LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
STT Tiêu đề Ngày ban hành Tải về
1 Lịch tuần từ 27 tháng 06 đến 03 tháng 07 năm 2022 27/06/2022
2 Lịch tuần từ 20 tháng 06 đến 26 tháng 06 năm 2022 20/06/2022
3 Lịch tuần từ 13 tháng 06 đến 19 tháng 06 năm 2022 13/06/2022
4 Lịch tuần từ 06 tháng 06 đến 12 tháng 06 năm 2022 06/06/2022
5 Lịch tuần từ 30 tháng 05 đến 05 tháng 06 năm 2022 30/05/2022
6 Lịch tuần từ 23 tháng 05 đến 30 tháng 05 năm 2022 23/05/2022
7 Lịch tuần từ 16 tháng 05 đến 22 tháng 05 năm 2022 16/05/2022
8 Lịch tuần từ 09 tháng 05 đến 15 tháng 05 năm 2022 09/05/2022
9 Lịch tuần từ 04 tháng 05 đến 10 tháng 05 năm 2022 04/05/2022
10 Lịch tuần từ 25 tháng 04 đến 01 tháng 05 năm 2022 25/04/2022
11 Lịch tuần từ 18 tháng 04 đến 24 tháng 04 năm 2022 18/04/2022
12 Lịch tuần từ 11 tháng 04 đến 17 tháng 04 năm 2022 11/04/2022
13 Lịch tuần từ 04 tháng 04 đến 10 tháng 04 năm 2022 04/04/2022
14 Lịch tuần từ 28 tháng 03 đến 03 tháng 04 năm 2022 28/03/2022
15 Lịch tuần từ 21 tháng 03 đến 28 tháng 03 năm 2022 21/03/2022