LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
STT Tiêu đề Ngày ban hành Tải về
1 Lịch tuần từ 02 tháng 08 đến 08 tháng 08 năm 2021 02/08/2021
2 Lịch tuần từ 26 tháng 07 đến 01 tháng 08 năm 2021 26/07/2021
3 Lịch tuần từ 19 tháng 07 đến 25 tháng 07 năm 2021 19/07/2021
4 Lịch tuần từ 12 tháng 07 đến 18 tháng 07 năm 2021 12/07/2021
5 Lịch tuần từ 05 tháng 07 đến 11 tháng 07 năm 2021 05/07/2021
6 Lịch tuần từ 28 tháng 06 đến 05 tháng 07 năm 2021 28/06/2021
7 Lịch tuần từ 21 tháng 06 đến 27 tháng 06 năm 2021 21/06/2021
8 Lịch tuần từ 14 tháng 06 đến 20 tháng 06 năm 2021 14/06/2021
9 Lịch tuần từ 07 tháng 06 đến 13 tháng 06 năm 2021 07/06/2021
10 Lịch tuần từ 31 tháng 05 đến 06 tháng 06 năm 2021 31/05/2021
11 Lịch tuần từ 24 tháng 05 đến 31 tháng 05 năm 2021 24/05/2021
12 Lịch tuần từ 17 tháng 05 đến 23 tháng 05 năm 2021 17/05/2021
13 Lịch tuần từ 10 tháng 05 đến 16 tháng 05 năm 2021 10/05/2021
14 Lịch tuần từ 04 tháng 05 đến 10 tháng 05 năm 2021 04/05/2021
15 Lịch tuần từ 26 tháng 04 đến 02 tháng 05 năm 2021 26/04/2021