LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
STT Tiêu đề Ngày ban hành Tải về
1 Lịch tuần từ 08 tháng 08 đến 14 tháng 08 năm 2022 08/08/2022
2 Lịch tuần từ 01 tháng 08 đến 07 tháng 08 năm 2022 01/08/2022
3 Lịch tuần từ 25 tháng 07 đến 31 tháng 07 năm 2022 25/07/2022
4 Lịch tuần từ 18 tháng 07 đến 24 tháng 07 năm 2022 18/07/2022
5 Lịch tuần từ 11 tháng 07 đến 16 tháng 07 năm 2022 11/07/2022
6 Lịch tuần từ 04 tháng 07 đến 09 tháng 07 năm 2022 04/07/2022
7 Lịch tuần từ 27 tháng 06 đến 03 tháng 07 năm 2022 27/06/2022
8 Lịch tuần từ 20 tháng 06 đến 26 tháng 06 năm 2022 20/06/2022
9 Lịch tuần từ 13 tháng 06 đến 19 tháng 06 năm 2022 13/06/2022
10 Lịch tuần từ 06 tháng 06 đến 12 tháng 06 năm 2022 06/06/2022
11 Lịch tuần từ 30 tháng 05 đến 05 tháng 06 năm 2022 30/05/2022
12 Lịch tuần từ 23 tháng 05 đến 30 tháng 05 năm 2022 23/05/2022
13 Lịch tuần từ 16 tháng 05 đến 22 tháng 05 năm 2022 16/05/2022
14 Lịch tuần từ 09 tháng 05 đến 15 tháng 05 năm 2022 09/05/2022
15 Lịch tuần từ 04 tháng 05 đến 10 tháng 05 năm 2022 04/05/2022