LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
STT Tiêu đề Ngày ban hành Tải về
1 Lịch tuần từ 14 tháng 02 đến 20 tháng 02 năm 2022 14/02/2022
2 Lịch tuần từ 07 tháng 02 đến 13 tháng 02 năm 2022 07/02/2022
3 Lịch trực Tết 2022 28/01/2022
4 Lịch tuần từ 24 tháng 01 đến 30 tháng 01 năm 2022 24/01/2022
5 Lịch tuần từ 17 tháng 01 đến 23 tháng 01 năm 2022 17/01/2022
6 Lịch tuần từ 10 tháng 01 đến 16 tháng 01 năm 2022 10/01/2022
7 Lịch tuần từ 03 tháng 01 đến 08 tháng 01 năm 2022 02/01/2022
8 Lịch tuần từ 27 tháng 12 đến 02 tháng 01 năm 2022 27/12/2021
9 Lịch tuần từ 20 tháng 12 đến 26 tháng 12 năm 2021 20/12/2021
10 Lịch tuần từ 13 tháng 12 đến 19 tháng 12 năm 2021 13/12/2021
11 Lịch tuần từ 06 tháng 12 đến 12 tháng 12 năm 2021 06/12/2021
12 Lịch tuần từ 29 tháng 11 đến 05 tháng 12 năm 2021 29/11/2021
13 Lịch tuần từ 22 tháng 11 đến 28 tháng 11 năm 2021 22/11/2021
14 Lịch tuần từ 15 tháng 11 đến 21 tháng 11 năm 2021 15/11/2021
15 Lịch tuần từ 08 tháng 11 đến 14 tháng 11 năm 2021 08/11/2021