LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
STT Tiêu đề Ngày ban hành Tải về
1 Lịch tuần từ 17 tháng 04 năm 2023 đến 23 tháng 04 năm 2023 17/04/2023
2 Lịch tuần từ 10 tháng 04 năm 2023 đến 16 tháng 04 năm 2023 10/04/2023
3 Lịch tuần từ 03 tháng 04 năm 2023 đến 09 tháng 04 năm 2023 03/04/2023
4 Lịch tuần từ 27 tháng 03 năm 2023 đến 02 tháng 04 năm 2023 26/03/2023
5 Lịch tuần từ 20 tháng 03 năm 2023 đến 26 tháng 03 năm 2023 20/03/2023
6 Lịch tuần từ 13 tháng 03 năm 2023 đến 19 tháng 03 năm 2023 13/03/2023
7 Lịch tuần từ 06 tháng 03 năm 2023 đến 12 tháng 03 năm 2023 06/03/2023
8 Lịch tuần từ 27 tháng 02 năm 2023 đến 05 tháng 03 năm 2023 27/02/2023
9 Lịch tuần từ 20 tháng 02 năm 2023 đến 26 tháng 02 năm 2023 20/02/2023
10 Lịch tuần từ 13 tháng 02 năm 2023 đến 19 tháng 02 năm 2023 13/02/2023
11 Lịch tuần từ 06 tháng 02 năm 2023 đến 12 tháng 02 năm 2023 06/02/2023
12 Lịch tuần từ 30 tháng 01 năm 2023 đến 05 tháng 02 năm 2023 30/01/2023
13 Lịch tuần từ 16 tháng 01 năm 2023 đến 26 tháng 01 năm 2023 16/01/2023
14 Lịch tuần từ 09 tháng 01 năm 2023 đến 15 tháng 01 năm 2023 09/01/2023
15 Lịch tuần từ 02 tháng 01 năm 2023 đến 08 tháng 01 năm 2023 02/01/2023