SÀNG LỌC SƠ SINH PHÁT HIỆN BỆNH CHO CON CỦA BẠN

Khoa Miễn dịch - Di truyền phân tử, địa chỉ tầng 8, nhà 15 tầng, Bệnh viện trung ương Thái Nguyên! Số 479, Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 02083858967, DĐ 0866517376