LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
STT Tiêu đề Ngày ban hành Tải về
1 Lịch tuần từ 22 tháng 02 đến 28 tháng 02 năm 2021 22/02/2021
2 LỊCH TRỰC TẾT TÂN SỬU BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN 09/02/2021
3 Lịch tuần từ 08 tháng 02 đến 14 tháng 02 năm 2021 08/02/2021
4 Lịch tuần từ 07 tháng 02 đến 13 tháng 02 năm 2022 07/02/2021
5 Lịch tuần từ 01 tháng 02 đến 06 tháng 02 năm 2021 01/02/2021
6 Lịch tuần từ 25 tháng 01 đến 31 tháng 01 năm 2021 25/01/2021
7 Lịch tuần từ 18 tháng 01 đến 24 tháng 01 năm 2021 18/01/2021
8 Lịch tuần từ 11 tháng 01 đến 17 tháng 01 năm 2021 11/01/2021
9 Lịch tuần từ 04 tháng 01 đến 10 tháng 01 năm 2021 04/01/2021
10 Lịch tuần từ 28 tháng 12 đến 03 tháng 01 năm 2020 28/12/2020
11 Lịch tuần từ 21 tháng 12 đến 27 tháng 12 năm 2020 21/12/2020
12 Lịch tuần từ 14 tháng 12 đến 20 tháng 12 năm 2020 14/12/2020
13 Lịch tuần từ 07 tháng 12 đến 13 tháng 12 năm 2020 07/12/2020
14 Lịch tuần từ 30 tháng 11 đến 06 tháng 12 năm 2020 30/11/2020
15 Lịch tuần từ 23 tháng 11 đến 29 tháng 11 năm 2020 23/11/2020