Thư ngỏ kêu gọi ủng hộ các cháu thiếu nhi nhân ngày tết thiếu nhi 1-6-2019! Bản scan đường link dưới đây

http://www.bvdktuthainguyen.gov.vn/uploads/media/about/%E1%BA%A2NH%20TIN%20B%C3%80I/n%C4%83m%202019/th%C3%A1ng%2004%2005/scan-20190521160644-0000.pdf