LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
STT Tiêu đề Ngày ban hành Tải về
1 Lịch tuần từ 19 tháng 04 đến 25 tháng 04 năm 2021 19/04/2021
2 Lịch tuần từ 12 tháng 04 đến 18 tháng 04 năm 2021 12/04/2021
3 Lịch tuần từ 05 tháng 04 đến 10 tháng 04 năm 2021 05/04/2021
4 Lịch tuần từ 29 tháng 03 đến 04 tháng 04 năm 2021 29/03/2021
5 Lịch tuần từ 22 tháng 03 đến 28 tháng 03 năm 2021 22/03/2021
6 Lịch tuần từ 15 tháng 03 đến 21 tháng 03 năm 2021 15/03/2021
7 Lịch tuần từ 08 tháng 03 đến 14 tháng 03 năm 2021 08/03/2021
8 Lịch tuần từ 01 tháng 03 đến 07 tháng 03 năm 2021 01/03/2021
9 Lịch tuần từ 22 tháng 02 đến 28 tháng 02 năm 2021 22/02/2021
10 LỊCH TRỰC TẾT TÂN SỬU BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN 09/02/2021
11 Lịch tuần từ 08 tháng 02 đến 14 tháng 02 năm 2021 08/02/2021
12 Lịch tuần từ 07 tháng 02 đến 13 tháng 02 năm 2022 07/02/2021
13 Lịch tuần từ 01 tháng 02 đến 06 tháng 02 năm 2021 01/02/2021
14 Lịch tuần từ 25 tháng 01 đến 31 tháng 01 năm 2021 25/01/2021
15 Lịch tuần từ 18 tháng 01 đến 24 tháng 01 năm 2021 18/01/2021