LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
STT Tiêu đề Ngày ban hành Tải về
1 Lịch tuần từ 17 tháng 06 năm 2024 đến 23 tháng 06 năm 2024 17/06/2024
2 Lịch tuần từ 10 tháng 06 năm 2024 đến 16 tháng 06 năm 2024 10/06/2024
3 Lịch tuần từ 03 tháng 06 năm 2024 đến 09 tháng 06 năm 2024 03/06/2024
4 Lịch tuần từ 27 tháng 05 năm 2024 đến 02 tháng 06 năm 2024 27/05/2024
5 Lịch tuần từ 20 tháng 05 năm 2024 đến 26 tháng 05 năm 2024 20/05/2024
6 Lịch tuần từ 13 tháng 05 năm 2024 đến 19 tháng 05 năm 2024 13/05/2024
7 Lịch tuần từ 06 tháng 05 năm 2024 đến 12 tháng 05 năm 2024 06/05/2024
8 Lịch tuần từ 30 tháng 04 năm 2024 đến 05 tháng 05 năm 2024 30/04/2024
9 Lịch tuần từ 22 tháng 04 năm 2024 đến 29 tháng 04 năm 2024 22/04/2024
10 Lịch tuần từ 15 tháng 04 năm 2024 đến 22 tháng 04 năm 2024 15/04/2024
11 Lịch tuần từ 08 tháng 04 năm 2024 đến 14 tháng 04 năm 2024 08/04/2024
12 Lịch tuần từ 01 tháng 04 năm 2024 đến 07 tháng 04 năm 2024 01/04/2024
13 Lịch tuần từ 25 tháng 03 năm 2024 đến 31 tháng 03 năm 2024 25/03/2024
14 Lịch tuần từ 18 tháng 03 năm 2024 đến 24 tháng 03 năm 2024 18/03/2024
15 Lịch tuần từ 11 tháng 03 năm 2024 đến 17 tháng 03 năm 2024 11/03/2024