LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
STT Tiêu đề Ngày ban hành Tải về
1 Lịch tuần từ 31 tháng 07 năm 2023 đến 06 tháng 08 năm 2023 31/07/2023
2 Lịch tuần từ 24 tháng 07 năm 2023 đến 31 tháng 07 năm 2023 24/07/2023
3 Lịch tuần từ 17 tháng 07 năm 2023 đến 23 tháng 07 năm 2023 17/07/2023
4 Lịch tuần từ 10 tháng 07 năm 2023 đến 16 tháng 07 năm 2023 10/07/2023
5 Lịch tuần từ 03 tháng 07 năm 2023 đến 09 tháng 07 năm 2023 03/07/2023
6 Lịch tuần từ 26 tháng 06 năm 2023 đến 02 tháng 07 năm 2023 26/06/2023
7 Lịch tuần từ 19 tháng 06 năm 2023 đến 26 tháng 06 năm 2023 19/06/2023
8 Lịch tuần từ 12 tháng 06 năm 2023 đến 18 tháng 06 năm 2023 12/06/2023
9 Lịch tuần từ 05 tháng 06 năm 2023 đến 11 tháng 06 năm 2023 05/06/2023
10 Lịch tuần từ 29 tháng 05 năm 2023 đến 05 tháng 06 năm 2023 29/05/2023
11 Lịch tuần từ 22 tháng 05 năm 2023 đến 28 tháng 05 năm 2023 22/05/2023
12 Lịch tuần từ 15 tháng 05 năm 2023 đến 21 tháng 05 năm 2023 15/05/2023
13 Lịch tuần từ 08 tháng 05 năm 2023 đến 14 tháng 05 năm 2023 08/05/2023
14 Lịch tuần từ 04 tháng 05 năm 2023 đến 10 tháng 05 năm 2023 04/05/2023
15 Lịch tuần từ 24 tháng 04 năm 2023 đến 03 tháng 05 năm 2023 24/04/2023