LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
STT Tiêu đề Ngày ban hành Tải về
1 Lịch tuần từ 11 tháng 12 năm 2023 đến 18 tháng 12 năm 2023 11/12/2023
2 Lịch tuần từ 04 tháng 12 năm 2023 đến 10 tháng 12 năm 2023 04/12/2023
3 Lịch tuần từ 27 tháng 11 năm 2023 đến 03 tháng 12 năm 2023 27/11/2023
4 Lịch tuần từ 20 tháng 11 năm 2023 đến 26 tháng 11 năm 2023 20/11/2023
5 Lịch tuần từ 13 tháng 11 năm 2023 đến 19 tháng 11 năm 2023 13/11/2023
6 Lịch tuần từ 06 tháng 11 năm 2023 đến 12 tháng 11 năm 2023 06/11/2023
7 Lịch tuần từ 29 tháng 10 năm 2023 đến 03 tháng 11 năm 2023 29/10/2023
8 Lịch tuần từ 23 tháng 10 năm 2023 đến 30 tháng 10 năm 2023 23/10/2023
9 Lịch tuần từ 16 tháng 10 năm 2023 đến 22 tháng 10 năm 2023 16/10/2023
10 Lịch tuần từ 09 tháng 10 năm 2023 đến 14 tháng 10 năm 2023 09/10/2023
11 Lịch tuần từ 02 tháng 10 năm 2023 đến 08 tháng 10 năm 2023 02/10/2023
12 Lịch tuần từ 25 tháng 09 năm 2023 đến 01 tháng 10 năm 2023 25/09/2023
13 Lịch tuần từ 18 tháng 09 năm 2023 đến 24 tháng 09 năm 2023 18/09/2023
14 Lịch tuần từ 11 tháng 09 năm 2023 đến 16 tháng 09 năm 2023 11/09/2023
15 Lịch tuần từ 05 tháng 09 năm 2023 đến 10 tháng 09 năm 2023 05/09/2023