Lãnh đạo Bộ Y tế và Bộ Thông tin truyền thông ký kết biên bản hợp tác. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, trong những năm qua, với sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư của Đảng và Nhà nước, sự nỗ lực của ngành y tế và sự tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội, Việt Nam đã đạt được kết quả đáng kể trong việc cải thiện tình trạng sức khỏe của nhân dân. Tuy nhiên, thời gian tới, Việt Nam vẫn phải đương đầu với những thách thức to lớn về gánh nặng bệnh tật kép, tình hình bệnh dịch trên thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, một số bệnh dịch nguy hiểm và bệnh mới nổi có nguy cơ bùng phát như bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, cúm A/H5N1, cúm A/H1N1…

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, những thách thức trong bối cảnh mới đòi hỏi người dân nhận thức đúng đắn, hành vi có lợi cho sức khỏe của mình; các cấp, các ngành cần thống nhất trong hành động, chủ động các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh và để người dân đều có cơ hội tiếp cận và tiếp nhận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông thống nhất ký kết chương trình phối hợp công tác thông tin, truyền thông về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2014-2020.

Theo đó, hai Bộ sẽ phối hợp tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về y tế; tuyên truyền, vận động toàn xã hội cùng chung tay vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần tăng cường sự thống nhất, đồng thuận của toàn xã hội đối với hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Những vấn đề được đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về y tế như: Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt giai đoạn 2011-2030; Đề án phát triển y tế biển đảo Việt Nam đến 2020; đổi mới cơ chế quản lý tài chính về y tế, chính sách bảo hiểm y tế, chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình…

Hai Bộ cũng sẽ phối hợp tổ chức thông tin, tuyên truyền về các hoạt động nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; phòng chống dịch bệnh; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và ứng dụng các kỹ thuật, thành tựu trong khám, chữa bệnh; tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm… nhằm góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của xã hội với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thời gian tới Bộ Y tế và trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền về y tế cho đội ngũ báo chí, phóng viên, biên tập viên, cán bộ truyền thông cơ sở, nhất là số cán bộ người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo.

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng sẽ tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin quản lý báo chí, thông tin trên mạng về y tế; Tổ chức các hoạt động đưa thông tin y tế về cơ sở; chỉ đạo các Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe nhân dân thông qua các đội thông tin lưu động, tổ chức các cuộc thi, trưng bày, triển lãm... ở các địa phương./.