LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
STT Tiêu đề Ngày ban hành Tải về
1 Lịch tuần từ 16 tháng 11 đến 22 tháng 11 năm 2020 16/11/2020
2 Lịch tuần từ 09 tháng 11 đến 15 tháng 11 năm 2020 09/11/2020
3 Lịch tuần từ 02 tháng 11 đến 08 tháng 11 năm 2020 02/11/2020
4 Lịch tuần từ 26 tháng 10 đến 02 tháng 11 năm 2020 26/10/2020
5 Lịch tuần từ 19 tháng 10 đến 25 tháng 10 năm 2020 19/10/2020
6 Lịch tuần từ 12 tháng 10 đến 18 tháng 10 năm 2020 12/10/2020
7 Lịch tuần từ 05 tháng 10 đến 11 tháng 10 năm 2020 05/10/2020
8 Lịch tuần từ 28 tháng 09 đến 04 tháng 10 năm 2020 28/09/2020
9 Lịch tuần từ 21 tháng 09 đến 27 tháng 09 năm 2020 21/09/2020
10 Lịch tuần từ 14 tháng 09 đến 20 tháng 09 năm 2020 14/09/2020
11 Lịch tuần từ 07 tháng 09 đến 13 tháng 09 năm 2020 07/09/2020
12 Lịch tuần từ 31 tháng 08 đến 06 tháng 09 năm 2020 31/08/2020
13 Lịch tuần từ 24 tháng 08 đến 30 tháng 08 năm 2020 23/08/2020
14 Lịch tuần từ 17 tháng 08 đến 23 tháng 08 năm 2020 17/08/2020
15 Lịch tuần từ 10 tháng 08 đến 16 tháng 08 năm 2020 10/08/2020