chức các lớp Tập huấn, Hội thảo, Hội nghị khoa học trong nước và Quốc tế theo quy định của pháp luật.

e) Tổ chức các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học phối hợp trong nước và nước ngoài đáp ứng yêu cầu thực tế và theo quy định của pháp luật.

2.3. Chỉ đạo tuyến

a) Chuyển giao và hỗ trợ các kỹ thuật chuyên môn cho tuyến trước.

b) Theo dõi, giám sát các hoạt động chuyên môn trong khu vực được phân công.

c) Tham gia hỗ trợ tuyến trước tổ chức triển khai các chương trình, dự án y tế liên quan; xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác chỉ đạo tuyến và luân phiên cán bộ, viên chức y tế của Bệnh viện để hỗ trợ chuyên môn về chuyên ngành cho tuyến dưới trong khu vực Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên  được phân công.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp có thẩm quyền.

2.4. Hợp tác quốc tế

a) Chủ động khai thác các nguồn viện trợ, đầu tư nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ cung cấp trang thiết bị và xây dựng cơ bản với các tổ chức, cá nhân nước ngoài; tranh thủ sự viện trợ, giúp đỡ của nước ngoài về vật chất, kỹ thuật, kiến thức để xây dựng và phát triển chuyên môn.

b) Hợp tác trong nghiên cứu khoa học, phát triển các dự án liên quan đến lĩnh vực và ứng dụng công nghệ phục vụ cho hoạt động chuyên môn.

c) Xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào theo chương trình hợp tác Quốc tế của đơn vị; cử cán bộ đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài; mời chuyên gia, giảng viên, học viên là người nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập tại đơn vị.

d) Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác Quốc tế khác theo sự phân công, chỉ đạo của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và của Bộ Y tế.

2.5. Quản lý đơn vị

a) Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của đơn vị, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý cán bộ, viên chức, lao động, tiền lương, tài chính, vật tư, trang thiết bị kỹ thuật của đơn vị theo quy định của nhà nước.

b) Tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về thu, chi ngân sách; thực hiện tốt quản lý tài chính theo các quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp có thu.

c) Triển khai và mở rộng các dịch vụ khoa học kỹ thuật, đào tạo, hợp tác với các cơ quan trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật để hỗ trợ hoạt động chuyên môn, tăng nguồn kinh phí, cải thiện đời sống cán bộ, viên chức.

d) Thực hiện tốt chủ trương xã hội hoá ngành y tế của Đảng và Nhà nước để huy động nguồn vốn trong xã hội nhằm đầu tư, nâng cấp Trung tâm đúng pháp luật.

VI.            Một số hình ảnh hoạt động của Trung tâm

 

Tập huấn Chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp tại Cao Bằng

 

 Khóa đào tạo Kỹ thuật Điện tâm Đồ tại Yên Thế - Bắc Giang

 

 Chỉ đạo tuyến Tại Lộc Bình – Lạng Sơn

 

 Khai giảng lớp chuyển giao kỹ thuật Kỹ thuật Elisa trong chẩn đoán –

Dự án Norred

 

 Tập huấn Chỉ đạo tuyến tại Bình Gia – Lạng Sơn

 

 Hội nghị Điều dưỡng năm 2016

 

 Hội thảo khoa học


Nhận chuyển giao kỹ thuật Mổ tim hở từ Bệnh viện E

 

 Nhận chuyển giao Kỹ thuật ghép Thận tại Bệnh viện từ bệnh viện 103

 

 Ký kết hợp tác đào tạo với Bệnh viện S’t Mary – Nhật Bản

 

 Trao đổi kinh nghiệm phẫu thuật tiêu hóa với chuyên gia Nhật Bản

 

Phối hợp với Đài truyền hình Thái Nguyên tổ chức quyên góp ủng hộ

Quỹ “Vì bệnh nhân nghèo, đặc biệt khó khăn” năm 2010

 

 Phối hợp với Đài truyền hình Thái Nguyên tổ chức quyên góp ủng hộ quỹ “Những tấm lòng nhân ái, vì trái tim cho em” năm 2012

 

 Ký kết hợp tác nguyên tắc với trường Đại học Y-Dược Thái Nguyên

theo Nghị định 111/NĐ-CP 

VII.        Thành tích đã đạt được

1.     Tập thể

- Năm 2014 Tập thể Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến được tặng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ với thành tích của năm 2013 (Quyết định số 1728/QĐ-TTg ngày 26/9/2014)

- Năm 2013 Tập thể Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế với thành tích của năm 2012 (Quyết định số 1290/QĐ-BYT ngày 17/4/2013)

- Năm 2016 Tập thể Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế với thành tích của năm 2015 (Quyết định số 2557/QĐ-BYT ngày 15/6/2016)

- 13 năm liên tục 2006-2018 Phòng Chỉ đạo tuyến, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến đều đạt Tập thể lao động xuất sắc

2. Cá nhân

- 1 Bằng khen của Thủ tướng chính phủ

- 9 bằng khen của Bộ Y tế

- 01 Chiến sỹ thi đua cấp Bộ

- 01 Bằng lao động sáng tạo của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam 

IX.            Hướng phát triển

- Cập nhật các chương trình đào tạo đã có. Xây dựng các chương trình đào tạo mới đáp ứng nhu cầu đào tạo taaij bệnh viện và tuyến dưới

- Phát triển mạng lưới Chỉ đạo tuyến cho 14 tỉnh miền núi phía Bắc

- Chuyển giao các dịch vụ kỹ thuật cho các bệnh viện theo nhu cầu ở các tỉnh miền núi phía Bắc

- Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các đối tác trong khu vực và quốc tế

- Phát triển các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp có giá trị thực tiễn phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.