Tin hoạt động bệnh viện
Cấp cứu thành công bệnh nhân nguy kịch do xuất huyết thân não
Cấp cứu thành công bệnh nhân nguy kịch do xuất huyết thân não

Chi tiết

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên thăm và tặng quà Tết tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên thăm và tặng quà Tết tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Chi tiết

THƯ MỜI CHÀO GIÁ
THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Thư mời chào giáo danh mục vật tư điện nước

Chi tiết

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN NĂM 2023
HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN NĂM 2023

Chi tiết

TRAO TẶNG 10 SUẤT QUÀ CHO CÁC BỆNH NHÂN  CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA NỘI THẬN TIẾT NIỆU VÀ LỌC MÁU
TRAO TẶNG 10 SUẤT QUÀ CHO CÁC BỆNH NHÂN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA NỘI THẬN TIẾT NIỆU VÀ LỌC MÁU

Chi tiết

THÔNG BÁO: Về việc tuyển hợp đồng lao động năm 2023
THÔNG BÁO: Về việc tuyển hợp đồng lao động năm 2023

THÔNG BÁO: Về việc tuyển hợp đồng lao động năm 2023

Chi tiết

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THANH NIÊN NGÀNH Y TẾ
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THANH NIÊN NGÀNH Y TẾ

Chi tiết

Tuổi trẻ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên khám, tư vấn sức khỏe miễn phí và tặng quà cho 280 trẻ em khuyết tật  
Tuổi trẻ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên khám, tư vấn sức khỏe miễn phí và tặng quà cho 280 trẻ em khuyết tật  

Chi tiết

GẶP MẶT CÁN BỘ NGHỈ HƯU NĂM 2022
GẶP MẶT CÁN BỘ NGHỈ HƯU NĂM 2022

Chi tiết

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐIỀU DƯỠNG, HỘ SINH, KỸ THUẬT VIÊN NĂM 2022, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐIỀU DƯỠNG, HỘ SINH, KỸ THUẬT VIÊN NĂM 2022, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

Chi tiết

THƯ MỜI CHÀO GIÁ DỰ ÁN MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỦA KHOA HỖ TRỢ SINH SẢN
THƯ MỜI CHÀO GIÁ DỰ ÁN MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỦA KHOA HỖ TRỢ SINH SẢN

Chi tiết

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

Chi tiết

Hội thảo “Liệu pháp dinh dưỡng trong tối ưu hóa điều trị bệnh nhân ung thư và phẫu thuật”
Hội thảo “Liệu pháp dinh dưỡng trong tối ưu hóa điều trị bệnh nhân ung thư và phẫu thuật”

Chi tiết

Tuổi trẻ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên hướng về biên giới, hải đảo
Tuổi trẻ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên hướng về biên giới, hải đảo

Chi tiết

Tuổi trẻ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên chung tay vì người bệnh có hoàn cảnh khó khăn
Tuổi trẻ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên chung tay vì người bệnh có hoàn cảnh khó khăn

Chi tiết

CẤP CỨU THÀNH CÔNG BỆNH NHÂN NGỪNG TUẦN HOÀN
CẤP CỨU THÀNH CÔNG BỆNH NHÂN NGỪNG TUẦN HOÀN

Chi tiết

BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO
BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO

Chi tiết

CẤP CỨU THÀNH CÔNG BỆNH NHÂN NAM 14 TUỔI BỊ DAO ĐÂM THẤU TIM
CẤP CỨU THÀNH CÔNG BỆNH NHÂN NAM 14 TUỔI BỊ DAO ĐÂM THẤU TIM

Chi tiết

ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC KHỐI CÁC CƠ QUAN VĂN HOÁ - XÃ HỘI
ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC KHỐI CÁC CƠ QUAN VĂN HOÁ - XÃ HỘI

Chi tiết

TẬP HUẤN KỸ NĂNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU VÀ HỒ SƠ MỜI THẦU CHO CÁN BỘ VIÊN CHỨC
TẬP HUẤN KỸ NĂNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU VÀ HỒ SƠ MỜI THẦU CHO CÁN BỘ VIÊN CHỨC

Chi tiết