NGƯỜI BỆNH ĐƯỢC CẤP KHẨU TRANG MIỄN PHÍ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH CORONA
Trước những diễn biến căng thẳng của dịch bệnh do virus Corona gây ra, nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cấp khẩu trang miễn phí cho người bệnh đến khám tại Bệnh viện trong 02 ngày 01-02/2/2020.