THƯ MỜI CHÀO GIÁ DỰ ÁN MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỦA KHOA HỖ TRỢ SINH SẢN