BS Vũ Thị Việt Hà - Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện