Chiều 12/3, Ban Tuyên giáo Bệnh viện đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai công tác Tuyên truyền năm 2024 cùng một số nội dung quan trọng theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên. Đồng chí Lê Thị Hương Lan - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Phó Giám đốc Bệnh viện dự và trực tiếp triển khai các nội dung.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Hương Lan đã nhấn mạnh vai trò của truyền thông trong sự vận động của xã hội, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu Chi bộ trong việc chỉ đạo, triển khai các nội dung quan trọng của Đảng và các Văn bản, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo các cấp. Theo đó, trong khuôn khổ chương trình, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Bệnh viện đã triển khai việc 
Tuyên truyền biên giới trên đất liền 2024; Thành tựu đối ngoại Việt Nam trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc Cây tre Việt Nam” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; phát động cuộc thi tìm hiểu Bác Hồ với Thái Nguyên - Thái Nguyên với Bác Hồ do Tỉnh ủy Thái Nguyên triển khai./.