LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
STT Tiêu đề Ngày ban hành Tải về
1 Lịch tuần từ 01 tháng 11 đến 07 tháng 11 năm 2021 01/11/2021
2 Lịch tuần từ 25 tháng 10 đến 31 tháng 10 năm 2021 25/10/2021
3 Lịch tuần từ 18 tháng 10 đến 24 tháng 10 năm 2021 18/10/2021
4 Lịch tuần từ 11 tháng 10 đến 17 tháng 10 năm 2021 11/10/2021
5 Lịch tuần từ 04 tháng 10 đến 10 tháng 10 năm 2021 04/10/2021
6 Lịch tuần từ 27 tháng 09 đến 03 tháng 10 năm 2021 27/09/2021
7 Lịch tuần từ 20 tháng 09 đến 26 tháng 09 năm 2021 20/09/2021
8 Lịch tuần từ 13 tháng 08 đến 19 tháng 09 năm 2021 13/09/2021
9 Lịch tuần từ 06 tháng 08 đến 12 tháng 09 năm 2021 06/09/2021
10 Lịch tuần từ 30 tháng 08 đến 04 tháng 09 năm 2021 30/08/2021
11 Lịch tuần từ 23 tháng 08 đến 29 tháng 08 năm 2021 23/08/2021
12 Lịch tuần từ 09 tháng 08 đến 15 tháng 08 năm 2021 09/08/2021
13 Lịch tuần từ 02 tháng 08 đến 08 tháng 08 năm 2021 02/08/2021
14 Lịch tuần từ 26 tháng 07 đến 01 tháng 08 năm 2021 26/07/2021
15 Lịch tuần từ 19 tháng 07 đến 25 tháng 07 năm 2021 19/07/2021