LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
STT Tiêu đề Ngày ban hành Tải về
1 Lịch tuần từ 26 tháng 12 năm 2022 đến 01 tháng 01 năm 2023 26/12/2022
2 Lịch tuần từ 19 tháng 12 đến 15 tháng 12 năm 2022 19/12/2022
3 Lịch tuần từ 12 tháng 12 đến 18 tháng 12 năm 2022 12/12/2022
4 Lịch tuần từ 28 tháng 11 đến 03 tháng 12 năm 2022 28/11/2022
5 Lịch tuần từ 21 tháng 11 đến 27 tháng 11 năm 2022 21/11/2022
6 Lịch tuần từ 14 tháng 11 đến 20 tháng 11 năm 2022 14/11/2022
7 Lịch tuần từ 07 tháng 11 đến 13 tháng 11 năm 2022 07/11/2022
8 Lịch tuần từ 31 tháng 10 đến 05 tháng 11 năm 2022 31/10/2022
9 Lịch tuần từ 24 tháng 10 đến 30 tháng 10 năm 2022 24/10/2022
10 Lịch tuần từ 17 tháng 10 đến 23 tháng 10 năm 2022 17/10/2022
11 Lịch tuần từ 10 tháng 10 đến 16 tháng 10 năm 2022 10/10/2022
12 Lịch tuần từ 03 tháng 10 đến 09 tháng 10 năm 2022 09/10/2022
13 Lịch tuần từ 26 tháng 09 đến 02 tháng 10 năm 2022 26/09/2022
14 Lịch tuần từ 19 tháng 09 đến 25 tháng 09 năm 2022 25/09/2022
15 Lịch tuần từ 12 tháng 09 đến 18 tháng 09 năm 2022 12/09/2022