1. Đặc điểm, tình hình

   Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên được thành lập năm 1951 là Bệnh viện Đa khoa hạng I, trực thuộc Bộ Y tế với quy mô 1.300 giường bệnh kế hoạch, gồm 53 khoa, phòng, trung tâm trong đó có: 

             01 Ban giám đốc

             09 phòng chức năng 

             05 Trung tâm 

             29 khoa lâm sàng

             09 khoa cận lâm sàng

             với 1050 CBVC và người lao động trong đó:

                      - PGS:                                            02

                      - TS, CKII:                                      42

                      - ThS, CKI:                                     119

                      - Bác sỹ:                                        118

                      - Dược sỹ:                                      07

                      - CNĐD:                                         113

                      - Cao đẳng Điều dưỡng:              139

                      - Điều dưỡng trung cấp:              221

                      - Hộ sinh:                                      04

                      - Hộ sinh Cao đẳng:                     04

                      - Hộ sinh trung cấp:                     15

                      - Kỹ thuật Y:                                  19

                      - Kỹ thuật y Cao đẳng:                 10

                      - Kỹ thuật y trung cấp:                  55

                      - Dược sỹ Cao đẳng, trung cấp:  18

                      - Đại học khác:                             38

                      - Cao đẳng, trung cấp khác:        19

                      - Cán bộ viên chức khác:             107

 

   1.1. Những thuận lợi cơ bản:

         - Được sự quan tâm của Bộ Y tế và tỉnh Thái Nguyên, sự phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, cơ quan chức năng trên địa bản tỉnh Thái Nguyên, sự nỗ lực đoàn kết thống nhất của tập thể Ban lãnh đạo, viên chức Bệnh viện.

         - Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên luôn có sự kết hợp chặt chẽ về nhân lực, chuyên môn kỹ thuật, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế,..là một thuận lợi góp phần quan trọng trong công tác chẩn đoán và điều trị, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

         - Cán bộ viên chức có trình độ chuyên môn vững vàng, tâm huyết với nghề, không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên khắc phục mọi khó khăn lập nhiều thành tích trong công tác chuyên môn cũng như trong  phong trào thi đua yêu nước.

   1.2.  Những khó khăn hiện tại:

 Bệnh viện đang trong giai đoạn xây dựng cải tạo phần nào ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc, phục vụ bệnh nhân.

   2. Chức năng, nhiệm vụ:

         - Khám, chữa bệnh, phòng bệnh và phục hồi chức năng cho bệnh nhân các tỉnh, thành phố khu vực miền núi phía Đông Bắc ở tuyến cao nhất.

         - Đào tạo cán bộ: là cơ sở thực hành chính của Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên và của một số trường đại học, cao đẳng, trung học y, dược; tham gia đào tạo cán bộ y tế ở bậc sau đại học, đại học, trung học; tham gia đào tạo lại cán bộ y tế trong khu vực miền núi phía Bắc về chuyên môn và quản lý Bệnh viện; đào tạo lại và đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ, viên chức trong Bệnh viện; nhận các thực tập sinh nước ngoài đến học tập, nghiên cứu tại Bệnh viện.

         - Nghiên cứu khoa học: nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học phục vụ khám chữa bệnh, phòng bệnh, phục hồi chức năng, đào tạo, góp phần phát triển kinh tế xã hội trong khu vực; chủ trì và tham gia công trình nghiên cứu khoa học các cấp; tổ chức các hội nghị khoa học cấp Bệnh viện, trong khu vực tại Bệnh viện; tổ chức các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học phối hợp trong nước và với nước ngoài theo sự phân công.

         - Phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa: Thường xuyên phối hợp với các cơ quan trong và ngoài ngành y tế để thực hiện truyền thông, giáo dục sức khỏe, phòng chống tai nạn giao thông, tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt và sức khỏe học đường; Tham gia phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa.

         - Chỉ đạo tuyến: Chỉ đạo một số chuyên khoa cho tuyến trước trong  khu vực được Bộ Y tế giao; chuyển giao và hỗ trợ các kỹ thuật chuyên môn cho tuyến trước; theo dõi, giám sát các hoạt động y tế tuyến trước trong khu vực được phân công; tham gia hỗ trợ tuyến trước tổ chức triển khai các chương trình, dự án y tế; phối hợp với các cơ quan trong và ngoài ngành y tế để thực hiện truyền thông giáo dục sức khoẻ; tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hoạ.

         - Hợp tác quốc tế: Thiết lập mối quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ với nước ngoài; xây dựng các dự án đầu tư liên doanh, liên kết với các nước và các tổ chức quốc tế về dịch vụ y tế theo quy định của pháp luật ; tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp học quốc tế về các lĩnh vực thuộc phạm vi của Bệnh viện quản lý theo quy định của pháp luật.

         - Quản lý công chức, viên chức, quản lý chất lượng của Bệnh viện, quản lý kinh tế trong y tế theo chức năng, nhiệm vụ.